Det er enighet i forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon. Partene holder pressekonferanse om innholdet i den nye avtalen

AFP blir livsvarig i offentlig sektor

AFP i offentlig sektor blir livsvarig. Sliterne skal kompenseres. 800.000 arbeidstakere i offentlig sektor får nå nye pensjonsregler.