- Jeg er ikke nikkedukke

- Jeg kan ikke svare for de andre, men selv har jeg ikke vært noen nikkedukke, sier medlem i reindriftslovutvalget, Betty Kappfjell.

GULDAL: - Eat nivkkuhan dušše

Det er lovutvalgets medlem Karen Marie Eira Buljo fra Kautokeino som sier at samene har vært nikkedukker i prosessen med å lage et nytt lovforslag.

Et annet medlem i lovutvalget, reindriftssamen Betty Kappfjell, er ikke enig i kritikken.

- Jeg tror ikke det er noen i ettertid som sitter og ikke skjønner hva de har vært med på.

- Hatt gode diskusjoner

Kappfjell sier at hun selv har fått lov til å fremføre det hun mener er best for reindrifta.

- Og det tror jeg de andre også har gjort. Vi har i allefall hatt gode diskusjoner i utvalget. Jeg må også få lov å si at vi aldri hadde fått det lovforslaget vi har fått uten de norske som satt i utvalget, med Kirsti Strøm Bull i spissen. Hun vil det beste for reindrifta.

- Mye kompetanse

Kappfjell sier at de aldri før har hatt et så bredt sammensatt utvalg med så mye reindriftskompetanse.

- At alle reineierne bare skulle vært nikkedukker, det går jeg ikke med på.