Godsterminal til Torgård eller Søberg

Jernbaneverket mener en ny godsterminal i Trondheimsregionen bør legges enten på Torgård i Trondheim eller Søberg i Melhus.

Alternativer til plassering av ny godsterminal for Trondheim

Jernbaneverket vil at den nye godsterminalen skal ligge sør for Trondheim og går inn for løsningen de har kalt 'Delt sør'.

Foto: Jernbaneverket

Dette betyr at både Torgård og Søberg skal utredes videre for å finne den endelige plasseringen av regionens framtidige godsterminal.

– Det vi nå ber om er å få gå videre med arealplanleggingen. Etterhvert vil det stedet som er mest aktuelt peke seg ut, sier regionaldirektør i Jernbaneverket Anne Skolmli til NRK.no.

Hvilken havn som skal benyttes har Jernbaneverket ikke tatt stilling til.

– Vi ønsker å utvikle videre et samarbeid med dagens havner i Trondheimregionen for å finne gode forbindelser med de områdene havnemyndighetene ønsker å utvikle, sier Skolmli.

Fornøyde transportører

Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LTL) er meget tilfreds med Jernbaneverkets beslutning. LTL skriver i en pressemelding at det beste alternativet vil være Torgård i kombinasjon med Orkanger Havn.

Dette begrunner de med at det meste av godset kommer sørfra, og at det derfor er lite effektivt og miljømessig og kjøre dette forbi Trondheim.

Nærheten til hovedmarkedet i Trondheim er en annen fordel LTL peker på, og som vil bidra til færre biler når godset skal distrubiseres.

LTL mener Orkanger Havn har god kapasitet og vil fungere godt sammen med en godsterminal på Torgård.

– På denne måten får næringslivet i Midt-Norge en effektiv godstransport til og fra regionen, sier styreleder John Kenneth Selven.

– En gledens dag

Den politiske oposisjonen i Trondheim signaliserte i august i fjor at Søberg vil være det beste alternativet.

– Vi mener dette er en gledens dag og at jernbaneverket har tatt til fornuft. Men vi er klar på at havnefasilitetene må flyttes til Orkanger, sier Høyres kommunalråd Yngve Brox.

Han mener havna må flyttes bort fra Brattøra og Nyhavna slik at området kan frigjøres til næringsutvikling for hele Trøndelag.

– Vi mener at Orkanger er et godt egnet område. Det er Sør-Trøndelags største industristed og der ligger forholdene til rette for å få til gode havnefasiliteter.

Arbeiderpartiets kommunalråd Geir Waage er ikke overrasket over at Jernbaneverket er opptatt av jernbane, og mener det er for tidlig å si noe om rapporten.

– Det er grunn til å stille kritiske spørsmål om grunnforholdene når det gjelder Torgård. Vi vet at kvikkleiresituasjonen der kan være utfordrende, så her må det gjøres ytterlige undersøkelser, sier Waage.

– Jernbaneverket snakker kun om eksisterende havner, hvordan tolker du det?

– Jernbaneverket er opptatt av jernbanen og tar ikke innover seg at store deler av lasten kommer til havn og vil i større grad gjøre det i framtiden.

– Det vi vet er at Brattøra blir for lite. Vi må da se utenfor Trondheim og vi må se på området fra Stjørdal til Orkanger for å finne en integrert løsning, sier Waage.

– Grei løsning

I mars i fjor presenterte Jernbaneverket de mest aktuelle alternativene for plasseringen av den nye godsterminalen. I tillegg til Torgård og Søberg var både Hell i Stjørdal og Muruvik og Midtsand i Malvik med i diskusjonen.

Fylkespolitikerne i Nord og Sør-Trøndelag har stått sammen om å samle godsterminal for sjø, jernbane, vei og fly nord for Trondheim, med Hell som det mest aktuelle stedet.

Dette forslaget ble ikke støtte av hverken trøndersk næringsliv, transportnæringen eller ordføreren i Stjørdal, Johan Arnt Elverum (Sp).

I dag er Stjørdalsordføreren fornøyd med valget til Jernbaneverket.

– Sett fra Stjørdalens side er dette ingen dårlig løsning. Vi skåner stranda vår, og Jernbaneverket kan benytte arealer tett opp til eksisterende anlegg på Torgård, sier Elverum til NRK.no.

– Lite framtidsrettet

Ordfører i Malvik kommune, Terje Bremnes Granmo (Ap), reagerer med undring over at Jernbaneverket har landet på en delt løsning der godstermimalen skal ligge et sted og havna på et annet.

– Målet med dette arbeidet har jo hele tiden vært å finne en løsning hvor både jernbane, vei og sjø ble en integrert del av den nye godsterminalen. Derfor er Jernbaneverkets konklusjon veldig lite framtidsrettet, sier Gramno.

Granmo er klar på at det er bare ett sted som kan oppfylle dette ønsket, og viser til høringsuttalelsen fra Malvik kommunestyre.

– Vi mener at en løsning må finnes i Trondheimsområdet. Her peker vi på Trolla som et miljømessig godt alternativ for framtida, sier Gramno.