NRK Meny
Normal

- Merkedag for reindrifta

Den nye reindriftsloven trer i kraft fra i dag, 1. juli 2007.

Ellen Inga O. Hætta
Foto: NRK

Den nye loven ble vedtatt av Stortinget 7. juni 2007. Loven ble sanksjonert av Kongen i statsråd 15. juni 2007.  Dette innebærer at lov om reindrift av 9. juni 1978 oppheves fra i dag.

Økt selvstyre

Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta synes at dette er en merkedag for reindriftsnæringen.

- Det er bra at den nye loven er i kraft for reindriftsnæringen har ventet lenge på denne loven. Dette er en merkedag, fordi loven gir næringen økt selvstyre og siidaen økt status, sier Hætta. Hun sier at det er spesielt fordi den gamle loven ikke tok så mye hensyn til hvordan samene selv har forvaltet reindrifta og hvordan deres forståelse og styring har vært.

Men for mange reindriftsutøvere er loven helt ukjent.

- Bedre redskap

- Den nye loven vil være et langt bedre redskap enn den forrige loven i arbeidet for en bærekraftig reindrift, der reintallet er tilpasset beitegrunnlaget, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

- Dette er en merkedag for reindriftsnæringen som har ventet lenge på en ny og bedre lov. Regjeringen har prioritert dette arbeidet, og jeg tror trygt vi kan si at vi har jobbet effektivt med denne saken, sier Riis-Johansen.

Vil bruke tid på å informere

Reindriftssjefen sier at næringen må venne seg til den nye loven og at det nok tar litt tid før loven har kommet skikkelig på plass.

- Det vi i reindriftsforvaltningen og i departementet vil gjøre er å bruke tid på å reise og fortelle om loven til reindriftsutøverne og skolere reindrifta, slik at det blir lettere for dem, sier Ellen Inga O. Hætta.