Vil ha godsterminal på Torgård på Heimdal

Jernbaneverket vil ha ny godsterminal for trondheimsregionen på Torgård på Heimdal i Trondheim, og vraker alternativet på Søberg i Melhus. Nå skal regjeringen avgjøre saken.

Torgård på Heimdal i Trondheim, hvor ny godsterminal kan havne

TERMINALOMRÅDET: Torgård på Heimdal i Trondheim, hvor ny godsterminal kan havne. Jernbanen er tenkt lagt i kulvert under E6 på Sandmoen bak til høyre i bildet, og inn til terminalområde til venstre for Brøttemsvegen omtrent midt i bildet.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Jernbaneverket la frem sin utredning om valg av sted onsdag.

Torgård er valgt fremfor Søberg på grunn av nærheten til næringslivet. En terminal her kan også være mer fleksibel, for å få til en trinnvis utvikling, ifølge etaten.

– Totalt sett mener vi at Torgård har større fleksibilitet. Den vil være en effektiv terminal som vil bli liggende i en næringsklynge, som vi håper på skal kunne føre til mer gods på bane, sier Anne Skolmli, regiondirektør for samfunn og strategi i Jernbaneverket Område Midt, til NRK.

(Saken fortsetter under bildet)

Skisse over ny godsterminal på Torgård på Heimdal i Trondheim

SLIK KAN DET BLI: Slik ser Jernbaneverket for seg at den nye godsterminalen på Torgård kan bli. I trinn to av utbyggingen er det planlagt tunnell gjennom Vassfjellet (i bakgrunnen) og til Søberg i Melhus, som på sikt skal bli det nye hovedsporet for Dovrebanen.

Foto: Jernbaneverket

Avgjøres i år

Med dagens avgjørelse er Trøndelag ett skritt nærmere en ny godsterminal, etter flere tiår med diskusjon om plasseringen.

Jernbaneverket har nå sendt fra seg sin utredning til Samferdselsdepartementet.

Utredningen skal nå sendes på høring til berørte kommuner og andre berørte parter, med frist 1. mars.

Regjeringen tar trolig den endelige avgjørelsen om hvor terminalen skal ligge i løpet av 2015.

(Saken fortsetter under videoen)

Anbefaler ny godsterminal på Torgård

SE VIDEO: Anne Skolmli, regiondirektør for samfunn og strategi i Jernbaneverket Område Midt, forklarer hvorfor valget falt på Torgård. Innslag fra Midtnytt 14.01.15.

Kulvert og tunnel

I tillegg til selve godsterminalen på Torgård, omfatter trinn én i Torgård-utbyggingen nye spor på Heimdal stasjon, forlengelse av krysningsspor, samt jernbanespor fra Heggstadmoen til Torgård med kulvert under E6 ved Sandmoen. Kostnaden for trinn én anslås til 3,9 milliarder kroner, og byggingen kan skje mellom 2018 og 2022.

Trinn to i utbyggingen omfatter ombygging av terminalen til gjennomkjøringsterminal, samt em 7,8 kilometer lang dobbeltsporet tunnel gjennom Vassfjellet til Søberg i Melhus.

Andre byggetrinn er foreslått bygget i 2023-2027, til en kostnad på 2,117 milliarder kroner. Med dette får Dovrebanen i praksis en ny dobbeltsporet hovedtrasé fra Heimdal til Søberg, med ny trasé ved siden av Torgård-terminalen og gjennom Vassfjellet tunnel. Løsningen anses som fleksibel og god for mer togkapasitet i fremtiden.

Dagens jernbanelinje mellom Heimdal og Søberg foreslås opprettholdt for lokal persontrafikk.

(Saken fortsetter under bildet)

Skisse over ny godsterminal på Torgård på Heimdal i Trondheim

ENDETERMINAL FØRST: Jernbaneverket ser for seg en endeterminal på Torgård som trinn én i utbyggingen. Terminalen kan bli 700-900 meter lang og 200 bred.

Foto: Jernbaneverket

2,4 milliarder dyrere

Totalt mener Jernbaneverket at Torgård-alternativet, med kulvert, godsterminal, nytt hovedspor for Dovrebanen og tunnel, kan koste rett oppunder 6,7 milliarder kroner.

Til sammenligning kan Søberg-alternativet, som ikke har behov for tunnelløsning, koste nesten 4,3 milliarder kroner.

Den rene strekningskostnaden for Torgård er vel 3,3 milliarder kroner, mot drøye 1,5 for Søberg.

(Saken fortsetter under bildet)

Torgård, hvor ny godsterminal kan havne

DEPONI: Det er kupert terreng i området på Torgård hvor terminalen er tenkt plassert. Det er tidligere tatt ut store mengder grus der, men i dag brukes området til deponi av rene masser. Delene av terminalen som ligger lengst mot sør ligger i fjell, rett sør for Vassfjellet pukkverk.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Trinnvis utbygging

Det vil uansett gå noen år før en terminal på Torgård kan tas i bruk.

– Hvis vi får til en god løsning med trinnsvis utbygging, er håpet at det ikke blir så veldig mange år, sier Skolmli.

Hadde terminalen blitt lagt til Søberg, ville mer dyrket mark ha gått tapt.

– Dette har vært ett av flere kriterier i våre vurderingsgrunnlag, opplyser Skolmli.

Torgård

Stort behov

Behovet for en ny godsterminal i trondheimsområdet har vært diskutert i flere tiår.

Dagens terminal på Brattøra, like ved sentralbanestasjonen i Trondheim, er snart for liten. Med fortsatt vekst i godstrafikken forventes det at kapasitetsgrensen er nådd i 2020.

Med terminal sør for Trondheim vil sjøtransporten trolig gå via Orkanger havn.

De rødgrønne satte i 2009 i gang den siste utredningsrunden om ny godsterminal.

Den nye regjeringen besteme i april i fjor at ny godsterminal skal plasseres enten på Søberg eller Torgård.

Forholdene for godstransporten kan bli uholdbare i Trøndelag dersom avgjørelsen om ny terminal blir utsatt. Det mener godstransportører, som allerede sliter med altfor trange forhold på Brattøra i Trondheim.

SE VIDEO: Slik ser det ut på godsterminalen på Brattøra i Trondheim i dag. Transportnæringen mener det er uholdbart å fortsette her.

Siste fra Trøndelag

Se Midtnytt 20.00 med Kristin Agerlie

Se Midtnytt 20.00 med Kristin Agerlie