Hopp til innhold

Skjerper straffen for nazist-vold

Jesse Torniainen er dømt til to år og tre måneders fengsel for grov vold, etter å ha sparket ned en forbipasserende. Han frifinnes for drap.

Jesse

– Jeg er beredt på å dø for nasjonalsosialismen, sa Jesse Torniainen i Brennpunkt-dokumentaren «Rasekrigerne».

Foto: Henrik Evertsson

10. september 2016 delte en gruppe fra Den nordiske motstandsbevegelsen (NMR) ut løpesedler i sentrum av Helsingfors. En forbipasserende stoppet opp, og ifølge Jesse Torniainen truet han og spyttet på en fra gruppen.

– Da springer jeg mot ham og gir ham et spark, fortalte Torniainen i Brennpunkt-dokumentaren «Rasekrigerne».

Det tar fem sekunder fra 28 år gamle Jimi Karttunen stanser opp, til han ligger på asfalten. Et vitne forteller at en blodpøl dannet seg under hodet hans.

Karttunen døde av hjerneblødning seks dager senere.

Mannen fra Den nordiske motstandsbevegelsen (NMR) ble dømt til to års fengsel for volden. Ifølge finske medier fikk han pris for nedsparkingen av NMR.

VIDEO: Sparket ble fanget av et overvåkingskamera.

Dømmes ikke for drap

I tingretten ble Jesse Torniainen dømt til to års fengsel for legemsfornærmelse. Han ble ikke dømt for drap.

Jesse Torniainens rettsak

Torniainen måtte møte i retten i Tammerfors, Finland, i oktober 2017. Retten konkluderte med at NMR skulle forbys.

Foto: Henrik Evertsson / NRK

Retten mente det ikke var bevist at sparket alene forårsaket 28-åringens død, fordi offeret ikke hadde fulgt sykehusets anbefalinger. Under rettssaken kom det blant annet fram at han hadde ruset seg.

Begge parter anket, og nå har dommen i ankesaken kommet.

Helsingfors hovrätt skjerper straffen for grov legemsbeskadigelse, fordi de mener motivet for volden var rasistisk, ifølge yle.fi. Heller ikke denne gangen blir Torniainen dømt for å ha forårsaket dødsfallet.

Retten mener at det ikke kan utelukkes at offerets handlinger etter voldsepisoden har påvirket utfallet.

Ble belønnet av NMR

Simon Lindberg

NMR-leder Simon Lindberg roser voldsdømte Jesse Torniainen.

Foto: Henrik Evertsson / NRK

I februar 2017 belønnet NMR-leder Simon Lindberg Tornianen med en utmerkelse.

– Jeg vil at mine aktivister alltid skal forsvare seg selv, sine kamerater og sin heder. Han som utdelte sparket er et veldig godt og lojalt menneske.

– Fikk han utmerkelsen for å ha sparket Karttunen?
– Ikke fordi han sparket fyren, men snarere fordi han fikk så utrolig mye dritt av samfunnet for det. De fremstilte ham som morder på alle førstesider. Han trengte en klapp på skulderen fra sine egne, forklarer Lindberg.

Forbudt organisasjon

NMR i Finland

I Finland har retten bestemt at Den nordiske motstandsbevegelsen skal forbys.

Foto: Henrik Evertsson / NRK

Dødsfallet startet en omfattende debatt i Finland med krav om at Den nordiske motstandsbevegelsen måtte forbys.

I den finske straffeloven finnes en paragraf som fastslår at foreninger i Finland skal følge god sed. Sist lovparagrafen ble brukt mot en høyreekstrem organisasjon var på 1970-tallet.

Den 30. november konkluderte tingretten i Tammerfors med at Den nordiske motstandsbevegelsen måtte forbys, fordi organisasjonen er rasistisk, voldelig og belønner bruken av vold.

Angrer ikke

Brennpunkt spør Torniainen om han angrer på voldsepisoden.

– Det gikk kanskje litt over styr denne gangen. Men truer man med vold, aksepterer man vold. Jeg forstår ikke helt hvorfor jeg skal angre på det.

– Er det virkelig verdt å sitte i fengsel på grunn av nasjonalsosialismen?
– Jeg er beredt på å dø for nasjonalsosialismen, slår Torniainen fast.

De vil styrte demokratiet og kaste ut folk som de mener ikke tilhører den nordiske rase. Den nazistiske organisasjonen Den Nordiske motstandsbevegelsen har de siste årene blitt kjent for sine ekstreme holdninger. Brennpunkt har vært på innsiden av organisasjonen og fulgt sentrale aktører i to år.

VIDEO: Se Brennpunkt-dokumentaren «Rasekrigerne»