Hopp til innhold

Feirer at likekjønnede kan vies i kirkene

Om to dager kan homofile for første gang vies i sin lokale kirke. Det er klart etter at et stort flertall på Kirkemøtet mandag vedtok en felles vigselsliturgi for likekjønnede.

Kirkemøte 2017

Klart for bryllupsfeiring på Kirkemøte i Trondheim mandag etter vedtak om ny vigselsliturgi for likekjønnede.

Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

I 2014 sa Kirkemøtet nei til at likekjønnede skal få gifte seg i kirka.

Bare knapt tre år etterpå vedtok Kirkemøtet i Trondheim mandag med 83 mot 29 stemmer å si ja til ny vigselsliturgi for likekjønnede.

– Dette er en gledens dag og en kirkehistorisk dag, sa Kai Krogh, leder for Nord-Hålogaland bispedømmeråd.

Feiring kirkemøte

Stor glede etter vedtaket på Kirkemøtet. Fremst i bildet står Kai Steffen Østensen fra Agder og Telemark bispedømmeråd.

Foto: Morten Andersen/NRK

Må være rom for mindretallet

Biskop Per Arne Dahl fra Tunsberg bispedømme var blant dem som fra talerstolen sa at han vil stemme for flertallets forslag om en felles vigselsliturgi for likekjønnede.

Tårer og glede på Kirkemøtet da avstemningen var over. Nå kan homofile og lesbiske gifte seg i kirken.

Tårer og glede over utfallet på Kirkemøtet. Nå kan homofile og lesbiskegifte seg i kirken.

– Jeg har lenge vært bekymret for ekteskapet og har fightet for det klassiske synet på ekteskapet og det vil jeg fortsette med. Men jeg har sett hvordan likekjønnede par har betalt en smertelig pris og ikke blitt vist verdighet. Etter en samlet vurdering vil jeg støtte flertallsinnstillingen, sa Dahl.

Per Arne Dahl 1

Biskop Per Arne Dahl fra Tunsberg støtter flertallsinnstillingen, men sier at det må være rom også for mindretallets syn.

Foto: Guro Flaarønning

Flere sa på Kirkemøtet mandag at det blir viktig å ha respekt for dem som har et annet syn.

– Vi biskoper ser de prester og kirkelige ansatte som står for mindretallets syn. Det er avgjørende at vi gir dem et rom. Det vil være kirkens avgjørende test de nærmeste årene, sa biskop Per Arne Dahl.

Leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, sier dette er viktig:

– Mindretallet har et rom i kirken gitt av nåde og det er der.

Homofilt par på vei til Buvik kirke, Skaun

Fra 1. februar ønskes alle homofile velkommen inn og kan bli viet i alle lokale kirker. Prester kan fortsatt reservere seg, men da må noen andre foreta vielsen. Det er klart etter mandagens Kirkemøte.

Foto: Vigdis Wågø-Wares/NRK

Vedtaket smerter

Biskop i Oslo, Ole Christian Kvarme, sa han tilhører mindretallet i denne saken.

– Fjorårets vedtak var vanskelig, det vil også årets være, sa Kvarme. Han understreket at det fortsatt framover vil være et flertall og et mindretall i dette synet. Vi skal fortsatt gå sammen og være sammen i denne kirka. Vedtaket kommer også til å smerte.

Feiret

Styreleder i Åpen Folkekirke, Gard Realf Sandaker-Nielsen, sa på Kirkemøtet mandag at mange tiår med kamp er over.

– Liturgien vil skape fantastiske øyeblikk. Tro, håp og kjærlighet. En bønn og en drøm har gått i oppfyllelse. Alle skal bli møtt med åpne armer om de vil vie seg i sin lokale kirke. Dette er verdt en bryllupsfest!

Etter vedtaket var det kake i gangen utenfor Kirkemøtet. To store kaker i regnbuefarger.

Knut Jørgen Rotabakk, Åpen kirkegruppe Trøndelag

Knut Jørgen Rotabakk fra Åpen kirkegruppe sier vedtaket på Kirkemøtet om ny vigselsliturgi er en milepæl og aksept for homofil kjærlighet.

Foto: Morten Andersen/NRK