Hopp til innhold

Drammen kommune vil stenge den kristne TV-kanalen Visjon Norge

Drammen kommune varsler harde tiltak overfor TV-predikant Jan Hanvold og kanalen Visjon Norge, som de mener driver ulovlig. I verste fall må TV-stasjonen legge ned virksomheten i dagens lokaler.

Jan Hanvold på Telenor Arena

Predikant Jan Hanvold er i hardt vær etter at Drammen kommune har tatt en totalgjennomgang av virksomheten hans.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

– Kommunen er av den oppfatning at TV Visjon Norges virksomhet i dagens lokaler er ulovlig, sier Milla Flesche, avdelingsleder for juridisk avdeling på Byplan i Drammen kommune.

Anonymt varsel

I juni i år mottok Drammen kommune et anonymt varsel om virksomhetene til Visjon Norge. Det førte til at kommunen foretok en total gjennomgang av virksomheten på eiendommen. Juridisk avdeling konkluderte med at det var flere forhold som ikke var etter boka.

Visjon Norge

Drammen kommune krever at Visjon Norge legger ned virksomheten i dagens lokaler.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Det viktigste var at tv-stasjonen hadde drevet ulovlig, i nesten ti år, uten å ha søkt om tillatelse til bruksendring. Det gamle Honda-bygget i Drammen var godkjent for bilverksted, kontorer og lager, men har aldri vært godkjent til tv-virksomhet.

Reguleringsplanen for området, som kom i 2003, slår fast at eiendommen skal brukes til boliger.

I slutten av september sendte derfor juridisk avdeling et brev til den kristne tv-stasjonen, der ordlyden var:

«Ettersom det ikke er søkt om tillatelse, er tiltaket ulovlig utført.»

Deretter skriver kommunen:

«Vi varsler samtidig om at dere kan få tvangsmulkt som dere må betale dersom forholdene ikke blir rettet opp innen den fristen som settes i pålegget.»

Overfor NRK utdyper avdelingsleder Flesche innholdet i brevet:

– Virksomheten til Visjon Norge bryter vesentlig med gjeldende reguleringsplan. Den sier at eiendommen skal benyttes til boligformål. Dette ble Visjon Norge gjort oppmerksom på allerede i 2009. Vi tok det for gitt at de ikke hadde endret bruken av eiendommen uten å søke om godkjenning først.

Milliard-mannen

Jan Hanvold

Jan Hanvold har bygget opp et privat eiendomsimperium samtidig som han har drevet Visjon Norge.

Foto: NRK

Men det har altså Jan Hanvold og hans medarbeidere gjort. Honda-bygget på Pukerud utenfor Drammen ble kjøpt i 2007 for 37 millioner kroner og gjort om til tv-stasjon. Herfra sender Hanvold kristen-tv døgnet rundt sju dager i uka.

Virksomheten blir hovedsakelig finansiert av gaver fra seerne. I Brennpunkt-dokumentaren «Pengepredikanten» kom det fram at Hanvold i løpet av en 15 års periode har samlet inn over én milliard kroner fra trofaste givere.

Det var imidlertid ikke Visjon Norge som kjøpte bygget i 2007. Kjøpet ble gjort gjennom et privat eiendomsselskap som heter Øvre Eikervei 126 as.

Dette selskapet eies delvis av Jan Hanvold og kona hans, Inger Johnstad Hanvold. Og det er dette selskapet som nå er adressat når kommunen krever opprydding i virksomheten. I dette selskapet er Hanvold styreleder og den eneste som har signaturrett.

Ingen tvil

– Allerede i 2009 hadde kommunen et møte med representanter fra Visjon Norge der vi var klare på at her måtte det søkes om omregulering for at ønsket virksomhet skulle kunne tillates, sier Milla Flesche.

– Dette ble altså ikke gjort, til tross for at de har vært tilstrekkelig informert.

NRK Brennpunkt har referatet fra møtet mellom kommunen i Visjon Norge i 2009. Her etterlates det ingen tvil om at kanalen må søke om bruksendring dersom lokalene skal benyttes til tv-produksjon.

– Hvorfor har ikke kommunen grepet inn før?
– Vi har ikke kapasitet til å følge opp alle eiendommer i kommunen. Det er eier av bygget som er ansvarlig for at eiendommen brukes slik den er godkjent, sier Flesche.

– Vi er avhengige av tips fra innbyggerne for å undersøke, legger hun til.

– Hva kan Visjon Norge gjøre nå?
– De kan stanse den ulovlige bruken, de kan tilbakeføre lokalene til opprinnelig virksomhet, eller de kan søke om tillatelse i ettertid.

– Kan ikke regne med dispensasjon

TV Visjon Norge

Drammen kommune slår fast at eiendommen til Visjon Norge er regulert for boligformål.

Foto: NRK

Det siste ser imidlertid ut til å bli problematisk for Hanvold & co. Kommunen er nemlig svært restriktiv på dette feltet. I brevet til Visjon Norge heter det:

«I og med at dagens virksomhet med tv-produksjon med tilhørende administrasjon og handel med byggevarer bryter vesentlig med gjeldende reguleringsplan, kan ikke dispensasjon påregnes.»

Drammen kommune tok kontakt med Visjon Norge allerede i juni i år og fikk svar i midten av august. Her skriver daglig leder at Leif Inge Sandnes at han «har forståelse for at kommunen tar kontakt».

Han påpeker også at virksomheten mottar «et økende antall trusler og/eller useriøse henvendelser». Men han svarer ikke på spørsmålet om ulovlig drift.

– Må finne seg et annet sted

Kommunen har gitt Visjon Norge frist til 5. november med å rydde opp i forholdene.

– Redegjørelsen deres har ikke endret vår oppfatning av saken. Hvis det ikke skjer noe før fristen i november, må virksomheten i ytterste konsekvens opphøre. Visjon Norge må finne seg et annet sted å være, sier avdelingsleder Milla Flesche.

– Hva mener kommunen om at Visjon Norge har drevet ulovlig i nesten ti år?
– Det er vanskelig å si. Noen ganger skyldes slike ting kunnskapsløshet. Andre ganger er det gjort bevisst.

Jan Hanvold henviser til Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell når NRK ber han kommentere saken.

– Vi kan bekrefte at vår klient TV Visjon Norge AS har fått en henvendelse fra Drammen kommune. På vegne av vår klient vil vi følge opp henvendelsen og avklare de nødvendige forhold knyttet til bruk av eiendommen, sier advokat Preben Kløvfjell til NRK.

Han tilbyr frelse, helbredelse og suksess. Den som ber, skal få. Og den som gir, får enda mer. Jan Hanvold leder TV Visjon Norge. Kanalen har de siste årene hatt enorme gaveinntekter, fra givere som er overbevist om at tv-pastoren handler på oppdrag fra Gud.

Se Brennpunkt-dokumentaren «Pengepredikanten»