Hopp til innhold

Miljødirektoratet med advarsel – laksefisket kan bli stoppet

Laksebestanden i norske elver synker raskt. Miljødirektoratet sier årets fiske kan bli stanset på kort varsel.

Beiarelva

DÅRLIG SESONG: Laksefisket i 2024 er det dårligste Miljødirektoratet har sett. Fangsten er langt under hva som er normalen så langt ut i sesongen. Bildet er fra laksefiske i Beiarelva i Nordland en tidligere sesong.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Jeg tror hele lakse-Norge er mer eller mindre i sjokktilstand, sier Eiliv Erdal.

Han er leder i Nausta elveeierlag i Sunnfjord. Der har det enkelte steder blitt innført drastiske tiltak på grunn av det dårlige fisket.

Vi har innført ekstremt strenge restriksjoner. Vi har fredet all fisk på over 65 cm, og kun tillatt fiske med flue, sier han.

Eiliv Erdal

Eiliv Erdal er leder i Nausta elveeierlag i Sunnfjord.

Foto: Ole Kristian Svalheim

Torsdag advarte Miljødirektoratet om at laksefisket i flere norske elver kan bli stanset på kort varsel.

Årets sesong er noe av det dårligste de har sett, med fangster som er langt under normalen på dette tidspunktet i sesongen.

Bekymret over utviklingen

Foreløpige tall fra elvene tyder på at det er svært få fangster av den rødlista atlantiske laksen de aller fleste stedene i Norge.

– Vi er særlig bekymret for elver der større laks utgjør en vesentlig del av bestanden.

Det sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro, om årets sesong i en pressemelding.

Villaks på vei opp strykene i Vestre Jakobselv i Finnmark.

Villaks på vei opp Vestre Jakobselv i Finnmark.

Foto: KNUT-SVERRE HORN / NRK

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) kom 17. juni med en rapport som viste at tallet på laks som kom tilbake til norske elver fra havet i fjor var det nest laveste noensinne.

– Vi gjør alltid en midtveis-evaluering av laksesesongen i starten av juli, og innfører avgrensninger i laksefisket både i elv og sjø hvis det viser seg å være nødvendig. I år kan dette være for sent, sier Hambro.

Det betyr at laksefisket kan bli stanset før evalueringen.

Les også Uroa for villaksen: – Laksefisket vi har vore vande med går mot slutten

Fant en løsning for å kunne fortsette med lidenskapen sin

Kan bli stanset på kort varsel

Direktoratet sier at det er mest aktuelt å vurdere stans i elver med mye stor laks. Det gjelder fra grensa mot Sverige i sør til og med Trøndelag. Da vil det i så fall også bli stans i sjølaksefisket i samme område.

– Der det er risiko for alvorlig skade på laksebestandene kan det bli aktuelt å endre fiskereglene sånn at laksefisket blir stansa. Dette kan skje på svært kort varsel, sier Hambro.

Ellen Hambro er direktør i Miljødirektoratet

Ellen Hambro er direktør i Miljødirektoratet.

Foto: Miljødirektoratet

Norske Lakseelver organiserer 125 av lakseelvene i Norge. De følger situasjonen nøye og deler Miljødirektoratets bekymring.

– Vi oppfordrer derfor forvaltningslagene til å innta en tydelig føre-var-holdning og vurdere tiltak allerede nå, før midtsesong-evalueringen, skriver de i en pressemelding.

Les også Gruvesaken splitter bygda: – Et være eller ikke være

Joma gruver

Kan komme tiltak i flere elver

Seniorforsker i NINA, Torbjørn Forseth, tror at det vil komme tiltak i flere elver.

– De overvåkningsstasjonene vi har i sjøen tyder på at spesielt mengden av den største laksen ser ut til å svikte ganske markant i år. Vi følger også med på fiskebørsene, og det ser ganske så dårlig ut helt fra svenskegrensa og i alle fall til Trøndelag.

Torbjørn Forseth

Torbjørn Forseth er seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Foto: Anne Olga Syverhuset / NINA

NINA har fulgt med utviklinga siden 1983. Det var en dårlig sesong i 2023, men fisket så langt tyder på at årets sesong blir enda dårligere, forteller Forseth.

Han knytter det opp mot klimaendringer. I tillegg kan det være menneskelige påvirkninger som reduserer mengden av laks; som lakselus.