Hopp til innhold

Svensk protest mot gruvedrift: – Ikke bare å grave et hull i jorda og ta opp det som finnes

Elkem har søkt om å bruke tvang for utvinne kvarts midt i beitelandet til norske og svenske reineiere. – De forstår ikke hva det vi si å drive reindrift, sier ordfører.

Reinflokk på Saltfjellet i Nordland

ENORME VERDIER: Industrien higer etter ulike mineraler og metaller som ligger i norske fjell, og som er verdt en formue. Elkem Salten vil starte gruvedrift midt i et reinbeiteområde nært Saltfjellet.

Foto: Dag Halvorsen

I løpet av året er cirka 40.000 rein innom Nasafjellet mellom Rana og Arjeplog.

Området er brukt til reindrift både av norske og svenske samer i flere generasjoner. Det omtales som indrefileten av reindriften i Nordland.

Her har det delvis kinesisk-eide Elkem-konsernet søkt om å få ta rettighetene med tvang fra tre svenske samebyer og to reinbeitedistrikt i Nordland. Elkem Salten ser for seg 50 årsverk i gruvene.

Reindriftsnæringa mener en kvartsgruve vil ødelegge viktige beitområder. De får støtte fra politikere, naturvernere og rådgivningsselskapet Sweco.

Nå har også svenskene kastet seg inn i den betente saken. Ordfører Britta Flinkfeldt (S) i Arjeplog mener at Elkem ikke har satt seg inn i hva det vil si å drive reindrift.

– Man kan ikke ha lastebilvirksomhet flere ganger i døgnet midt i en reinflokk. Reinen kan drives vekk til andre områder der den ikke har rett til å være.

Fjellrev og turisme

Fjellrev-valp på Saltfjellet

SALTFJELLET: Fjellreven fikk 26 valpekull i 2018. 33 av disse valpene ble født i Saltfjell-området.

Foto: Knut Rindahl / NRK

I Arjeplog har man drevet gruvedrift siden 1600-tallet. Ordføreren understreker at kommunen ikke er motstander av gruvedrift.

Planen er å ta ut kvartsen fra et dagbrudd.

Gruvedrift innebærer uttak av store mengder steinmasser. Flinkfeldt er bekymret for miljøkonsekvenser den åpne driften vil få på svensk side.

– Vinder fra vest vil føre sand og støv inn i Sverige. Vi har fugler og sårbare områder på den svenske siden i nærheten. Det må man ta hensyn til.

Ved den gamle sølvgruven på Nasafjell

GRAVPLASS: Mange av gruvearbeiderne som døde, ble begravd på Nasafjell. Svenskene hadde sølvgruve her i to perioder på 1600- og 1800-tallet.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Like ved den planlagte gruva finner vi både Saltfjellet nasjonalpark og Saltfjellet landskapsvernområde.

Ikke langt unna yngler den kritisk truede fjellreven.

Norge er forpliktet til å ivareta den gjennom Bern-konvensjonen. Det er også brukt mye tid og penger på å bevare den.

Flinkfeldt mener at gruvedrift vil få negative konsekvenser for den truede fjellreven og turistnæringen.

I 2019 ble det født 33 revevalper i Saltfjell-området, og disse har stor betydning for faunaen både i Norge og Sverge.

– Turistnæringen er vår absolutte raskest voksende næring. Det er ikke bare å grave et hull i jorda og ta opp det som finnes. Man må ta hensyn til de andre næringene som finnes.

Reindriftssame Olof Anders Kuhmunen på Nasafjell

Nå risikerer reindriftsutøver Olof Anders Kuhmunen i Salten at staten gir bruksrettighetene til Elkem, som vil etablere kvartsbrudd på Nasafjell.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Også den svenske menneskerettighetsorganisasjonen Civil Rights Defenders har levert høringssvar. De mener at gruvevirksomhet vil krenke samens rettigheter som utfolk.

– Vi oppfordrer departementet til å avslå Elkems søknad om ekspropriasjon, sier
Isabel Verner i Civil Rights Defenders til NRK.

Vil bruke tvang

Elkem AS sendte i oktober 2017 en søknad om ekspropriasjon til Nærings- og fiskeridepartementet.

Enkelt forklart betyr ekspropriasjon at samene på Nasafjell, om nødvendig med tvang, blir fratatt eiendom eller rettigheter mot erstatning.

I høringen av søknaden ble det meldt inn et behov for en ytterligere konsekvensanalyse for reindriften.

Kart Nasafjellet. Gule felt viser kvartsforekomstene der.

Kart over Nasafjellet. Gule felt viser kvartsforekomstene.

Foto: Kilde: NGU

Denne analysen er nå på høring. Fristen var 10. januar 2020.

Dersom tillatelsen gis vil ordføreren i Arjeplog vurdere å be svenske miljøvernmyndigheter om å ta saken videre.

– Først må vi se hva norske myndigheter bestemmer seg for. Jeg forutsetter at gruveselskapet ordner opp i konsekvensene gruvedriften vil få for miljøet, sier Britta Flinkfeldt.

Nærings- og fiskeridepartementet vil trolig avgjøre saken i løpet av våren.

Kommunikasjonssjef Martine Røiseland sier at der for tidlig å kommentere spørsmål knyttet til søknaden nå mens den er under behandling.

– Departementet vil gå gjennom alle høringsinnspill og gjøre en samlet vurdering av Elkems ekspropriasjonssøknad. Dette inkluderer konsekvensene for de svenske samebyene. Det vil i denne forbindelse også bli avholdt konsultasjonsmøter med berørte reinbeitedistrikt, samebyer og Sametinget, sier hun.

Her i Nasafjellet ved svenskegrensen på Saltfjellet er det Elkem vil ta ut kvarts

KONFLIKT: Her i Nasafjellet ved svenskegrensen på Saltfjellet er det Elkem vil ta ut kvarts. Det kommer i konflikt med reindriften.

Foto: NGU

20 år siden planene ble kjent

Elkem Salten i Sørfold, med 278 ansatte, er en ledende produsent av silisium til blant annet mobiltelefoner, PC-er og digitale løsninger.

For Elkem er det viktig å få tak i råstoffet som dag importeres langveis fra. Verksdirektør Ove Sørdahl svarer slik på kritikken fra den svenske ordføreren:

– Vi har holdt på i 20 år med denne saken, nå er det på tide at den avgjøres. Vi har hele tiden vært interessert i dialog for å sikre en drift som tilpasser seg best mulig reindriften.

Verksdirektør Ove Sørdahl ved Elkem Salten

Verksdirektør Ove Sørdahl ved Elkem Salten

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Elkem er opptatt av å ta hensyn og har søkt dialog med samebyene. Sweco-rapporten viser også at samlokalisering er fint mulig, sier han til NRK.