Hvor havner godsterminalen?

I ettermiddag legger Jernbaneverket fram hvilke løsninger de går for. Da får vi vite om det blir Hell, Midtsand, Torgårdsletta eller Søberg.

Alternativer til plassering av ny godsterminal for Trondheim

Jernbaneverket skal koke ned antall alternativer fra fire til to, eller aller helt én foretrukket lokalisering.

Foto: Jernbaneverket

Av de fire forslagene har Hell høstet mest storm, men også mye politisk støtte.

Aksjon mot Hell

Tidligere har fylkespolitikere i Nord- og Sør-Trøndelag stått sammen om å tilrå en samlet godsterminal for sjø, jernbane, vei og fly på Hell, like ved flyplassen på Værnes.

Dette forslaget likte verken trøndersk næringsliv, transportnæringa eller ordføreren i Stjørdal.

De største brukerne av en godsterminal, Schenker, Tollpost, Bring og CargoNet står sammen om å si at terminalen må ligger sør for Trondheim. Ellers kommer de ikke til å benytte seg av terminalen, sier de i sine kommentarer.

Ordfører Johan Arnt Elverum i Stjørdal mener Hell blir helt feil fordi mesteparten av godset sørfra skal til Trondheim.

Freder Hell?

Mye taler for at Jernbaneverket ikke kommer til å innstille på å arbeide videre med Hell-alternativet.

Det viktigste argumentet mot Hell er beliggenheten. Den nye godsterminalen må kunne håndtere minst 300.000 containere i 2020. Fra 2030 må kapasiteten være over 400.000 containere.

Godt over halvparten av disse containerne skal tilbake til Trondheim.

Det blir minst 1000 semitrailere daglig langs E6 de 38 kilometerne sørover til Trondheim i tillegg til den ordinære trafikken til en godsterminal på Hell.

Det gjør ikke Hell mindre uaktuell at Hellstranda her et rikt fugleliv, og at området er innfallsport til laks som skal opp Stjørdalselva.

Kan bli delt løsning

Det er også et krav at en ny midtnorsk godsterminal skal klare å ta i mot betydelig mer containertransport fra skip enn tilfellet er i Brattøra i dag.

Det utelukker Søberg, som ligger svært langt fra Trondheimsfjorden. Søberg krever også bygging av en havn like ved det spesielle fuglereservatet Gaulosen

Torgårdsletta lengst sør på Heimdalsmyra innebærer også utstrakt transport mellom jernbane/vei og havna. En fordel er at man slipper å bygge en ny havn. Trondheim havn kan fremdeles benyttes. Det sparer man penger på.

På Torgård er det også store ledige arealer til private aktører, som i følge kravspesifikkasjonen skal kunne operere ut fra egne godsterminaler i umiddelbar nærhet til godsterminalen.

En ulempe med Torgård er at det er dyrkamark. Men her har bystyret i Trondheim allerede vedtatt å bygge igjen dyrkamarka.

Midtsandan knapp favoritt

Men det optimale for miljøregnskapet er å få til ett knutepunkt hvor vei, bane og sjø blir helintegrert. Dersom Hell er ute av bildet står man igjen med Midtsandan i Malvik.

Her går Nordlandsbanen rett gjennom området. E6 går et stykke oppe i lia, men avkjøringen er stor nok til at det praktisk talt ikke trenger utvidelse. Dessuten er det lite bebyggelse langs denne veien.

Utenfor Midtsandan strekker en langgrunn fjære seg ut i Trondheimsfjorden. Her kan man fylle opp et stort område for å få plass til all infrastruktur; kaier, lager, omlastingskraner for containere fra båt til bil til bane.

Steinmasser til kaianlegget kan komme fra utsprenging av en ny togtrasé mellom Være og Hommelvik.

Badestranda ryker

En stor innsigelse mot Midtsandan er at Malvik nettopp har etablert en splitter ny badestrand her.

Fram til 2005 hadde Forsvaret eksklusiv til Midtsandan. Da Direktoratet for Naturforvaltning tok over området var det for å gjøre området om til rekreasjonsområde.

men først fjernet Forsvarets eiendomsetat Skifte Eiendom 1900 tonn forurenset jordmasse fra området.

Deretter er det investert i et omfattende grøntanlegg med sandstrand, steinsand, turstier og grillområder, samt asfalterte parkeringsplasser til alle besøkende.

Alt dette har vært bortkastet dersom regjeringen vedtar å bygge en godsterminal her.

Lokale protester

En mager trøst for brukere av sandstranda på Midtsandan er at dersom dette kombineres med omlegging av jernbanen mellom Være og Hommelvik, så vil store friområder frigjøres i strandsonen forøvrig.

Midtsandan-alternativer har allerede fått sine motstandere. På Facebook har en liten protestaksjon sett dagens lys, så langt med 148 støttespillere.

Men dersom regjeringen bestemmer seg for Midtsandan, så må motstanderne minst lage bråk på nivå med monstermastmotstanden i Hardanger for å nå fram.

Billig, og nest best

Med Midtsandan oppfylles kravet om lavest mulig kostnader for tilkobling til hovedvei og jernbane. Dessuten får man en ny havn, som vil kunne bli delfinansiert av at sjønære, og dermed attraktive havnearealer frigis inne i Trondheim.

Med Midtsand vil det fortsatt blir behov for å kjøre minst 1000 containere daglig sørover til Trondheim ekstra i forhold til om terminalen havnet på sørsida. Men nå blir strekningen halvert i forhold til Hell.

Vil transportnæringa i så fall lære å leve med det?

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Siste fra Trøndelag

Grete Thobroe, Midtnytt

Se kveldens første Midtnytt

Se kveldens første Midtnytt