Her vil de stenge dørene for homofilt ekteskap

Kautokeino menighetsråd vil stenge kirkedørene i kommunen for vigsel av likekjønnede. – Beklagelig, sier leder av Åpen folkekirke.

Kautokeino kirke

En av kirkene i Kautokeino kommune. Menighetsrådet i kommunen vil stenge dørene for bruk til vigsel av samkjønnede par.

Foto: Marie Elise Nystad

Torsdag 19. mai vedtok Kautokeino menighetsråd fem punkter som blant annet sier at deres kirkehus stenges for bruk til vigsel av samkjønnede par. Det var dagen.no som først omtalte saken.

Talsmann for Kautokeino Menighetsråd Aslak Siri forteller at bakgrunnen for vedtaket er at de støtter seg til den hellige skrift.

– Det er det som skal være bakgrunnen for en slik avgjørelse. Kirken er bygd på den hellige skrift. Det er de normer og regler som omtales der som vi kristne har lyst til å følge, Ikke det mennesker sier om forskjellige saker. Som at vi skal tillate synd og ikke bry oss om det, sier han.

Ikke hjemmel til å stenge

Etter 20 års diskusjon og strid, stemte kirkens øverste organ, Kirkemøtet, i april ja til at homofile kan gifte seg i kirken.

Vedtaket i Kautokeino er det første av slitt slag etter Kirkemøtet, skriver Dagen.

Biskop i Nord-Hålogaland bispedømme Olav Øygard mener vedtaket til menighetsrådet kun kan oppfattes som et signal om at man er imot avgjørelsen om innføring av en liturgi for likekjønnede ekteskap.

– Det er slik at når Kirkemøtet vedtar en liturgi for vielse av likekjønnede i januar 2017, gjelder den for hele Den norske kirke. Da er det ingen menighetsråd som kan bestemme at liturgien ikke gjelder der. Så de har ikke hjemmel for å gjøre et slikt vedtak, sier han.

Biskopen vil ikke komme med noen reaksjoner overfor menighetsrådet i Kautokeino.

Øygard

Biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland bispedømme.

Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

– Trist

Leder for Åpen folkekirke Gard Sandaker-Nielsen deler Øygards oppfatning og mener det er beklagelig at menighetsrådet gjør et slikt vedtak.

Gard Realf Sandaker-Nielsen byline

Gard Sandaker-Nielsen leder i Åpen folkekirke.

– Jeg synes det er trist at menighetsrådet benytter denne anledningen til å skyve mennesker som tilhører kirken fra seg, istedenfor å inkludere, sier han.

– Da må de ta et oppgjør med bibelen. Det er ikke vi som sier dette. Det er den hellige skrift, sier Aslak Siri i menighetsrådet om påstanden.

– Ønsker dere lesbiske og homofile velkommen i deres kirker?

– Nå er det ikke snakk om lesbiske og homofile som mennesker. De er ellers velkommen på gudstjenester. Det er ikke det det dreier seg om, sier Siri.

Vil følge opp vedtaket

Den nye liturgien som omhandler likekjønnede ekteskap tror å kraft januar 2017. Aslak Siri i menighetsrådet står fast på at de vil følge opp vedtaket.

– Kommer lesbiske og homofile til å få lov til å gifte seg i deres kirker?

– Vi fastholder på det vedtaket vi har gjort.

– Biskopen mener dere ikke har hjemmel til å gjøre et slikt vedtak, hva mener du om det?

– Det står i loven at det er sognet som eier kirken og forvalter den, sier han.

Et aktuelt og dyptpløyende intervjuprogram. Hver uke inviterer programleder Ole Torp en aktuell gjest til å sitte i stolen.

Programmet Ole Torp på NRK tok tirsdag opp problematikken, da Dag Øivind Østereng gjeste programmet. Østereng sa opp jobben som prest og meldte seg ut av Den norske kirke etter at kirken gikk inn for å vie homofile.