Hopp til innhold

Lerøy har nye funn av listeriabakterien som herjet i Sverige

Sju svensker døde i forbindelse med listeria i 2022. Nå er bakterien som forårsaket smitteutbruddet funnet på nytt hos Lerøy Midt. Lakseprodusenten har fått klar beskjed om å varsle kundene sine.

Lerøy Midts slakteri på Hitra

Lerøy Midts slakteri på Hitra sliter med å bli kvitt listeria i produksjonen.

Foto: Nanna Rånes / NRK

– Dette styrker jo mistanken vi hadde.

Det sier Mats Lindblad om de nye funnene. Han er smittevernkoordinator i Livsmedelsverket, svenskenes svar på Mattilsynet. I 2022 ble 19 svensker syke og sju døde i nær forbindelse med listeria. Lindblad og hans kollegaer gjorde grundige undersøkelser. De kom til at laks fra Lerøy Midts slakteri på Hitra i Trøndelag var en sannsynlig kilde til listeriautbruddet.

Mats Lindblad, Livsmedelsverket Sverige

Smittevernkoordinator Mats Lindblad i Livsmedelsverket

Foto: Privat

«Samme type»

Mattilsynet i Norge har fulgt opp fabrikken tett siden svenskene slo alarm. I en fersk rapport kommer det fram at lite har forandret seg. Den samme varianten av listeriabakterien er dukket opp igjen. Altså den som Livsmedelsverket sporet til Norge og Lerøy Midt.

I rapporten heter det:

«Dere har kartlagt og funnet at der er fire ulike Listeria ST typer i deres produksjonsmiljø og at ST 37 er funnet i både slakteri- og filetavdelingen. Dette er samme type Listeria som svenske myndigheter har sekvensert og som er kilden til utbruddet i Sverige.»

– Da har de nok ikke klart å kvitte seg med den aktuelle listeriabakterien, sier Mats Lindblad til NRK.

Situasjonen uendret

Rapporten fra Mattilsynet støtter den konklusjonen:

«Oversendte prøveresultater viser at situasjonen er omtrent uendret mht. til prøveresultater.»

– Lerøy Midt har et større risikobilde enn ønskelig, sier avdelingssjef Ivar Eiken i Mattilsynet i Trondheim. Han har signert rapporten.

– De siste funnene er med på å bekrefte at Lerøy Midt har en husstamme av listeriabakterier, sier Eiken til NRK.

Listeria i lab

Den fryktede listeriabakterien, her dyrket i et laboratorium.

Foto: Kristin Pettersen / Veterinærinstituttet

Lerøy Midt har i lang tid hatt store utfordringer med denne bakterien.

En tidligere rapport slo fast at slakteriet på Hitra hadde over 700 påvisninger på et drøyt år. Både på produkter og i lokalene.

Nå skriver Mattilsynet:

«Prøveresultater viser at dere har periodevis omfattende påvisninger i miljøet både i slakteri- og i filetavdelingen.»

«Resultatene viser også påvisninger på samme utstyr påfølgende dager og over tid, og at tilstanden i produksjonsmiljøet fra høsten 2022 til dagens dato, ikke er endret i vesentlig grad. Dette tyder på at dere ikke har tiltak som nullstiller anlegget fra dag til dag.»

– Ikke fastslått

Til tross for dette mener den børsnoterte oppdrettsgiganten at det ikke er sikkert at smitten i Sverige kom fra Lerøy Midt:

– Typen av listeria som ble funnet er en vanlig forekommende listeriastamme som finnes i miljøet rundt oss og i industrien generelt, sier Anne-Hilde Midttveit. Hun er leder for kvalitet og samfunnsansvar i Lerøy Seafood.

Lerøy Midts anlegg på Hitra

Mattilsynet om listeria i Lerøys anlegg: Situasjonen er omtrent uendret

Foto: Nanna Rånes / NRK

– Det er derfor ikke overraskende at denne stammen også er påvist andre steder og kan komme inn på nytt i fabrikken. Vi har alltid sagt at vårt slakteri på Jøsnøya kan være én mulig kilde. Men det er ikke fastslått hvor utbruddet i Smögen stammer fra.

Må varsle videre

Rapporten fra Mattilsynet inneholder også et vedtak. Det sier at Lerøy Midt nå får et ansvar for å varsle neste ledd i matkjeden ved funn av listeria. Det vil si kunder som for eksempel fremstiller røykede og gravede produkter.

«Etter vår vurdering, så blir ikke risikoen for tilstedeværelse av listeria i fisken tilstrekkelig kommunisert til mottaker», skriver tilsynet.

Det skriver også at når det er jevnlige funn av listeria over tid, vil det øke risikoen for at listeria følger med på overflaten av produktet videre. For spiseferdig sjømat med lang holdbarhet, vil det derfor være en økt risiko for utrygge produkter.

«Når det ikke er senere trinn i produksjonen som fjerner denne faren, kan bakterien oppformere seg til mengder som gir alvorlig sykdom. Noe hendelsen i Sverige er et eksempel på», heter det i rapporten.

– En spissa situasjon

Det ferske vedtaket kommer som en overraskelse. Høsten 2022 gikk Mattilsynet tilbake på at lakseslakteriene hadde varslingsplikt til neste ledd i matkjeden. Dette skjedde etter en lang kamp med de store oppdretterne i Norge. De ville ikke ha et slikt pålegg.

De hyret inn dyre advokater for å bekjempe vedtaket.

Til slutt snudde Mattilsynet. Men nå blir dette utfordret på nytt.

– Det kan virke litt selvmotsigende, innrømmer avdelingssjef Eiken. Han påpeker imidlertid at listeriaproblemene hos Lerøy Midt er en spesiell sak.

– Vi har en litt spissa situasjon her. I dette tilfellet bør Lerøy være mer forsiktige med hvem de sender laksen sin til og hvordan den skal brukes.

Kvalitetssjefen hos Lerøy sier at selskapet følger opp:

Anne-Hilde Midttveit, Lerøy Seafood

Kvalitetssjef Anne-Hilde Midttveit, Lerøy Seafood

Foto: Lerøy Seafood / Øystein Klakegg

– Matvaretrygghet har høyeste prioritet i Lerøy. Vi har derfor allerede implementert det som står i vedtaket fra Mattilsynet ved vår virksomhet på Jøsnøya, sier Anne-Hilde Midttveit.