Vil kjempe mot godsterminal

Ordfører i Stjørdal, Johan Arnt Elverum, er provosert over at fylkespolitikerne vil ha den nye godsterminalen lagt til Hell. Han mener politikerne ikke vet hva de har bestemt seg for.

Ordfører Johan Arnt Elverum.

Ordfører i Stjørdal, Johan Arnt Elverum, er provosert over at fylkespolitikerne vil ha en ny godsterminal nord for Trondheim.

Foto: Mette Moslet Kjesbu

Dagens godsterminal på Brattøra i Trondheim nærmer seg nemlig kapasitetsgrensen, og et nytt logistikknutepunkt må utvikles.

- Politikerne har ikke forstått hva de har gjort

- De har ikke forstått hva de har gjort. Det er ingen tvil om at Hell-alternativet raserer miljøet mest. Hundrevis av boliger blir berørt, det samme gjelder badestrand og lakseelv.

Det meste av godset kommer sørfra og skal bare til Trondheim. Da er det smartere å legge terminalen i nærheten av byen, ifølge Elverum.

- Tyngden av gods både med bil og bane skal til Trondheim. Det blir et miljømessig bomskudd å kjøre godset fram og tilbake fra Hell.

Alternativer til plassering av ny godsterminal for Trondheim

Alternativer til plassering av ny godsterminal for Trondheim, slik Jernbaneverket ser det.

Foto: Jernbaneverket

Elverum vil nå jobbe opp mot fylkespolitikerne for å få dem til å forstå hva de egentlig har bestemt seg for.

- De må få vite realitetene i saken og hva dette egentlig går ut på. Det virker som de ikke har skjønt hva dette dreier seg om.

- Merkelig at vi ikke er blitt lyttet til

Jernbaneverket presenterte i slutten av mars de mest aktuelle alternativene, med Søberg i Melhus, Midtsand eller Muruvik i Malvik og Hell i Stjørdal som mulige løsninger. Søberg har vært favoritt.

Også en samlet transportnæring har vært enig i at godsterminalen bør legges sør for byen.

- Hvis man legger terminalen nord for byen, velger man egentlig at det skal gå mer gods på veien. Det er ikke miljøvennlig, og det er også mer kostbart. Det er merkelig at vi ikke har blitt lyttet til i denne saken, sier John Kenneth Selven.

Han er styreleder i Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LTL) i Midt-Norge.

- Jobber med en helhetlig løsning

Fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag, Alf Daniel Moen (Ap) avviser at politikerne har sagt at terminalen skal ligge akkurat på Hell, men de mener den eneste gangbare muligheten er å legge den nord for Trondheim.

- Vi jobber med å finne et logistikknutepunkt hvor vi kan koble sammen vei, jernbane og sjø. Da blir det umulig å legge en ny godsterminal sør for Trondheim, her har vi ikke sjø å ta av.

Moen understreker at det er umulig å tenke seg en ny terminal som utelukker sjøtransporten. Han er også uenig med ordfører Johan Arnt Elverum og transportnæringen om at en terminal nord for byen vil føre til mer gods på veiene.

- De må ta inn over seg at vi må finne en helhetlig løsning. Det vil være et kraftig skritt tilbake miljømessig om vi ikke tar med sjøen når vi skal lage et nytt knutepunkt.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.