Hopp til innhold
Forholdene for godstransporten kan bli uholdbare i Trøndelag dersom avgjørelsen om ny terminal blir utsatt. Det mener godstransportører, som allerede sliter med altfor trange forhold på Brattøra i Trondheim.

– Det blir uholdbart å fortsette her

Transportører har sett fram til ny godsterminal, nå er de oppgitte og frustrerte over regjeringas sommel.

Samferdselsministeren krever nye utredninger om terminalen.

Ingen trøndersk godsterminal i sikte

Det tar trolig årevis før det blir enighet om ny godsterminal i Trøndelag. NHO reagerer kraftig mot utsettelse.