Hopp til innhold

Monterte heiser i luksusskip – får rekordgebyr fra Arbeidstilsynet

Ingen lønnsslipper. Ingen arbeidskontrakt. Ingen oversikt over arbeidstid. Nå må selskapet som monterte heiser i cruiseskipet «Viking Octantis» betale halvannen million kroner for lovbrudd.

En arbeider ved Vard Søviknes går langs kaia mot et skip.

SKIPSBYGGING: Vard Søviknes er et av Norges største verft, med arbeidere fra en rekke land. Her ligger cruiseskipet «Viking Octantis» til kai. NRK har sladdet enkelte detaljer i bildet, som er tatt i oktober 2021.

Foto: Arne Fredrik Næss / NRK

NRK har tidligere omtalt ulovlige arbeidsforhold ved verftet Vard Søviknes på Sunnmøre.

Rumenske arbeidere fortalte om timelønn på 30 kroner da de bygget luksusskipet «Viking Octantis» her sist høst.

Nå reagerer Arbeidstilsynet mot et annet utenlandsk selskap, som installerte heiser i cruiseskipet.

Spanske Electromecánica Del Noroeste får en smekk på én og en halv million kroner.

Gebyret er det høyeste Arbeidstilsynet noen gang har gitt.

– Det skal ikke lønne seg å bryte regelverket. Dette er et stort selskap. Gebyret må ha en følbar effekt, sier Jens Erik Romslo, seksjonssjef i Arbeidstilsynet.

Manglet lønnsslipper og oversikt over arbeidstid

I oktober troppet politiet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet opp ved Vard Søviknes. De skulle undersøke arbeidsforholdene. NRK var til stede for å dokumentere kontrollen.

Da tilsynet ville se heismontørenes arbeidsavtaler, hadde de ingen å vise frem.

Selskapet fikk da pålegg om å skaffe dette. Og instruksjoner om hva de skulle inneholde. Først i vår ble avtalene lagt frem.

Kontrollører fra politiet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten arbeider sammen under tilsyn ved Vard Søviknes i oktober.

BAKROMMET: Her jobber kontrollører fra politiet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten sammen under tilsynet ved Vard Søviknes i oktober. NRK har sladdet enkelte detaljer i bildet.

Foto: Arne Fredrik Næss / NRK

Hele fem ganger har tilsynet bedt om lønnsslipper, uten å få det.

– Uten lønnsslipp er det ikke mulig for arbeiderne å vite om de har fått riktig lønn, sier Romslo i Arbeidstilsynet.

Electromecánica har heller ikke sendt over en oversikt over arbeidstid. Arbeidstilsynet har kun fått et skjema som viste antall dager de ansatte jobbet i Norge.

– Vi vet ikke antall timer, eller når arbeidsdagen startet og sluttet. Selskapet har overhodet ikke kontroll på arbeidstiden. Da blir det umulig å kontrollere dette. Det er alvorlig, sier Romslo.

Han legger til at lange dager øker risikoen for ulykker og helseproblemer.

Cruiseskipet "Viking Octantis" på tur i Antarktis.

ANTARKTIS: Cruiseskipet «Viking Octantis» ble bygget ferdig i Norge i desember 2021. Skipet tar med pengesterke passasjerer til eksotiske strøk, som her i Antarktis.

Foto: Dennis Schmelz / Viking Cruises

Selskapet klager på gebyret

NRK har stilt Electromecánica disse spørsmålene:

  • Hvorfor hadde deres arbeidere i Norge ikke arbeidskontrakt?
  • Hvorfor har dere ikke sendt Arbeidstilsynet lønnsslipper eller en oversikt over arbeidstider?

Deres norske advokat, Thorkil H. Aschehoug, svarer ikke på dette. Men i en e-post skriver han til NRK at selskapet ser alvorlig på vedtaket fra Arbeidstilsynet:

«Etter selskapets syn er vedtaket beheftet med både faktiske og rettslige feil. Selskapet har derfor påklaget det og vil gjennom klageprosessen bidra til å belyse de feil som har oppstått i tilsynets behandling av saken.»

Arbeidstilsynet opplyser til NRK at de ikke hadde mottatt noen klage innen fristen.

