NRK Meny
Normal

Støtter Nervei veilag - nekter for å ha tatt stilling i saken

Fylkesordfører Runar Sjåstad har vedtatt at Finnmark fylkeskommune skal betale saksomkostningene Nervei veilag har hatt i forbindelse med rettssakene. Likevel benekter han at de har tatt stilling i saken.

Byggingen av Nervei-veien

Byggingen av Nervei-veien.

Foto: David Frode Nilsen

Befolkningen i Nervei har arbeidet aktivt i mange år for å få veg til bygda.

Finnmark fylkeskommune støttet forprosjektet økonomisk og ga senere økonomisk støtte til igangsetting av vegprosjektet. Finnmark fylkeskommune hadde ikke registrert innsigelser på dette tidspunktet.

I ettertid kom Reinbeitedistrikt 13 med innsigelser og saken havnet i lagmannsretten, hvor Nervei veilag tapte saken.

LES OGSÅ: Anker ikke Nervei-saken

– Ikke tatt stilling i saken

Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad

Foto: Knut Åserud

Fylkesordfører i Finnmark Runar Sjåstad har besluttet at fylkeskommunen skal betale Nervei veilags saksomkostninger på femti tusen kroner. Saken har ikke vært i fylkestinget, Sjåstad har brukt sine fullmakter i beslutningen.

Sjåstad sier at han har vært veldig nøye på at han ikke skal ta stilling i saken.

– Finnmark fylkeskommune tar ikke stilling i saken, om det er grunnlag for å betale reinbeitedistrikt 13 erstatning, eventuelt nivå på erstatning, eller hvem som skal betale denne, sier fylkesordfører Runar Sjåstad.

Finnmark fylkeskommune har heller ikke tatt stilling til videre økonomisk støtte til veiprosjektet i Nervei.

– Vi har ikke noe vedtak på videre engasjement i veibyggingssaken til Nervei, det er noe som må komme på et senere tidspunkt.

– En prinsipiell viktig sak

Årsaken til at Finnmark fylkeskommune velger å betale saksomkostningene er at dette er en prinsipiell viktig sak. Sjåstad sier at det vil være en svakhet i det norske rettssystemet om en slik sak ikke blir rettslig prøvd på grunn av manglende økonomi.

– Når noen ønsker å prøve en så viktig prinsipiell sak så synes jeg ikke at det skal bli hindret på grunn av mangel på økonomi, så jeg har tatt belastningen de hadde når det gjelder økonomi og betalt det på vegne av Finnmark fylkeskommune.

– Hvordan forklarer du det at du ikke tar stilling i saken, men likevel støtter den ene parten i en rettssak?

– Jeg støtter den ene parten økonomisk. Når det gjelder reindrifta så har de en særstilling. På mange måter har de ordninger som gjør at de kan foreta rettslige skritt uten å bli belastet økonomisk. Den samme ordningen har ikke det lille, private veilaget. Da synes jeg det er rett at de også får dekt sine utgifter fra det offentlige for å få prøvd sin sak i rettssystemet. Jeg føler ikke at det er noen skjevdelinger, jeg føler heller at det kanskje heller er med på å rette opp skjevdelingen.

Sjåstad sier det i denne beslutningen ikke ligger noen føringer om at man skal føre saken videre i Høyesterett, selv om han håper det.

– Som sagt så mener jeg at det er en viktig, prinsipiell sak.

– Naturlig at offentligheten betaler

Advokat for reinbeitedistrikt 13 Trond Biti sier at det er naturlig at offentligheten betaler saksomkostningene.

– I en situasjon hvor det er en offentlig vei og hvor to kommuner sitter og ser på at en privat aktør, et veilag, begynner med veiarbeid, så er det naturlig at offentligheten tar ansvar, og at de erstatter sin ufullstendighet når de bare lar folk begynne å jobbe med veien selv om ikke alle formaliteter er på plass. Men det mest naturlige hadde vært at Gamvik kommune hadde betalt utgiftene fordi det er kommunens vei, mener Biti.

Han vil ikke kommentere om han synes at fylkeskommunen tar stilling i saken.

– Det er så mange som har tatt stilling i saken allerede, så jeg vil ikke kommentere det. For meg betyr det ikke så mye hvem de støtter. Jeg bare registrerer det.

Biti synes det er merkelig at Sjåstad vil betale saksomkostningene for Nervei veilag, samtidig som han håper at de går videre med saken til Høyesterett.

– Betingelsen for å betale saksomkostningene er jo at man ikke går videre med saken.