Hopp til innhold

Sykmeldt prost fortviler: Kirken har farlig arbeidsmiljø

Én etter én har prestene sluttet i Vadsø menighet. Arbeidstilsynet har slått fast at konfliktene gjør folk syke. Men alt er fastlåst, sier den sykmeldte prosten.

Vadsø kirke og prost Jan Brastein (innfelt)

Prost Jan Brastein er på nytt blitt sykmeldt på grunn av det dårlige arbeidsmiljøet i Vadsø menighet.

Foto: nrk/privat

«Konfliktsituasjonen er og har vært sykdomsgenererende», slår Arbeidstilsynet fast i rapporten fra februar. Menigheten har fått en rekke pålegg, og sier at de har tatt tak i saken.

Men prost Jan Brastein ser ikke at de kommer noe videre. Nylig er også han blitt sykmeldt – på nytt.

Brastein har vært i jobben siden oktober 2021.

– Jeg har opplevd at arbeidsmiljøet hele den tida, men særlig de to siste åra, i alle fall til tider har vært helseskadelig.

NRK omtalte konflikten i menigheten i september i fjor. Da rykket den sykmeldte presten Sidsel Jensdatter Lyster ut med en svært spesiell oppfordring:

Hun ba velgeren sørge for et nytt menighetsråd ved kirkevalget. Det måtte nye mennesker inn for å løse de gamle konfliktene, mente Lyster.

Presten kom aldri tilbake til jobben etter sykmeldingen. Nå har hun sluttet, og vil ikke kommentere situasjonen hos sin tidligere arbeidsgiver overhodet.

Ifølge Jan Brastein har menigheten nå fått et styre som forsøker å ta tak i problemene.

– Det nåværende menighetsrådet og fellesrådet ser alvoret og gjør det de kan, som jeg forstår, sier Brastein til NRK.

– Jeg opplever å ha et godt samarbeid med Fellesråd og dets leder.

– Gjelder det den nåværende eller tidligere?

– Det gjelder nåværende, i alle fall.

– Hva kan du si om forrige leder?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

Sidsel Jensdatter Lyster

Prest Sidsel Jensdatter Lyster kom aldri tilbake etter sykmeldingen. Men kirkens medlemmer i Vadsø fulgte langt på vei hennes oppfordring om å stemme inn nye folk i menighetsrådet.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Gamle og sammensatte konflikter

Jan Brastein understreker flere ganger i samtalen at han ikke vil peke på enkeltpersoner.

Han mener problemene er sammensatte, og sier det handler om kommunikasjon, rolleforståelse, respekt, maktspill og rutiner.

Men det handler også personer og personligheter.

Brastein støtter diagnosen fra Arbeidstilsynet, som sier at arbeidsmiljøet gjør folk syke. Han mener dette miljøet har vart i flere år før han kom.

– Måned etter måned etter måned, og folk har blitt utslitt og utmattet. Noen har sluttet, noen har blitt sykmeldt. Nå er jeg selv langtidssykmeldt, sier prosten.

– Det handler ikke bare om arbeidsdagen, men det handler om folks liv. Jeg vet rett og slett ikke mine arme råd hva vi skal gjøre.

NRK ha fått tilgang til et notat fra en annen av de tidligere prestene. Hans beskrivelse bekrefter det Brastein sier.

Burde vært stengt

– Det har vært tider hvor jeg har tenkt at dette kontoret burde vært stengt, sier han.

– Til tider har det vært mange sykemeldte på grunn av arbeidsmiljøet, og det er noen objektive tegn på at her er det noe som ikke fungerer.

Bispedømmekontoret har gitt hjelp, ifølge Brastein, men han savner mer kompetanse.

– Konfliktløsning og mekling er et fag. Jeg kunne ønske at kirken hadde et «kriseteam» med fagfolk som stod til disposisjon når det blir fastlåst.

Les også Kyrkja lovar tiltak etter knusande rapport om kvardagen til kvinnelege prestar

Herborg Finnset, biskop i Nidaros bispedømme. Til venstre preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit. Til høyre domprost i Molde, Olav Gading. Bildet er tatt i forbindelse med vigslingen av ny katolsk biskop i Trondheim katolske stift 031020.

