Sporene til Balkan

Gjennom NATO samarbeidet Norge med geriljahæren Kosovo Liberation Army (KLA/UCK) under Kosovokonflikten på slutten av 90-tallet. Tre personer i Orderud-saken kan knyttes til konflikten i Kosovo.

Geriljasoldater fra Kosovo Liberation Army

Geriljasoldater fra Kosovo Liberation Army kjører traktor 18. mai 1999 nær den albanske grensen.

Foto: ERIC FEFERBERG / AFP

Tradisjonelt har Norge hatt nære bånd til Serbia. I konflikten mellom serbere og kosovoalbanere på slutten av 1990-tallet valgte norske myndigheter å bli med på NATOs bombing av serberne.

Våre allierte i KLA/UCK hadde nære bånd til og var delvis styrt av albanske mafiaklaner. I hele Europa drev kosovo-albansk mafia med organisert kriminalitet. Penger fra denne aktiviteten gikk til finansiering av våpen til geriljagruppene som sloss mot serberne.

Norske myndigheter drev et farlig dobbeltspill der vi var allierte med de mafiastyrte geriljagruppene, samtidig som dialogen fortsatte både over og under bordet med serberne.

Møte med gangstere

Per Paust, mannen til Anne Orderud Paust døde bare 14 dager før Anne ble myrdet i kårboligen på Orderud gård. Han var offisielt ansatt i sikkerhetspolitisk avdeling i utenriksdepartementet, og døde av kreft etter et svært kort sykeleie. Flere i hans nære krets har fortalt Brennpunkt at de trodde det kunne være snakk om en forgiftning.

Per Paust snakket lite om sitt arbeid, men han betrodde sin tvillingbror Pål Paust at arbeidet med Serbia hadde vært hans vanskeligste oppgave noensinne. Han hadde til og med vært nødt til å spise middag med serbiske gangstere for å "balansere noe", uten at han ville gå i nærmere detalj om dette.

Våpenkonferanse

Per Paust var i tillegg til denne type oppgaver, også sentral i arrangeringen av en større konferanse for å stoppe smugling og salg av håndvåpen, blant annet til Kosovo.

En sentralt plassert kilde i Forsvaret bekrefter, mot løfte om anonymitet, at Norge drev et farlig spill i Kosovokonflikten, der det blant annet var nær og skjult kontakt mellom norsk og serbisk etterretning, selv mens Norge formelt sto som alliert på Kosovo albansk side i konflikten.

Dette var en kontakt som ble utnyttet for blant annet å sikre informasjon om mafiaelementer på Kosovo albansk side.

Bekrefter trusler

Attentatene mot ekteparet Per Paust og Anne Orderud Paust sommeren 1998 har aldri blitt oppklart. Det er nå kommet fram at Anne Orderud Paust var den som håndterte en rekke trusler som kom inn til Forsvarsdepartementet i forbindelse med Kosovokonflikten. Innholdet i truslene, som kom via telefon og brev, er ikke kjent. Forsvarsdepartementet ønsker ikke å gi informasjon om dette.

Dagblad-faksimile om attentatforsøkene mot Paust i 1998

Anne kunne ikke være trygg, ifølge denne Dagblad-faksimilen om attentatforsøkene mot Anne Orderud Paust sommeren 1998.

Foto: Faksimile fra Dagbladet, fra Brennpunktdokumentaren. / NRK

Daværende forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll bekrefter imidlertid overfor Brennpunkt at det nettopp var Anne Orderud Paust som mottok og håndterte disse truslene. Mellom sommeren 1998 og drapene på Orderud gård kom det trusler også mot forsvarsminister Eldbjørg Løwer, som overtok ministerposten fra Fjærvoll og statsminister Kjell Magne Bondevik.

Løwer bekrefter at hun ikke en gang fikk lov å åpne sin private post i en periode. Kjell Magne Bondevik vil ikke kommentere truslene nå, men viser til at han i sin biografi har skrevet om drapstrusler fra Kosovoalbanere mot både seg selv og sin familie.

Farlige forbindelser

Kristin Kirkemo, dømt i Orderudsaken for medvirkning til drap, har en direkte forbindelse til Kosovo-konflikten. Hun hadde over lengre tid etablert nære forbindelser til et jugoslavisk mafiamiljø i Oslo.

Fadderne til hennes sønn ble av politiet regnet for å være gudfedrene i jugoslavisk mafia i Oslo, med forbindelser til både våpenhandel, narkotikaomsetning og ulovlige spilleklubber.

Kilder med god innsikt i miljøet forteller at det gikk inntekter fra jugoslavisk organisert kriminalitet i Norge tilbake til Kosovo for finansiering av gerilajkrig der nede.

Norsk politi gjorde i samarbeid med politi i andre land et koordinert anslag mot det kosovo albanske mafiamiljøet våren 1999 der en av lederne Princ Dobroshi ble arrestert. Samtidig ble 40 andre medlemmer av det kriminelle nettverket arrestert rundt om i Europa.

Dette kan også ha utløst trusler mot representanter for norske myndigheter etter det Brennpunkt kjenner til. Brennpunkt har ikke funnet noen direkte forbindelse mellom Kristin Kirkemo og Princ Dobroshi.

Mafiainfisert krig

Xavier Raufer fra l'Institut de Criminologie de Paris har studert Kosovokonflikten og forholdet til mafiaklanene. Han er klar på at albanske mafiaklaner hadde betydelig innflytelse på Kosovo Liberation Army og det politiske miljøet som sto i ledtog med NATO mot serberne.

I ettertid har det også vist seg at flere av de sentrale personene i KLA/UCK er blitt arrestert ulike steder i Europa knyttet til organisert kriminalitet.

Det betyr at norske militære og utenrikspolitiske myndigheter ikke bare samarbeidet med tunge kriminelle miljøer, men også angrep de samme miljøene med politi som motarbeidet narkotikanettverkene. Et svært farlig politisk spill.

Espen Orderud, fetteren til Per Kristian Orderud hevder å ha vært i kontakt med kilder i det kriminelle miljøet i Oslo, som har hatt opplysninger i Orderud-saken.

Informasjonen har gått på at to unge jugoslaver kom inn fra Sverige, utførte drapene og reiste ut igjen.

Kjenner jugoslavisk mafia

Kriminalinspektør Ulf Holst ved politiet i Gøteborg er en av de skandinaviske politifolkene som har arbeidet tettest på jugslavisk mafia. Han bekrefter at det har vært svært nære bånd mellom de kriminelle jugoslaviske miljøene i Oslo og Gøteborg.

Han viser til at det er mer å tjene på salg av narkotika i Norge enn i Sverige, og at mange av mafiatoppene i Gøteborg derfor brukte Oslo som markeds- og tumleplass.

Holst beskriver miljøet som brutalt, der man fort tar til våpen. Han har flere eksempler på brutale drap i Sverige, der torperdoer har utført dette på bestilling, gjerne ved at det hentes opp unge kriminelle fra hjemlandet, som returneres dit like etterpå.

Han bekrefter også at mange av de kjente jugomafialederne også i Sverige sendte penger fra kriminell virksomhet for å støtte geriljaen i Kosovo. De deltok også i bakgrunnen på politiske møter om Kosovokonflikten.