En brøkdel av omsetningen

Selv om gebyret fra Arbeidstilsynet er rekordhøyt, utgjør det bare en brøkdel av det spanske selskapets omsetning.

Jens Erik Romslo er seksjonssjef i Arbeidstilsynet.

Jens Erik Romslo er seksjonssjef i Arbeidstilsynet.

Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Electromecánica omsatte for nærmere en halv milliard kroner i 2020. Det viser tall tilsynet har hentet inn.

Gebyret er altså 0,3 prosent av dette.

– Er gebyret høyt nok?

Vi har vurdert beløpet grundig. Vi mener det er korrekt i lys av bruddene som er avdekket.

Les også LO-sjefen tornar mot verfta: – Det er slaveliknande kontraktar

Peggy Hessen Følsvik, leder i LO

– Vi tar dette på største alvor

Vard-gruppen er Norges største skipsverftskonsern.

NRK har spurt om de undersøkte arbeidsvilkårene før de hyret Electromecánica til Norge. Det er de pliktige til å gjøre.

– Våre kontrakter med underleverandører er tydelige på at norske lønns- og arbeidsvilkår skal følges. Det gjelder også dette firmaet, sier Hege Anita Akselvoll, kommunikasjonsdirektør i Vard.

Hege Anita Akselvoll, kommunikasjonsdirektør i Vard

Hege Anita Akselvoll er kommunikasjonsdirektør i Vard.

Foto: Roar Strøm / NRK

– Var det virkelig ingen som oppdaget mangelen på grunnleggende rettigheter?

– Vi hadde ingen informasjon som tilsa at noe var galt. Hadde vi mistenkt uryddige forhold, ville vi naturligvis tatt umiddelbart affære.

Arbeidstilsynet har tidligere konkludert med at Vard Søviknes i fjor brøt plikten til å sikre lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandører. Tilsynet er imidlertid fornøyd med Vards nye kontrollrutiner.

– Vi tar dette på største alvor. Vi vil i tiden fremover følge opp alle våre leverandører tett.

Electromecánica installerer nå heiser i et nytt skip ved Vard Søviknes.

– Selskapet har forsikret oss om at arbeiderne har fått etterbetalt lønnen de manglet og at norske lønns- og arbeidsvilkår nå blir fulgt, sier Akselvoll.

Rederiet svarer ikke på spørsmål

Det var rederiet Viking Cruises som ga Vard Søviknes oppdraget med å bygge «Viking Octantis». Reder Torstein Hagen besøkte selv verftet i fjor høst.

NRK har stilt rederiet følgende spørsmål:

  • Hva synes dere om arbeidsforholdene avdekket hos Electromecánica?
  • Har dere tatt opp brudd på arbeidsmiljøloven med Vard Søviknes?
  • Spurte Hagen om arbeidsforholdene ved verftet under sitt besøk?

Rederiet har ikke svart på dette.

Selskapets rådgiver Jon Mørland henviser i stedet til sin uttalelse til NRK i mai. Da sa han blant annet:

– Dette er ikke en sak for Viking Cruises. Dette er en eventuell sak mellom verftet og Arbeidstilsynet.

Et cruiseskip under bygging ligger til kai ved verftet Vard Søviknes.

CRUISESKIPET: «Viking Octantis» ble høsten 2021 bygget ferdig ved Vard Søviknes, som er et av Norges største skipsverft.

Foto: Arne Fredrik Næss / NRK

Har du innspill til oss?

Takk for at du leste denne saken!

Har du tips til oss om verftsbransjen? Ta gjerne kontakt med oss på e-post!

Du kan også sende oss innspill, tips og informasjon kryptert og sikkert via NRKs varslingsmottak – se hvordan sende inn via NRKs SecureDrop her.

NRKs journalister har tidligere laget flere saker om ulovlige arbeidsforhold, blant annet har vi avdekket over 250.000 brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune og at Arbeidstilsynet selv ikke klarer å følge loven

Vi har også laget saker om ofre for menneskehandel i Norge

Vi er alltid interessert i ny informasjon om ulovlig arbeid og sårbare mennesker som blir utnyttet.

Alle tips behandles konfidensielt.