Hopp til innhold

Rømte fra menneskehandlere – kastes ut av Norge

«Vivian» (35) rømte fra tvangsprostitusjon og anmeldte bakmennene sine. Nå har politiet henlagt saken og hun kastes ut av Norge.

Et offer for menneskehandel forteller

RØMTE: – Vi ble tvunget til å jobbe hele døgnet. Hvis vi var slitne, trøtte eller syke, voldtok de oss. Det var et helvete, forteller kvinnen som flyktet fra tvangsprostitusjon.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Da 35-åringen fra Nigeria kom til Stockholm via menneskesmuglere ble hun stengt inne i en leilighet med to andre kvinner. Her ble hun banket opp og tvunget til å selge sex.

– Vi ble tvunget til å jobbe hele døgnet. Hvis vi var slitne, trøtte eller syke, voldtok de oss. Det var et helvete, forteller kvinnen.

Hun har nå gått i dekning i Norge. NRK velger å kalle henne «Vivian», av hensyn til hennes sikkerhet.

Vivian hadde bodd nesten hele livet på gaten i Nigeria, da en dame fortalte henne om muligheten for å jobbe i Europa. Menneskesmuglere hjalp henne til Italia og videre til Sverige. Jobben hun var lovet viste seg å være alt annet enn hun hadde forestilt seg.

– Mennene i leiligheten passet på oss døgnet rundt. De lot kundene gjøre hva de ville med oss.

Et offer for menneskehandel forteller

Menneskesmuglere hjalp «Vivian» til Sverige. Etter flere måneder innelåst klarte hun å rømme til Oslo.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Fikk hjelp i Norge

«Vivian» gråter mens hun forteller om sitt livs mareritt.

Etter flere måneder sperret inne i leiligheten i Stockholm, klarte hun å rømme med buss til Oslo.

Her kom hun i kontakt med ROSA-prosjektet, som hjelper ofre for menneskehandel, og fikk innvilget refleksjonsperiode i Norge.

Dette er en skreddersydd oppholdstillatelse mot at ofre vurderer å anmelde sine bakmenn. Ofrene må vitne i retten for å kunne bli værende i Norge.

«Vivian» valgte å anmelde bakmennene sine.

Les også: Lime-sjefen dømt til ni års fengsel for menneskehandel

Henlagt

Politiet sendte saken til svensk politi fordi tvangsprostitusjonen hadde skjedd i Stockholm. Dermed er saken henlagt i Norge og det blir ingen rettssak her.

Politiet henlegger mange menneskehandelsaker. Dermed får ofrene aldri mulighet til å vitne og blir i stedet tvangssendt ut av landet.

«Vivian» har fått beskjed om at hun er nestemann ut. Da frykter hun at bakmennene venter.

– Norge er det eneste stedet jeg har følt meg trygg.

Hun har mareritt om mannen som holdt henne fanget og sier han følger med på hvor hun oppholder seg.

– Nå sendes jeg tilbake til farene jeg flyktet fra.

Et offer for menneskehandel forteller

«Vivian» har mareritt om mannen som holdt henne fanget og sier han følger med på hvor hun oppholder seg.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Utnyttes på nytt etter utkastelsen

Antall personer som benytter seg av refleksjonsperiode har gått dramatisk ned.

Mens det i 2015 var 62 personer som søkte om refleksjon, var det bare 19 i fjor og 15 så langt i år. Det viser tall fra Utlendingsdirektoratet.

Mildrid Mikkelsen i ROSA-prosjektet

Ifølge Mildrid Mikkelsen, leder for ROSA-prosjektet, er det svært farlig for mange ofre for menneskehandel å anmelde sine bakmenn.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Mildrid Mikkelsen, leder for ROSA-prosjektet, sier nedgangen delvis kan forklares med at ofre oppfatter at det ikke hjelper å anmelde.

– At sakene ikke fører frem har påvirket at færre søker refleksjon.

Hun er svært bekymret for sikkerheten til menneskehandelofre som sendes ut av Norge.

– De fanges på nytt opp av bakmenn og tvinges ut i prostitusjon. Vi har mottatt fortvilte telefonsamtaler fra kvinner som er sendt til Italia eller Spania og som nå utnyttes på nytt, sier hun.

– Verre enn i utgangspunktet

Advokat Silje Elisabeth Stenvaag har bistått en rekke ofre for menneskehandel i Oslo. Hun anbefaler refleksjon sjeldnere enn før.

– Jeg har de siste elleve år sett mange skuffelser hos de kvinnene som har fått innvilget refleksjon, valgt å anmelde, for så å ende opp i en verre situasjon enn i utgangspunktet, sier hun.

Stenvaag er kritisk til at bare de som vitner i straffesaker får god og langsiktig hjelp.

– Ressurssituasjonen hos politiet i Oslo er veldig varierende, og til tider dårlig. Det skaper stor usikkerhet om hva som er best for klientene, sier hun.

Silje Elisabeth Stenvaag

Advokat Silje Elisabeth Stenvaag anbefaler ikke ofre for menneskehandel refleksjonstid like ofte som før.

Foto: Arild Sandsvik / NRK

Manglende tillit til politiet

– Jeg mener ordningen er raus, men også sårbar, sier statssekretær i Justisdepartementet, Knut Morten Johansen (Frp).

Johansen sier at han selv har møtt flere ofre for menneskehandel som har fått opphold i Norge.

Han mener mange kommer styrket ut av ordningen, som gir seks måneders lovlig opphold i Norge.

En del av problemet er at dialogen ofte kommer sent i gang, fordi ofrene ofte mangler tillit til politiet.

– En politimann fortalte meg at det ofte tar lang tid før de tør å åpne seg for politiet, fordi de ofte kommer fra land hvor det å ha manglende tillit til politiet er vanlig, sier Johansen.

Han mener likevel at det er uheldig hvis ofrene velger å ikke anmelde, fordi de er redd for å bli kastet ut av landet.

– Hvis man gir en vitneforklaring kan man få varig opphold i Norge. Vi sender nå et forslag på høring, om en viss utvidelse av når man kan komme under disse bestemmelsene. Men det vil ikke bli noen automatikk i at ofre får varig opphold i fremtiden.

Statssekretær i Justis- og beredskapdepartementet, Knut Morten Johansen (FrP).

– Det er uheldig hvis ofre for menneskehandel velger å ikke anmelde bakmennene, sier statssekretær i Justisdepartementet, Knut Morten Johansen (Frp).

Foto: Justisdepartementet