Hopp til innhold

250 år gammel konflikt: – Norge og Sverige må ordne opp

Ordføreren i Bardu fortviler over at kommunen hans rammes av at Norge og Sverige ikke blir enige i en flere hundre år gammel reinbeitekonflikt.

Trakassering svensksamer ved Altevatn

Reindriftsutøveren Marja K. Partapuoli og familien hennes ble møtt av dette steinkorset da de ankom lavvoen sin i forrige uke. De mener dette er en drapstrussel. og har anmeldt saken.

Foto: Privat

Svensk rein som beiter på norsk jord – er det lov eller ikke?

Spørsmålet er kjernen i en langvarig konflikt ved Altevatn i Bardu kommune i Troms. En lov fra 1751 sier at nordmenn og svensker har rett til å flytte reinsdyr over landegrensene for å beite. Siden da er det blitt gjort forsøk på å revidere lovverket, men uten hell.

Bardu-ordfører Toralf Heimdal mener norske og svenske myndigheter må ta ansvar, og få på plass et regelverk snarest.

– Staten har brakt oss inn i denne situasjonen. Norge og Sverige klarer ikke bli enige, og det er oss lokalt som får merke det, gjennom blant annet trusler og konflikter i lokalsamfunnet, sier Heimdal til NRK.

Fastlåst konflikt

Den svenske landbruksministeren Sven-Erik Bucht mener den såkalte Lappekodisillen (se faktaboks) gir svenske samer større beiterettigheter i Norge, enn norske myndigheter tillater. Landbruksminister i Norge, Jon Georg Dale sier derimot til at den store mengden svensk rein som i dag beiter på norsk side, gjør at norske beiter blir brukt for hardt.

Det er hittil ikke lykkes NRK å få svar fra Dale.

Ansiktsbilder av Sven-Erik Bucht og Jon Georg Dale

UENIGE MINISTRE: Sveriges landbruksminister Sven-Erik Bucht (t.v.) og Norges landbruksminister Jon Georg Dale er ikke enige om en reinbeite-avtale mellom landene.

Foto: Jonas Ekströmer/Tor-Emil Schanche / NTB scanpix/NRK

Nylig sa Dale til NTB at Norge selv vil ta grep dersom ikke svenske myndigheter gjør det.

– Reinbeite-konflikten mellom norske og svenske reinbønder har vært fastlåst i flere år fordi svenskene ennå ikke har ratifisert en ny norsk-svensk beitekonvensjon etter at den forrige utløp i 2005, sier Dale til NTB.

Utsatte samer

De svenske reindriftssamene ved Altevatn kommer hovedsakelig fra samebyen Saarivuoma. Ordfører der, Per-Anders Nutti er enig med Bardu-ordfører Heimdal i at konflikten må løses på statlig nivå, og at det haster.

KAMP

Samene rammes hardt av konflikten, mener ordfører i Saarivuoma, Per-Anders Nutti.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

– Det er jo statene som har ført oss inn i denne konflikten, og vi samer har havnet midt oppi dette. Dette går jo hardt utover oss som folk, og vi kan ikke tolerere at vi blir behandlet på denne måten, sier Nutti til NRK.

Saarivuoma har nå gått til sak mot den norske staten for å få en slutt på konflikten. Saken skal opp i Senja tingrett i oktober.

Barduordføreren det blir spesielt spennende å følge med på. Deretter håper han rettighetsspørsmålet blir avgjort og ordnet opp i.

– Folk sier kommunene må agere, men vi kan ikke det før rettighetsspørsmålet er avklart.