– Det blir uholdbart å fortsette her

Transportører har sett fram til ny godsterminal, nå er de oppgitte og frustrerte over regjeringas sommel.

Forholdene for godstransporten kan bli uholdbare i Trøndelag dersom avgjørelsen om ny terminal blir utsatt. Det mener godstransportører, som allerede sliter med altfor trange forhold på Brattøra i Trondheim.

Godstransportørerne sliter med altfor trange forhold på Brattøra i Trondheim.

Forholdene for godstransporten kan bli uholdbare i Trøndelag dersom avgjørelsen om ny terminal blir utsatt. Det mener godstransportører, som allerede sliter med altfor trange forhold på Brattøra i Trondheim.

Det er trangt på Brattøra - svært trangt.....

Paul Røvik er terminalsjef i CargoNet.

Paul Røvik er terminalsjef i CargoNet.

Foto: Ole-Jørgen Finnes / NRK

Brattøra er i dag knutepunktet mellom veitransport og togtransport i Trondheim. Her skjer omlasting av containere og hele traller til fra tog til vogntog omvendt. Men det er trangt på Brattøra - svært trangt...

- Det er smale lastegater, det er 18 meter mellom sporene og når vi kjører med de store maskinene så blir det veldig trangt, sier terminalsjef i CargoNet, Paul Røvik.

Det er ekstra stor aktivitet på området når togene kommer til terminalen og når de drar igjen. Da er det også mye lastebiler og trucker i området.

– Det kan være lastebiler, containere og 2-3 trucker her samtidig og da er det veldig trangt på den plassen vi har til disposisjon, sier Røvik.

Han ønsker seg brede laste- lossegater med jernbanespor mellom.

Brattøra

På den 18 meter brede gata kan det være lastebiler, containere og 2-3 trucker samtidig.

Foto: Ole-Jørgen Finnes / NRK

Ikke plass til lange tog

Manglende bredde er en ting, men terminalen er heller ikkje lang nok for dagens tog. De kan være godt over 400 meter. I dag må togene derfor deles opp, både i to og tre, noe som gir mer arbeid og høyere kostnad.

– Vi må ha en terminal på minst 600 meter for å slippe å dele togene. Det er ikke mulig her på Brattøra, dette er en terminal som er gått ut på dato, sier terminalsjefen i CargoNet.

– En utsettelse nå er uholdbart

Bjarne Ivar Wist er direktør for strategi og informasjon i CargoNet.

Bjarne Ivar Wist er direktør for strategi og informasjon i CargoNet.

Foto: Ole-Jørgen Finnes / NRK

Men det kan ta lang tid før en ny terminal er på plass i Trondheimsområdet. Samferdsleminister Marit Arnstad sa i går at avgjørelse om plassering ikke vil komme i vår fordi hun ønsker nye undersøkelser.

CargoNet ønsker en terminal sør for byen raskest mulig, og mener det er uholdbart å fortsette i lengden slik situasjonen nå er på Brattøra.

– Forholdene er kummerlige. Terminalen er ineffektiv og hemmer konkurransen for togtransport til Trondheim, sier Bjarne Ivar Wist, direktør for strategi og informasjon i CargoNet.

Han frykter at dette vil føre til at flere av kundene vil velge transport med bil i stedet for tog.

– Da vil vi miste togtransporten mellom Oslo og Trondheim, sie Wist.

NHO ber om fortgang

NHO går nå aktivt inn for å påvirke og har sendt brev på vegne av næringa til samferdsleministeren.

– Vi og våre medlemmer er bekymret for utviklingen, skriver de, og ber om en avklaring fra samferdselsministeren i vår og uttaler at manglende avklaring kan velte gods over fra bane til bil.

Godsterminalen på Brattøra i Trondheim

Det kan bli farlig trangt når store kontainere skal manøvreres i gatene på godsterminalen på Brattøra i Trondheim.

Foto: Ole-Jørgen Finnes / NRK