Hopp til innhold

Trondheim får ny godsterminal på Heimdal

Regjeringen bevilger 1,8 milliarder kroner til første byggetrinn i ny godsterminal på Torgård på Heimdal.

Torgård på Heimdal i Trondheim, hvor ny godsterminal kan havne

Trondheims nye godsterminal vil havne på Torgård på Heimdal.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Etter 30 år er kampen om hvor en ny godsterminal over.

Det har den siste tiden stått mellom Brattøra, dyrket jord på Melhus og Torgård på Heimdal, men i dag landet avgjørelsen på sistnevnte, det melder adressa.

Geirmund Lykke

Geirmund Lykke er fornøyd med at Brattøra og Melhus blir frigjort.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

– Torgård er et godt egnet område som har god plass til de funksjonene som trengs her. Det er også mange transportører som har lokalisert seg der, sier kommunalråd, Geirmund Lykke (KRF).

Viktig miljøkonsekvens

Lykke er spesielt fornøyd med å ha fått frigjort områdene i Melhus og på Brattøra.

– Nå kan Brattøra bli til et nytt og viktig byutviklingsområde med sentrumsformål, næringsliv, boliger, parker og kultur.

Brattøra ville også blitt for trangt for en ny terminal mener Lykke.

Den nye godsterminalen vil gi viktige miljøkonsekvenser.

– Vi må tilrettelegge for at jernbanen kan ta en større del av godset som kommer sørfra, slik at det ikke bare blir sendt med trailere. Det er beregnet at en slik terminal kan redusere antall trailere i løpet av et år med 60 000.

Starter i 2018

Skisse over ny godsterminal på Torgård på Heimdal i Trondheim

Dette er en skisse over hvordan en godsterminal på Torgård vil se ut.

Foto: Jernbaneverket

Regjeringen har for nå gått for en trinnvis utbyggingsplan. Første trinn skal være en sekketerminal, hvor togene må rygge inn.

– Det er bevilget 1,8 milliarder kroner til det første byggetrinnet. Det vil komme flere byggetrinn etterpå og da må vi også ha med i beregningen at trengs en tunnel fra Torgård til Melhus.

Jernbanedirektoratet har beregnet at en tunnelløsning alene vil koste 2,2 milliarder. En gjennomkjøringsterminal vil koste 6,7 milliarder kroner.

– Man vil komme i gang med første bevilgning i 2018 og da vil det ikke ta så lang tid før selve bygginen starter, avslutter Lykke.

I tiden fremover vil utbyggingen detaljplanlegges.