Hopp til innhold

Småskala reineiere kan slippe tvangsslakting

Norske Reindriftsamers Landsforbund går inn for omstridt forslag om at småskala reineiere skal slippe tvangsslakting.

Ellinor Marita Jåma

NRL-leder Ellinor Marita Jåma åpner nå for at de små reindriftseierne skal slippe tvangsslakt.

Foto: Roger Manndal

– Bestemmelsen om en tak på 200 rein kom dessverre ikke med at den nye loven ble vedtatt i 2007, men jeg tror det er på høy tid vi ser på dette på nytt, sier nyvalgt leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), Ellinor Marita Jåma.

Et omstridt forslag om at de med færre en 200 rein ikke trenger redusere flokken, kom ikke med i den nye reindriftsloven.

År med stridigheter

Stortinget har vedtatt prosentvis nedslakting, men etter år med uenigheter innad i næringa, også i Sametinget, åpner NRL-leder Ellinor Marita Jåma nå for at de små kan slippe dette.

Dette vil trolig egge til strid i reindrifta, mellom de som vil ha færre enheter og større flokker, og de som mener reindrift er en viktig kulturbærer og ønsker små enheter med flere folk.

Biergu šaddá menddo dávjá vuolit luohkkái go galggašii, oaivvildit boazodoallit

Reintallet i Finnmark skal ned. Et tiltak som skaper mye stridighet er tvangsslakt av rein.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Vedtok tvangsslakt

I 2012 vedtok Stortinget at det måtte tvangsslakting til for å få ned reintallet i Finnmark. Forsøk på å løse problemer med overbeiting, lav slaktevekt på rein særlig i Vest-Finnmark hadde vist seg vanskelig å løse, og staten gikk nå inn for drastiske tiltak.

I fjor fulgte reindriftsstyret opp og vedtok en forholdsmessig reduksjon av reintallet for 231 siidaandeler i Finnmark for å få reintallet ned til et bærekraftig nivå.

Har bygget opp, ikke slaktet

Dette skulle skje i løpet av en treårsperiode, men få har gjennomført tiltakene. En del reineiere har tvert imot bygget opp flokkene for å ha flere rein før de må slakte.

Nylig uttalte sivilombudsmannen at kollektiv nedslakting av rein er i strid med bestemmelsene om privat eiendomsrett i menneskerettighetserklæringen. Landbruksdepartementet ble bedt om å vurdere dette.

Se dokumentaren om reindriftssamers liv mellom slaktekrav og gruvedrift:

Norsk dokumentar. Reintallet i Finnmark skal reduseres med omlag 40.000 dyr. Reineier Mikkel Mathis Hætta frykter for sin eksistens som reindriftsutøver, presset som han er mellom slaktekrav og gruveinteresser. Er det virkelig for mye rein på vidda?