Hopp til innhold

Fortviler over nye pensjonsregler: – De som er over 50 sliter med å klare kravene

Politistasjonssjef frykter for at politistyrken om få år ikke er i god nok form til å løse oppdraget sitt.

forgubbing politi

Mons Klausen (til venstre) og kollega Per Helge Moe er begge i operativ stilling. Ingen av dem ser for seg å stå i operativ tjeneste fram til de fyller 70.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Politibetjenter ute i distriktene kan nå velge til å jobbe fram til de er 70 år.

Men flere er bekymret over om de egentlig er skikket til å gjøre jobben.

– Med progressive briller kan det bli et problem i en skarp situasjoner, sier operativ politibetjent Mons Klausen (53) ved Svolvær politistasjon.

Hans yngre kollega Per Helge Moe ser heller ikke for seg å stå i operativ tjeneste fram til han fyller 70.

– Det kan kanskje bli aktuelt å flytte til et sted hvor de har flere administrative stillinger, sier han.

Sjefen hans, politistasjonssjef Ketil Finstad Steira, er bekymret for at politikerne ikke har sett konsekvensen av det de vedtok i fjor:

De fjernet nemlig regjeringen pensjonsplikt for 200.000 offentlige ansatte, deriblant politiansatte.

Distriktene vil merke det mest

Særaldersgrensen er der fortsatt, men når det ikke er plikt til å gå av, vil politifolk velge å stå lenger i jobb, sier Finstad Steira.

Det er for så vidt ok på steder hvor det er alternative stillinger. Her i distriktene jobber de aller fleste i operative stillinger med alt det innebærer, legger han til.

– Om noen år vil reformen slå inn. Alle år man er i jobb teller for hvilken pensjon man får. De politifolkene som er født på 1980-tallet vil nok raskt regne ut de ikke har råd til å gå av som pensjonist. Da blir de heller stående i jobb lenger, sier politistasjonssjefen.

Han forteller at politiets fysiske tester er krevende å bestå.

Min erfaring er at de som er over 50 sliter med å klare kravene, selv om de akkurat klarer det. Jeg er redd for at dette kommer til å føre til en forgubbing av politiet i distriktet, sier Finstad Steira.

forgubbing politi

Synet svekkes med alder, og enkelte må bruke briller også ute i felt.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Han forteller at en av hans ansatte på 55 år bruker tre par briller. Et par inne på kontoret, et annet når han skal skyte med pistol på nært hold og et tredje brillepar når jeg han skyte på lang avstand.

Kan du tenke deg det ute i gata? Dersom det oppstår en situasjon og man først må finne de rette brillene?

Politiets Fellesforbund: – Har advart

Politiets Fellesforbund deler bekymringene til politistasjonssjefen i Svolvær.

Unn Alma Skatvold

Forbundsleder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund mener at politiansatte bør gå av før fylte 70 år. – Pensjonsavtalen fra 3. mars 2018 slår fast at det fortsatt vil være behov for særaldersgrenser, ikke bare i politiet, men i offentlig sektor.

Foto: Politiets Fellesforbund

– Vi har advart mot disse bekymringene. Mange vil ikke være fysisk og/eller psykisk skikket til å jobbe etter oppfylt særaldersgrensenivå, men fortsetter likevel slik at de får opparbeidet seg en pensjon som man kan leve av, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold.

Hun nevner følgende eksempel:

Etter en viss alder er det ikke alle som kan gå i tre-skiftturnus, og det må da tilrettelegges slik at man unngår det. Men Steira trenger også folk på nattevakten og dersom han blir sittende igjen med for mange som ikke kan, så går ikke turnusen opp, sier hun.

Reagerte sterkt

Unio, LO, YS og Fellesforbundet reagerte også kraftig da forslaget i fjor var på høring.

I stedet for å gå i dialog valgte politikerne å fjerne plikten til å gå av, uten at de samtidig hadde landet en ny pensjonsavtale.

Ragnhild Lied er leder i Unio, hun sier at særaldersgrensene er der av en grunn.

Ragnhild Lied under streik i Bergen

Ragnhild Lied er leder i Unio, hun tror de kommer til en enighet

Foto: Christine Kongsvik / NRK

Det er to ulike begrunnelser: belastning over tid i en del yrker, eller på grunn av sikkerhet – for de ansatte eller samfunnet, som i politiet og forsvaret.

Nå skal organisasjonene i gang med nye forhandlinger, og ny regjering. Avtalen skal være på plass til sommeren.

Det aller viktigste for oss er å få forhandlet en modell for særalderspensjon, fordi mange nærmer seg den alderen de kan velge å gå av. Da må vi vite hvilken modell vi skal ha, sier Lied.

Ville gjeninnføre plikt

I Hurdalsplattformen sier regjeringen at de skal reversere lovendringen som fjerner plikten til å fratre. Det kan bli ganske vanskelig.

Å innføre en ny plikt til å fratre ved særaldersgrenser vil være en tidkrevende prosess, og vil ikke bringe oss nærmere en løsning på det gjenstående arbeidet med pensjonsregler for ansatte med særaldersgrense, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen i en e-post til NRK.

Regjeringen vil nå prioritere å komme til en enighet med partene om pensjonsregler for personer med særaldersgrenser. En eventuell plikt til å fratre bør vurderes som et element i en helhetlig løsning, skriver hun videre.

Marte Mjøs Persen

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen sier at partene er i prosess og skal være ferdige til sommeren.

Foto: Mathias Moene Rød / Mathias Moene Rød

Forsvaret beholder plikt

Forsvaret er de eneste som fortsatt står på pliktmessig avgang – noe som stasjonssjefen i Svolvær finner helt naturlig.

Jeg snakket med noen i Befalets fellesorganisasjon og spurte hvor mange operative de har over femti år – og svaret er «ingen». Det er et paradoks at man kan spille tuba i forsvarets musikkorps og gå av når man er 57, mens i politiet har man ikke råd til det.

Unio-lederen har tro på at forhandlingene kommer i mål denne gangen.

– Vi har et bra kunnskapsgrunnlag å forhandle ut ifra. Jeg har tro på at vi skal komme fram til et akseptabelt resultat sier Lied.

politistasjonssjef Ketil Finstad-Steira, Svolvær politistasjon

Ketil Finstad-Steira er redd for at politiet i distriktene går mot en forgubbing dersom ikke det kommer en ny avtale.

Foto: John Inge Johansen / NRK