Hopp til innhold

Ny minerallov gjør det enda vanskeligere å starte gruvedrift uten samisk samtykke

Minerallovutvalget overleverte i dag sin utredning «Ny minerallov» til næringsministeren.

Næringsminister Jan Christian Vestre og utvalgsleder Ernst Nordtveit.

NYTT LOVFORSLAG: Næringsminister Jan Christian Vestre og utvalgsleder Ernst Nordtveit.

Foto: NFD

– Det vil være krav om avtale med berørte rettighetshavere i tradisjonelle samiske områder før man setter i gang, forklarer Rune Sverre Fjellheim.

Fjellheim har vært «samenes stemme» i utvalget. Han er fornøyd.

Etter to års arbeid kunne mineralutvalgets leder Ernst Nordtveit i dag levere dokumentet med forslag til ny minerallov.

Forslaget ble overlevert i form av NOU 2022:8 «Ny minerallov» til næringsminister Jan Christian Vestre.

Utvalgsmedlem Katrine Broch Hauge, næringsminister Jan Christian Vestre, utvalgsleder Ernst Nordtveit og utvalgsmedlem Jøril Mæland.

FORESLÅR NY MINERALLOV: Utvalgsmedlem Katrine Broch Hauge, næringsminister Jan Christian Vestre, utvalgsleder Ernst Nordtveit og utvalgsmedlem Jøril Mæland.

Foto: NFD

Det jeg synes er positivt med utvalgets arbeid er at det har vært enstemmighet om de paragrafene som berører de samiske spørsmålene. Der har vi vært enstemmig, også de representantene fra industrien. Det synes jeg er bemerkelsesverdig, sier Fjellheim.

Samisk samtykke kreves

I utvalgets forslag presiseres det at undersøkelser, prøveuttak og utvinning i tradisjonelle samiske områder, og som vil føre til et inngrep av betydning i samiske bruksrettigheter, enten krever avtale med rettighetshaverne eller ekspropriasjon av de nødvendige rettighetene.

Rune Sverre Fjellheim

«SAMENES STEMME»: Rune Fjellheim har vært med i utvalget som i dag har lagt frem forslag til ny minerallov.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det skal betales erstatning for tap ved begrensninger i bruken som følge av mineralvirksomhet etter alminnelige regler for ekspropriasjonserstatning.

– Det har vært en sterk økning i etterspørselen etter disse grønne råvarene som trengs i infrastruktur, batterier, magneter og andre produkter som er helt avgjørende for det grønne skiftet, forklarer Vestre.

Statsråden sier det vil være behov for å utvinne store mengder mineraler framover.

– Derfor må vi legge enda bedre til rette for utvinning av mineraler i Norge og at dette gjøres på en mest mulig bærekraftig måte, understreker Vestre.

Jan Christian Vestre.

STORT MINERALBEHOV: Næringsminister Jan Christian Vestre.

Foto: Torstein Bøe / NTB

– Har fulgt sitt mandat

Sametingspresident Silje Karine Muotka mener den nåværende mineralloven ikke sikrer samiske rettigheter og interesser.

Sametingspresident Silje Karine Muotka

NØDVENDIG MED NY LOV: Sametingspresident Silje Karine Muotka synes det er nødvendig med en ny minerallov da den nåværende ikke tar hensyn til urfolk.

Foto: Åse M.P. Pulk / Sámediggi

Muotka har bemerket seg at utvalget har fulgt opp sitt mandatet når det gjelder å ta hensyn til urfolk. Det er hun fornøyd med det.

Hun påpeker at det er for tidlig for henne å si hva hun synes om det nye forslaget som ble lagt frem i dag.

Vi trenger tid til å gjennomgå forslagene. Jeg vil selvsagt at vi skal ha en god saksbehandling av dette i Sametinget. Samtidig vil jeg løfte opp saken i plenum.

Forberedt på diskusjoner

Fjellheim er forberedt på at det kommer til å bli diskusjoner rundt det utvalget har kommet frem til. Han ser frem til å høre hva andre tenker.

Også ministeren venter debatt.

– Kjære venner. Det blir ikke et grønt skifte hvis vi ikke vi klarer å få til en bærekraftig mineralutvinning, sa Jan Christian Vestre da han i dag fikk overlevert forslaget.

Repparfjord med Markopneset

OMDISKUTERT: Den planlagte Nussir-gruven i Kvalsund er en av de mest omdiskuterte industriprosjektene i Norge i dag.

Foto: Allan Klo / NRK

Vestre oppfordrer folk til å komme med høringssvar til mineralloven.

I høst skal regjeringen legge frem en mineralstrategi. Vestre forteller at denne NOU-en vil være et viktig grunnlag for arbeidet.

– Regjeringen har som mål at Norge skal ha en lønnsom, bærekraftig og fremtidsrettet mineralnæring.

NOU-en vil være på høring fra 1. juli til 1. november i år.

Korte nyheter

 • Allaskuvla ovttasbargá ođđa prošeavttas

  Sámi Allaskuvla ovttasbargá Sámi Ráđiin ja International Work Group for Indigenous Affairsain (IWGIA) ođđa prošeavttas Indigenous Navigator in Sápmi, čállá Ságat. Ulbmil lea kártet sámi juridihkalaš dili Suomas, Norggas ja Ruoŧas «Indigenous Navigator» reaidduin.

  Allaskuvlla rektor Láilá Susanne Vars oaivvilda reaidu nanne sápmelaččaid rivttiid, ja addá maid sámi organisašuvnnaide reaidduid vákšut mo eiseválddit meannudit sámi rivttiid.

  Samisk høgskole i Kautokeino
  Foto: EWA-MARI HEDMAN / NRK
 • Bulkka ruoná tjuovgav vaddá Oslo pride ásadibmáj tjaktjaj

  Bulke mielas Oslon dåhkki pridav ásadit oajvvestádan tjaktjaj. Dav javllá staboajvve Harald Nilssen Oslo bulkkeguovlon.

  Oslo Pride ganugahteduváj biehtsemánon guoktalåkvidát biejve vuohtjusa maŋŋela Oslon ijá åvddåla.

  Nihtodime diehti ij la læhkám sihkar jut pride máhtá ásaduvvat.

  Dagen derpå etter skyting ved London pub i Oslo natt til 25. juni
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK
 • Savnet person i fjellene i Jokkmokk

  En eldre person skal være savnet i fjellene i Jokkmokk kommune i Sverige, skriver SVT Sameradioen på deres hjemmesider. 68-åringen forlot Vaisaluokta i Jokkmokk kommune i Sverige forrige torsdag og skulle etter planen gå ned i Hellmobotn i Hamarøy kommune i Nordland. På bakgrunn av at personen verken har kommet frem eller hørt av seg til noen, etterlyses han derfor nå i sosiale medier. Sameradioen skriver at de ikke har fått bekreftet om det er startet søk av personen fra politiets side på svensk side. Politiet i Norge sier til NRK at de har mottatt informasjon om at en person skal være savnet, men at de ikke er involvert i saken og ikke kan bekrefte om det pågår søk etter vedkommende. NRK har ikke lyktes å fått tak i politiet i Sverige.