Hopp til innhold

Nynazistisk organisasjon forbys i Finland

Medlemmet i den finske delen av Den nordiske motstandsbevegelsen (NMR) sparket ned en forbipasserende. Så fikk han pris for udåden. Dette er blant hendelsene bak forbudet mot NMR i Finland.

Mannen fra Den nordiske motstandsbevegelsen (NMR) ble dømt til to års fengsel for volden. Ifølge finske medier fikk han pris for nedsparkingen av NMR.

I september 2016 tok den finske nynazisten løpefart og sparket ned en forbipasserende. OBS: Sterke bilder. FOTO: Finsk politi/NRK Brennpunkt

Episoden som rystet Finland viser at mannen fra den nynazistiske organisasjonen tar løpefart, hopper opp og sparker en forbipasserende rett i bakken under en NMR-markering midt i Helsingfors sentrum.

Offeret døde av hjerneblødning en uke etter overfallet. Det ble ikke funnet noen strafferettslig sammenheng mellom overfallet og dødsfallet, og gjerningsmannen ble dømt til to års fengsel for volden.

En av årsakene til at Birkalands tingsrett nå har forbudt NMR i Finland, er at organisasjonen skal ha gitt gjerningsmannen en pris for nedsparkingen. NMR sier imidlertid til NRK at prisen ikke ble gitt på bakgrunn av volden, men fordi vedkommende hadde vært i en vanskelig situasjon i tiden etterpå.

Første finske forbud på 40 år

Retten sier nazistorganisasjonen sprer hatretorikk og både godkjenner og oppfordrer til vold. Den viser til sterke samfunnsmessige behov og allmennhetens beste som begrunnelse for forbudet, skriver den finske allmennkringkasteren YLE.

– Vi anser at domstolens beslutning sender et tydelig budskap om at man ikke gir rom for voldsomme og rasistiske organisasjoners virksomhet i det finske samfunnet, sier Politidirektør Seppo Kolehmainen i en pressemelding.

Et slikt forbud har ikke blitt idømt i Finland siden 1970-tallet, også den gang mot en nynazistisk organisasjon.

NMR omtaler seg selv som nasjonalsosialistiske og sier de jobber for en nordisk stat som bygger på etnisitet.

Nynazistene aktive også i Norge

Den nazistiske organisasjonen har mellom 150 og 200 aktive medlemmer i Norden. Hovedtyngden av disse er bosatt i Sverige. Etter det NRK kjenner til er det rundt 40 aktive medlemmer i Norge.

De står bak flere markeringer i Norge, blant annet en demonstrasjon i Kristiansand i sommer.

Mellom 50 og 60 demonstranter fra Den nordiske 
motstandsbevegelsen.

Her marsjerer Den nordiske motstandsbevegelsen i Kristiansand. FOTO: NRK

Da NRK skrev om NMR tidligere i år, sa blant annet seksjonsleder Jørn Presterudstuen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at det har vært mer aktivitet i det høyreekstreme miljøet nå enn tidligere.

– De er tydeligere framme og gjennomfører propagandaaksjoner. For det andre har vi sett en større selvtillit i miljøet. Man er ikke opptatt av å skjule seg eller maskere seg i forskjellige sammenhenger, men man er opptatt av å stå fram med at dette er noe vi støtter og noe vi står helt og fullt inne for.

– Hva kan være grunnen til at de har fått større selvtillit?

– Det kan selvfølgelig være at man opplever en noe større generell støtte. Det kan være at man er bedre organisert. Det kan være at man har en tydeligere ledelse som er opptatt av den typen faktorer, sa Presterudstuen.

Den finske delen av nazistorganisasjonen har ikke uttalt seg om dommen, men ifølge opplysninger som Frihetskamp har fått ta del av så vil dommen ankes.

Tror ikke vi kunne fått tilsvarende dom i Norge

Jurist Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) stiller seg tvilende til om det hadde vært mulig for en norsk domstol å komme til samme kjennelse som Birkalands tingsrett.

– Jeg kjenner ikke til grunnlaget for den finske dommen, men i utgangspunktet har man foreningsfrihet i Norge. Det gjelder selv om man som forening fremmer syn som mange, og til og med et stort flertall, tar avstand fra, sier Kierulf.

Hun sier det er problematisk å forby organisasjoner på grunn av meninger, og at oppfordringer til vold må forfølges etter at de er ytret.

– Man kan ikke forby slike ytringer i forkant ettersom vi har et forbud mot forhåndssensur, sier Kierulf.

Det har ikke lykkes NRK å få kontakt med lederen i den norske delen av NMR.

SISTE NYTT

Siste nytt