Konsulent til liten nytte

Brastein har vært sykmeldt av samme årsak også tidligere. I fjor fikk menigheten hjelp av en innleid konsulent til å se på miljøet, men ifølge Brastein kom de aldri til bunns i problemene.

– Knutene ble ikke løst opp på noe vis. Det ble bare forsøk på å få til gode rutiner. Det er viktig nok på en arbeidsplass. Men uten at årsakene til problemene ble fokusert, kom vi ikke så langt.

Brastein er redd menigheten blir sittende fast i problemene hvis det ikke kommer fagpersoner utenfra som kan peke på en vei ut av uføret.

Prost Jan Brastein

Et dårlig arbeidsmiljø som ikke lar seg løse har skapt en prekær situasjon i Vadsø menighet. Prost Jan Brastein håper at fagpersoner utenfra kan hjelpe.

Foto: PRIVAT

Jobber med saken

Kirkeverge Michael Møller Davidsen ønsker ikke å stille til intervju, men kommenterer på e-post.

«Vi tar det som er kommet frem om arbeidsmiljøet etter kartlegging svært alvorlig og har allerede igangsatt tiltak tilknyttet styrking av arbeidsmiljøet. Vadsø kirkelig fellesråd jobber aktivt med å lukke påleggene vi har fått og er i dialog med Arbeidstilsynet», skriver han.

Da NRK skrev om saken i fjor avviste, den daværende lederen i menighetsrådet kritikken. Arnold Eliseussen benektet at dårlig arbeidsmiljø har vært et vedvarende problem gjennom flere år.

– Jeg vil ikke si det har vært noen grunnleggende ukultur på menighetshuset, sa han.

Den nye lederen i menighetsrådet, Hans Henrik Kristiansen, vil ikke kommentere saken overfor NRK. Han henviser til bispedømmet.

Audun Sæbø

Audun Sæbø benekter at prestemangelen i Vadsø har sammenheng med et dårlig arbeidsmiljø.

Foto: Lars Os / NRK

Audun Sæbø er personalsjef i Nord-Hålogaland bispedømme. Han vil ikke kommentere Arbeidstilsynets funn.

– Det vi snakker med Arbeidstilsynet om, snakker vi ikke om i mediene, sier Sæbø.

Sæbø vil ikke knytte mangelen på prester til dårlig arbeidsmiljø. Han hevdet det skyldes den generelle mangelen på høyt utdannet arbeidskraft i distriktene.

Vadsø menighet har nylig ansatt en prestevikar, men Sæbø erkjenner at tilbudet til publikum ikke er som det skal.

– Vi er nede på cirka halvparten fast tilsatte i Varanger prosti. Da er det klart at det går ut over blant annet gudstjenester.

Har ikke samme arbeidsgiver

Et stort problem, ifølge Jan Brastein, er at de ansatte i Den norske kirke har ulike arbeidsgivere. Prestene er under biskopen, mens de andre ansatte er under kirkevergen og fellesrådet (menighetsrådet).

– Når det gjelder konfliktløsning, er dette en ulykke. Å løse konflikter er et lederansvar. Når det er to ledere, og de respektive ansatte er i konflikt med hverandre, så er det ganske naturlig at lederne vil tale sine folks sak, sier Brastein.

– Da kan det fort bli et konfliktnivå også mellom lederne. Da er det vanskelig å få til en konstruktiv konfliktløsning.

Les også Ny rapport: Éin av fem LHBT-personar i Den norske kyrkja har opplevd diskriminering

Petter Dille

Flere nyheter fra Troms og Finnmark

Bertine Johnsen og Magnus Akselsen Rose på en strand i Finnmark.

Det koker i Nord-Norge: Delte badestrand med rein

Håkon Haldorsen sitter på panseret på Opelen sin rett utenfor Opel fabrikken i Frankfurt, Tyskland.

Håkons eventyr: Fra Alta til Marokko i en veteranbil

Brannhelikopter slipper vann over terreng i Brumunddal.

Setter to helikoptre i beredskap i Nord-Norge