Hopp til innhold
bpe8-gu_UmY

«Løftebrot» skaper nytt bråk om lakseskatten

Død fisk, raude soner og brotne løfte er nokre av ingrediensane når lakseskatten på ny er på dagsorden.

Slam i Surna. En fra elveeierlaget demonstrerer slammengden høsten 2023, et år etter utslippet til Statkraft.

Melder Statkraft til politiet etter slamutslepp i nasjonal lakseelv

Ei stor opprydding ventar etter at Statkraft slapp ut enorme mengder slam i lakseelva Surna på Nordmøre. No vel kommunen og elveeigarlaget å melde dei til politiet for utsleppet.

Slam i Surna. En fra elveeierlaget demonstrerer slammengden høsten 2023, et år etter utslippet til Statkraft.

Statsforvaltaren politimelder Statkraft etter slamutslepp

I 2022 slapp Statkraft ut store mengder slam i den nasjonale lakseelva Surna. No har Statsforvaltaren sendt inn politimelding etter hendinga.

Laksefiske i Rauma.

Laksefisket i Møre og Romsdal er nesten halvert på eit år

Elvefiskarane i Møre og Romsdal drog opp totalt 19,3 tonn laks i fjor. Det er nesten halvparten av det som blei fiska året før.

bpe8-gu_UmY

Auka press på at laksen må reise sjøvegen

«Det er ingenting som har det så travelt som ein død laks», men no vil fleire flytta meir av laksetransporten over på kjøl.

Une Bastholm, MDG

Stortingspolitikarar reagerer på slamutslepp: – Ein miljøskandale

For eit drygt år sidan blei store mengder slam sloppe ut i ei nasjonal lakseelv på Nordmøre. Fleire medlemmar i Energi- og miljøkomiteen ber no Statkraft om å rydde opp.

Slamutslippet i elva Surna i Surnadal

Trugar med å politimelde Statkraft for å ha drukna elv i slam

Grunneigarane langs elva Surna trugar med å melde Statkraft til politiet etter ein massiv slamtabbe. Eitt år har gått sidan lakseelva vart fylt med slam. No vil dei ha pengar og svar.

Vannkraft, Aursjødemningen, Aura elv

I denne elva har laksen krympa

Du vil truleg aldri sjå verdas største laks i elva Eira igjen. Forskarar peikar på menneskeskapte endringar som hovudårsaka.

Georg Solem

Slår alarm om gjørmefylt elv: – Ser ikkje eit livsteikn av verken fugl eller fisk

Surna er ei populær lakseelv, men dei siste dagane har store mengder slam og gjørme dukka opp på elvebotnen.