Normal

Kommunens eneste prest nekter å vigsle homofile

Verken Menighetsrådet eller sognepresten ønsker den nye liturgien velkommen. Dermed må det hentes inn prest og andre kirkeansatte utenfra hvis Kautokeinos homofile innbyggere skal gifte seg i kirka.

Kautokeino kirke

Alle ansatte i kirken, også kirketjenere og organister kan velge å ikke være med på en seremoni der to likekjønnede gifter seg.

Foto: Marte Lindi / NRK

– Jeg finner ikke grunnlag for vigsel av likekjønnede i bibelen, så det kan jeg ikke gjøre, sier Kautokeinos eneste sogneprest, Bjarne Gustad.

Han synes det er et beklagelig vedtak som ble gjort på Kirkemøtet i fjor. Etter en over 40 år lang diskusjon stemte flertallet for å åpne for homofile og lesbiske giftermål i kirken.

Allerede natt til onsdag ble de første to mennene vigslet, få minutter etter at den nye liturgien tredde i kraft.

Men i Kautokeino akter ikke presten å delta på en slik seremoni. Han begrunner det med at han setter guds ord høyere enn det menneskelige fornuft og følelse.

– Jeg tror guds ordning for ekteskapet er den samme og uforanderlig, det er for kvinne og mann, gudgitt og en hellig ordning. Og hvis man er heldig og kan inkludere barn, får barnet en mor og far som man vet hvem er. Så jeg vil beklage denne utviklingen, sier sognepresten.

Stille protest

Risten Turi Aleksandersen

Leder for menighetsrådet i Kautokeino, Risten Turi Aleksandersen, sier hun vil sjekke ut om de juridisk har lov til å nekte vigsel av likekjønnede.

Foto: Privat

Etter vedtaket i fjor svarte Menighetsrådet i Kautokeino raskt med å vedta å stenge kirken for homofile og lesbiske giftermål.

– Vedtaket som ble gjort er ikke endret på. Så får vi se hvordan det blir framover, sier menighetsrådets leder i Kautokeino, Risten Turi Aleksandersen.

Biskopen i Nord-Hålogaland bispedømme, Olav Øygard, gikk raskt ut og sa at menighetsråd ikke kan bestemme at ny liturgi ikke skal gjelde der.

Før vigselsliturgien kom, hadde ikke vedtaket noen praktisk betydning. Nå når liturgien er kommet, vil Menighetsrådet måtte få avklart om de kan nekte, og hva det innebærer.

– Tror du homofile føle seg velkommen i kirken, når dere går så hardt ut?

– Jeg håper de klarer å se at uenigheten ligger i teologien, og ikke det at de ikke er velkommen i kirka.

Hun påpeker at rådet ikke er imot homofile eller vil undertrykke dem, men mener ekteskap er mellom en mann og en kvinne.

Vil hente inn prest

Ingvild Endestad

Leder for Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Ingvild Endestad, sier det er en stor dag. Endelig har kirken slått fast at kjærlighet mellom to av samme kjønn er like mye verdt som mellom to av ulikt kjønn.

Foto: Privat

Leder for FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, sier det heldigvis ikke er menighetsrådet som bestemmer hvem som skal gifte seg lenger.

– Prester har lov til å reservere seg, men alle har lov å gifte seg i sin lokale kirke. Så det kan også medlemmer i Kautokeino nyte godt av, sier Ingvild Endestad.

Prost i indre Finnmark prosti, Egil Lønmo, er positiv til den nye liturgien. Og han har råd til de som vil gifte seg i Kautokeino.

– Hvis et homofilt par ønsker å gifte seg i Kautokeino, kan de ta kontakt med prosten, altså meg, som har ansvar for å finne en annen prest som vil reise dit for å utføre vigselen, sier Lønmo.