Hopp til innhold

Ingen trøndersk godsterminal i sikte

Det tar trolig årevis før det blir enighet om ny godsterminal i Trøndelag. NHO reagerer kraftig mot utsettelse.

Samferdselsministeren krever nye utredninger om terminalen.

VIDEO: Det er spørsmålet om hvorvidt godsterminalen skal være felles knutepunkt for vei, bane og sjø som ser ut til å være skjæret i sjøen for en rask avgjørelse.

Samferdselsministeren mener utredningsarbeidet som ble avsluttet i fjor ikke gir et godt nok grunnlag, og vil sette i gang nye utredninger.

– Vi er ikke klar

Marit Arnstad

Samferdselsminister Marit Arnstad vil ikke ta stilling til lokalisering av godsterminal nå.

Foto: Tone Iversen / NRK

Nå vil samferdselsminister Marit Arnstad utsette hele spørsmålet. Hun mener at spørsmålene rundt en stor godsterminal i Trøndelag må vurderes sammen med godsstrømmene nasjonalt, og at det må gjøres bedre enn det som er gjort hittil.

– Det betyr at vi i regjeringa ikke er klar til å ta noen avgjørelse om godsterminal i Trøndelag i den nasjonale transportplanen som skal legges fram om et par måneder, sier hun til NRK.

– Beklagelig

– Vi synes det er veldig uheldig og veldig beklagelig at godsterminalen i Trondheim blir utsatt. sier John Kenneth Selven, styreleder NHO Logistikk og transport, Midt-Norge.

– Vi har vært med på utredning etter utredning og vi har siden 90-tallet vært tydelige på at logistikknutepunktet må legges sør for Trondheim. 80 prosent av godset kommer sørfra og 75 prosent av det skal til Trondheim. Det vil være helt meningsløst å kjøre godset forbi Trondheim og så tilbake igjen.

John Kenneth Selven, Styreleder, NHO Logistikk og transport, Midt-Norge

John Kenneth Selven, Styreleder, NHO Logistikk og transport, Midt-Norge mener utsettelse vil skape mange dårlige ringvirkninger.

Foto: Tone Iversen / NRK

– Om vi skal begynne på nytt igjen, vil set svekke konkurransekraften for bedrifter i Midt-Norge med mange år. Det er også slik at de store transportørene vil etablere nye terminaler i 2015, og uten avklaring om logistikknutepunkt kan det hende at de etablerer seg på ulike plasser. Da får vi ikke noe logistikknutepunkt i Midt-Norge på lang tid, sier Selven.

Uenige politikere og brukere

Politikerne i trøndelagsfylkene klarer ikke å enes om hvor en stor framtidig godsterminal skal plasseres. Ifølge en rapport som ble presentert i 2011 er det Torgård, sør for Trondheim, og Midtsand i Stjørdal som er de beste alternativene.

Den gang sa daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa at hun regnet med at prosessen rundt plassering ville være ferdig behandlet i Stortinget våren 2013. Slik blir det ikke.

Jernbaneverket vil sør for Trondheim

Det er spørsmålet om hvorvidt det skal være felles knutepunkt for vei, bane og sjø som ser ut til å være skjæret i sjøen for en rask avgjørelse.


Jernbaneverket har i sin endelige rapport gått inn for en delt løsning sør for Trondheim. De ønsker godsterminal enten på Torgård eller Søberg i Melhus kombinert med ei av dagens havner. Jernbaneverket får støtte av mange sørtrønderske politikere.

Flere politikere vil til Stjørdal

Bjørn Iversen

Verdalsordfører Bjørn Iversen er skuffet over at ikke Marit Arnstad sa klart at godsterminalen må ligge ved sjøen.

Foto: Tone Iversen / NRK
Tore O. Sandvik

Også fylkesordfører Tore O. Sandvik vil ha godsterminal ved sjøen.

Foto: Morten Karlsen / NRK

Tidligere har fylkespolitikere i Nord- og Sør-Trøndelag stått sammen om å tilrå en samlet godsterminal for sjø, jernbane, vei og fly på Hell, like ved flyplassen på Værnes.

Dette forslaget likte verken trøndersk næringsliv, transportnæringa eller ordføreren i Stjørdal. Ordfører Johan Arnt Elverum mener Hell blir helt feil fordi mesteparten av godset sørfra skal til Trondheim.

De største brukerne av en godsterminal, Schenker, Tollpost, Bring og CargoNet står sammen om å si at terminalen må ligger sør for Trondheim.

Havneselskapet vil til sjøen

Havneselskapene rundt Trondheimsfjorden som nettopp har slått seg sammen til ett, ivrer for fellesknutepunkt. Dette er både flere ordførere og fylkesordførerne enige i.

– Jeg hadde håpet at ministeren ville vært tydeligere på at det er viktig å samle alle transportbærerne rundt et transportknutepunkt. Dette er en viktig landsdelssak for Midt-Norge, sier ordfører i Verdal, Bjørn Iversen.

– Jeg vet jo at det er delte meninger om dette spørsmålet, sier Arnstad.

Også fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik, er klar på at godsterminalen bør ha tilgang til både vei, jernbane og sjø.

– Uten tilgang til sjø vil antallet trailere på veiene øke dramatisk og det går ikke, sier han.

Demonstrasjon for godsterminal

Det har vært flere demonstrasjoner for og imot plassering av den framtidige godsterminalen i Trøndelag.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK