Hopp til innhold

Moderne bilar «toler ikkje» ferjeturane på Vestlandet – her går alarmen i eitt sett

Fleire og fleire bileigarar har fått bil med alarm. Og det merkar dei godt på dei store ferjesambanda på Vestlandet. For mange bileigarar har ikkje lært seg å skru han av.

Det uler og blinkar på bildekket på ferja mellom Sandvikvåg og Halhjem denne dagen. Trass i at det er stille på fjorden, vert alarmen på fleire bilar løyst ut.

Lyden er både høg og irriterande, og er meint å skremma folk vekk frå bilen.

I denne kakofonien jobbar matrosane og det er ikkje alltid like lett.

– På dei verste dagane kan det gjerne stå 10–15 bilar og ula nede på dekket, seier Ardian Gjuvsland, matros på M/F «Flatøy».

Ferja går mellom Halhjem og Sandvikvåg, eitt av to ferjesamband på E39 mellom Bergen og Stavanger.

Og nesten utan unnatak går alarmen på ein eller fleire bilar.

– Eg gløymde det rett og slett, seier ein bilførar som ikkje ynskjer å la seg intervjua.

Det same svaret får NRK av ein annan bilførar som også har gløymt å skru av alarmen.

Ardian Gjuvsland, matros Torghatten Nord

Ardian Gjuvsland er matros om bord på M/F «Flatøy». På dei verste dagane har dei gjerne 10–15 bilar med alarmen på.

Foto: Olav Røli / NRK

Matrosane har øyreproppar

– Det er spesielt når det er mykje sjø og bevegelse i ferja at det går mange bilalarmar, seier matrosen.

Han har med seg øyreproppar som han pakkar i øyra når det står på som verst. Ein bilalarm er både høgfrekvent og er meint å skapa merksemd.

– Spesielt når alarmen går og han er kopla til bilhornet. Då er det veldig høg lyd, forklarar Gjuvsland.

Fleire og fleire bileigarar har fått bil med alarm. Og det merkar dei godt på dei store ferjesambanda på Vestlandet.

Alarmen går. Asbjørn Følgesvold kan ikkje gjere anna enn å le.

Vanleg med alarm

På det største ferjesambandet på Vestlandet, Mortavika-Arsvågen, går også alarmane i eitt.

Det er det andre sambandet på strekninga mellom Bergen og Stavanger.

Samla har dei to sambanda frakta om lag 3,8 millionar køyretøy så langt i år.

– Me har på oss headset med aktiv støydemping. Så me merkar for så vidt ikkje så mykje til alle alarmane som går. Men talet på alarmar har auka i omfang dei siste åra, seier Robin Kvanvik, matros på ferja M/F «Raunefjord».

Bilalarmen går på ferjeturen.

Moderne bilar er utstyrt med alarm, som mellom anna kan gå på når bilen kjem i ei unaturleg helling.

Foto: Olav Røli / NRK

Det same inntrykket har bilførar Asbjørn Følgesvold.

– No er det fleire alarmar enn det var tidlegare. Spesielt om sommaren når det er stor trafikk. Men det har mykje med vêret å gjera, fortel han til NRK på bildekket.

Bilalarm er vanleg på dei aller fleste nyare bilar, syner ein spørsmålsrunde NRK har teke til importørane av dei store bilmerka i Noreg. Også ein del eldre bilar er utstyrt med alarm.

Robin Kvanvik, matros på Fjord1

Robin Kvanvik har jobba lenge på ferjer på E39 på Vestlandet.

Foto: Privat

Bilen trur han vert stolen i grov sjø

– Dei aller fleste nyare bilar har alarm. Som regel er dei to eller tredelt, seier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgjevar i NAF.

Den første alarmen går av om nokon knuser ruta eller prøvar å bryta seg inn.

Deretter kan alarmen gå om alarmen registrerer rørsle inne i bilen etter at han er låst. Det kan vera bagasje eller andre ting som flyttar på seg, ifølgje Sødal.

Mange bilmodellar har også alarm som går av om bilen hamnar i ein unaturleg vinkel, som kan skje på ei ferje i grov sjø.

Boknafjord

Når det er dårleg vêr og mykje vind vil ei ferje bevega meir på seg.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Anne Sønsteby, informasjonsdirektør i Ford Motor Noreg, skriv at nokre av deira bilar vert levert med alarm med «tilt-sensor».

– Alarmsystem med tilt-sensor kan potensielt verta trigga på ei ferje. Dette skuldast at bilen ikkje vil stå i vater under dårlege sjøforhold, skriv ho i ein e-post.

NAF: Lett å skru av

Sødal i NAF fortel at det er lett å skru av alarmen. Men at mange ikkje tek seg bryet med å læra seg det, eller rett og slett gløymer det.

– Eg trur folk rett og slett ikkje tenkjer på det. Dei berre låsar bilen og går ut når dei tek ferja, seier han.

Nils Sødal, NAF

Senior kommunikasjonsrådgjevar Nils Sødal i NAF meiner det er lett å skru av bilalarmen.

Foto: NAF

På fleire bilmodellar må ein halda inne låseknappen ekstra lenge for å deaktivere alarmen.

Andre modellar kan ha eit val i displayet før du går ut av bilen.

– Korleis du skrur av alarmen skal vera enkelt å finna i instruksjonsboka. Anten den som ligg i bilen eller i ein digital versjon, seier han.

Samstundes meiner han bilforhandlarar kan verta flinkare til å visa kundane sine korleis ein gjer det.

– Spesielt i fylke der det er mange ferjer, som på Vestlandet. Der kan forhandlarane prøva å visa kundane korleis dei skrur av alarmen slik at ikkje bilane vert ståande å ula på ferja, seier han.

M/F "Flatøy", ei av ferjene over Bjørnafjorden. Her ved Sandvikvåg.

Så langt i år er det frakta om lag 1,5 millionar køyretøy over fjorden mellom Halhjem og Sandvikvåg, som er ein del av E39 mellom Bergen og Stavanger.

Foto: Olav Røli / NRK