Hopp til innhold

Økonomiske problemer for pengepredikant Jan Hanvold

Jan Hanvold og TV Visjon Norge sliter økonomisk. Nå varsler han innskrenkninger og mulige oppsigelser.

Jan Hanvold

Pastoren Jan Hanvold har grunnlagt TV Visjon Norge, som er landets største kristne TV-kanal. (Arkivfoto)

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

I går kveld gikk det ut en melding til de ansatte i TV Visjon Norge om at det ville avholdes et møte for samtlige faste ansatte i dag.

Hanvold skriver til de ansatte i egenskap av at han er styreformann i kanalen, og det er ikke hyggelig nytt han melder.

Jan Hanvold på Telenor Arena

Jan Hanvold er blitt kritisert for sine innsamlingsmetoder.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

– Større inntektssvikt

«Vi ønsker at alle fast ansatte møter til kick off i morgen mandag. Da vi som bedrift må gå til innskjerpelser og eventuelt oppsigelser».

Meldingen er sendt søndag kl. 20.41 og slår fast at kanalen sliter stadig tyngre. Slik forklarer Hanvold det hele:

«Grunnen er en større inntektssvikt i 2018. Samt et stort underskudd som ikke kan fortsette. Derfor varsler vi dere nå, slik at dere kan bli informert».

Omstridt TV-kanal

Visjon Norge er landets største kristne TV-kanal, og sender døgnet rundt hele uken. Kanalen er grunnlagt og bygget opp av den omstridte pastoren Jan Hanvold fra Drammen.

Han er blitt kritisert for sine innsamlingsmetoder, særlig rettet mot eldre, uføre og minstepensjonister, der han lover store velsignelser dersom folk gir penger til Visjon Norge.

TV-kanalen hadde i fjor 68 ansatte, men nyter også godt av innsatsen til frivillige. Kanalen skriver i sin årsmelding for 2017 at den mottok 100.000 telefoner fra seerne til sitt «callsenter», hvor det jobber folk på dugnad.

TV Visjon Norge

Visjon Norges lokaler ligger i Drammen.

Foto: NRK

Problemene vedvarer

De siste årene har imidlertid kanalen opplevd et betydelig fall i inntektene.

I toppåret 2015 var kanalens samlede inntekter 95 millioner kroner, i all hovedsak gaver fra seerne. Men i 2016 fikk kanalen et underskudd på 7,1 millioner.

Tendensen fortsatte også i 2017. Hanvold klarte ikke å få opp inntektene, men reduserte kostnadene slik at Visjon Norge kom ut med et resultat etter skatt på 700.000 kroner.

I 2018 ser det ut til at problemene vedvarer. Hanvold melder altså om en større inntektssvikt og et stort underskudd.

Mye utestående

Regnskapene til Visjon Norge for 2017 viser at selskapet har en betydelig sum utestående hos nærstående selskaper og datterselskaper. Totalt dreier det seg om 18,6 millioner som selskapet har lånt ut til ti andre virksomheter.

I nesten alle disse er Hanvold enten eier, styreleder eller styremedlem. Den største utestående summen er på 7,3 millioner kroner. Denne er lånt ut til Øvre Eikervei 126 AS. Dette er eiendomsselskapet som leier ut lokalene som TV Visjon Norge drives fra.

Jan Hanvold og kona Inger Johnstad Hanvold eier 18,9 prosent av aksjene i dette eiendomsselskapet, hvor pastoren også er styreformann. Han er også styreformann i Visjonskirken som eier Visjon Norge.

NRK har vært i kontakt med Hanvold om meldingen han sendte ut til de ansatte i TV Visjon Norge. Pastoren har fått direkte spørsmål om hvor alvorlig den økonomiske situasjonen er.

– Vi har ingen kommentar til dette, skriver Hanvold i en tekstmelding.

Les mer:

Norsk dokumentar. Han tilbyr frelse, helbredelse og suksess. Den som ber, skal få. Og den som gir, får enda mer. Jan Hanvold leder TV Visjon Norge. Kanalen har de siste årene hatt enorme gaveinntekter, fra givere som er overbevist om at tv-pastoren handler på oppdrag fra Gud.

Se Brennpunkt-dokumentaren «Pengepredikanten» fra 2016.