Hopp til innhold
Torgård på Heimdal i Trondheim, hvor ny godsterminal kan havne

Trondheim får ny godsterminal på Heimdal

Regjeringen bevilger 1,8 milliarder kroner til første byggetrinn i ny godsterminal på Torgård på Heimdal.

Skisse over ny godsterminal på Torgård på Heimdal i Trondheim

Torgård-terminalen for dyr

Samferdselsministeren er ikke fornøyd med at kostnadene på ny godsterminal har økt så mye og så raskt, og krever ekstern kvalitetssikring.

Linda Hofstad Helleland

Vil ha høring om ny godsterminal

Linda Hofstad Helleland og Sør-Trøndelag Høyre arrangerer en høring om den nye godsterminalen i Trondheim, etter at bystyret stemte mot en to-trinns bygging av terminal og tunnel gjennom Vassfjellet.

Torgård på Heimdal i Trondheim, hvor ny godsterminal kan havne

Vil ha godsterminal på Torgård på Heimdal

Jernbaneverket vil ha ny godsterminal for trondheimsregionen på Torgård på Heimdal i Trondheim, og vraker alternativet på Søberg i Melhus. Nå skal regjeringen avgjøre saken.

Forholdene for godstransporten kan bli uholdbare i Trøndelag dersom avgjørelsen om ny terminal blir utsatt. Det mener godstransportører, som allerede sliter med altfor trange forhold på Brattøra i Trondheim.

– Det blir uholdbart å fortsette her

Transportører har sett fram til ny godsterminal, nå er de oppgitte og frustrerte over regjeringas sommel.

Samferdselsministeren krever nye utredninger om terminalen.

Ingen trøndersk godsterminal i sikte

Det tar trolig årevis før det blir enighet om ny godsterminal i Trøndelag. NHO reagerer kraftig mot utsettelse.

Alternativer til plassering av ny godsterminal for Trondheim

Godsterminal til Torgård eller Søberg

Jernbaneverket mener en ny godsterminal i Trondheimsregionen bør legges enten på Torgård i Trondheim eller Søberg i Melhus.

Alternativer til plassering av ny godsterminal for Trondheim

Hvor havner godsterminalen?

I ettermiddag legger Jernbaneverket fram hvilke løsninger de går for. Da får vi vite om det blir Hell, Midtsand, Torgårdsletta eller Søberg.

Ordfører Johan Arnt Elverum.

Vil kjempe mot godsterminal

Ordfører i Stjørdal, Johan Arnt Elverum, er provosert over at fylkespolitikerne vil ha den nye godsterminalen lagt til Hell. Han mener politikerne ikke vet hva de har bestemt seg for.