Reineier glad at svenske reineiere tapte

Reineiere på den ene siden av grensa jubler over omdiskutert dom. På den andre siden av kjølen fortviler de.

Altevann konflikt

LANGVARIG KONFLIKT: Reineierne i Saarivuoma sameby har jobbet i årevis med å bevise sin rett til beiteområder på norsk side.

Foto: Arild Moe / NRK

– Det hadde ikke vært mulig for oss å drive med reindrift her hvis vi hadde mistet vinterbeitene våre til Saarivuoma sameby.

Stálonjárgga boazodoalli Per Mathis Oskal dadjá maid oaivvilda Hålogalándda lágamánnerievtti duomu birra.

FORNØYD: Reineier Per Mathis Oskal sier at dommen i Hålogaland lagmannsrett er riktig.

Det sier reineier Per Mathis Oskal i Hjerttind reinbeitedistrikt.

Distriktet er ikke part i saken, men saken har mye å si for deres eksistens.

– Hvis de svenske reineierne hadde vunnet så ville det ha skapt presedens andre steder. Ikke bare her i indre Troms, mens også andre steder i Norge, forklarer Oskal.

– Har ingen enerett

Saarivuoma gikk til sak mot den norske staten og hevder at de gjennom alderstids bruk har opparbeidet seg enerett til området i Troms og Finnmark fylke.

Området rundt Altevatn er i dag bare sommerbeite for samebyn. På vinterstid er området vinterbeite for reineiere fra norsk side.

Dommen i Hålogaland lagmannsrett ble avsagt 25. august. Saken gjelder omfanget av Saarivuoma samebys reindriftsrettigheter ved Altevatnet i indre Troms.

Sárevuopmilacččat - Folk fra Saarivuoma sameby

TAPTE I LAGMANNSRETTEN: Reineierne i Saarivuoma sameby fikk ikke medhold i sine krav.

Foto: SVT Sápmi

Lagmannsretten er enig med tingsretten. De slår fast att samebyn gjennom århundrer har opparbeidet seg sterke rettigheter på norsk side.

Disse rettighetene er imidlertid ikke sterke nok til at de alene kan få rett til de berørte områdene.

Lagmannsretten slår fast at det mangler bevis for at samebyn skal ha opparbeidet en vinterbeiterett i området.

Domstolen påpeker at den nåværende forvaltningen og lagstiftingen er fullt tilstrekkelig for å regulere det grenseoverskridende reinbeitet.

– Hadde forventet et annet resultat

Lederen i Saarivuoma sameby, Per Anders Nutti, sier han hadde håpet på et annet resultat.

– Vi hadde forventet at dommen skulle støtte vårt syn. Samtidig er det slik at det ikke er vi som bestemmer. De juridisk kyndige og den norske stat vil jo dømme etter eget hode, sier Nutti til Sameradion & SVT Sápmi.

Per Anders Nutti i Senja Tingrett.

SKUFFET: Leder i Saarivuoma sameby, Per Anders Nutti, er misfornøyd med dommen.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Han vet ennå ikke om samebyn vil anke saken til Høyesterett.

– Det er årsmøtet som må bestemme hva vi skal gjøre. Når vi har kommet så langt med denne saken og sett hvor uklar domspremissene er, så kan det tenkes vi må ta opp saken i en høyere instans.

Førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet i Universitetet i Tromsø, Ánde Somby, er på sin side misfornøyd med dommen.

Ánde Somby

MISFORNØYD: Førstemamanuensis Ánde Somby.

Foto: Inga Renate Buljo / NRK Sápmi

– Svart dag for sameretten i dag, skriver Somby på sin Facebook side. Han utdyper sine meninger i avisa Ávvir (betaling kreves).

Somby mener dommen er et tilbakeslag for samiske rettigheter.

– Slik dommen er utformet er den ikke et tap for bare Saarivuoma sameby. I praksis setter dommen rettssituasjonen tilbake til tiden før 1968. Grunnlovsbestemmelsen og ILO konvensjonen blir bare føysa bort. Det erstatningsrettslige vernet blir føysa bort, uttaler Somby.

Korte nyheter

 • Šaddá Sami Music Week

  Lágideaddjit leat plánemin dán jagi Sami Music Week doaluid Áltái, mat bistet golbma beaivve. Guovvamánu 10. beaivve álget doalut ja sii eai leat sáhttán luoitit prográmma go leat čuvvon mo koronaeastadandoaimmaid hárrái šaddá. Nu lohká lágideddjiid beales Klemet Anders Buljo dáid doaluid birra. -Mis boahtá fargga olles prográmma dieid beivviide, lohká Buljo.

  Disse artistene er alle nominert til pris under Sami Music Awards
  Foto: Helene Mørken, akam1k3, Karoline Bjørhei, Knut Åserud
 • Niehkostipeandda evttohas

  Nuorra sámi artista okta 400 nuoras Norggas gii dán jagi niehkostipeandda, Drømmestipendet 2022 sáhttá vuoitit. Guovdageaidnulaš Elina Ijäs lea nuorra sámi artista ja lávllačálli, gii lea evttohas gilvvus mas kulturdoaimmaheaddjit miehtá Norgga leat mielde. 50 evttohasa fidnejit niehkostipeandda mas galget fuomášuvvon lágašguovllus ja olles rikkas, dasa lassin fidne juohke stipeanddavuoiti 30.000 kruvnna. Lea Norsk kulturskoleråd ja Norsk Tipping mat juhket stipeandda mas boahttemánus árvvoštallagohtet evttohasaid. De miessemánus ja geassemánus álmmuhit dan 50 vuoiti.

  Drømmestipendet
  Foto: Skjermdump
 • Støtter demonstrasjon i Oslo

  Folk i kultursektoren gjennomfører i dag en demonstrasjon utenfor Stortinget. Det er en protest mot de strenge smitteverntiltakene som rammer scener og teatre over hele landet.

  Teatersjef Rolf Degerlund støtter alle dem som møter opp på Eidsvolls plass kl. 12.00 i dag. Ingen fra det samiske nasjonalteatret Beaivváš vil være der, da de står midt i prøver på stykket "Ellos eatnu! - Nullpunkt" som har premiere i Alta den 4. februar. Stykket omhandler en annen demonstrasjon, nemlig Alta-aksjonen som ble gjennomført for over 40 år siden.

  – Vi vet ikke om vi får gjennomført vår planlagte turné slik smitteverntiltakene er nå, sier en oppgitt Degerlund. Han sier det er ubegripelig at shoppingsentre kan ha over 200 mennesker inne samtidig, men ikke teatre.

  – Det er vel ikke dokumentert et eneste smittetilfelle i en teatersal hittil, sier Degerlund.

  Rolf Degerlund teatersjef ved Beaivváš Sámi Teahter
  Foto: Frode Grønmo / NRK