Hopp til innhold

Lerøy: Over 700 listeriafunn i slakteri

På litt over ett år er det funnet listeria over 700 ganger i Lerøys Midts lakseslakteri. Dette skjedde samtidig som sju svensker døde under et smitteutbrudd i Sverige hvor laks fra Lerøy var involvert.

Listeria i lab

Lerøy Midts anlegg på Hitra har slitt med store listeriaforekomster det siste året.

Foto: Kristin Pettersen / Veterinærinstituttet

Det var røykt og gravet laks fra Lerøy Smögen Seafood som var kilden til smitteutbruddet i Sverige. Fabrikken er eid av norske Lerøy. Men etter flere undersøkelser har svenskene også konkludert med noe annet. Det er sannsynlig at smitten kom fra Norge. Nærmere bestemt fra Lerøy Midts slakteri.

Gjentatte påvisninger

NRK kan nå legge frem listeria-tallene fra det norske lakseslakteriet. Det vil si fra august 2022 til november 2023.

Dette er den perioden hvor listeriasmitten herjet i Sverige.

«Resultatene viser mer enn 700 påvisninger i produksjonsmiljøet, der rundt 320 av påvisningene er i slakteavdelingen og rundt 370 i filetavdelingen.»

Dette kommer frem i et varsel til slakteriet fra Mattilsynet. Det omtaler flere alvorlige forhold.

«Det er flere plasser i produksjonen som har gjentagende påvisninger over tid, og i flere tilfeller er det påvisninger på det samme utstyret påfølgende dager», heter det.

– Vi mener at 700 påvisninger over en periode på 15 måneder er mye. På et generelt grunnlag øker det sannsynligheten for at fisken kan bli forurenset i takt med antall påvisninger, sier avdelingssjef Ivar Eiken i Mattilsynet i Trondheim og omegn til NRK. Han har signert varselet.

Bofaste bakterier

– Jeg synes tallet er høyt, sier seniorforsker Taran Skjerdal på Veterinærinstituttet. Hun regnes som en av landets fremste eksperter på listeria.

Taran Skjerdal, seniorforsker Veterinærinstituttet

Taran Skjerdal har doktorgrad i biokjemiteknikk og regnes som en av landets fremste forskere på listeria.

Foto: VKM

– Og hvis dette er funn på utstyr der man vanligvis ikke venter å finne listeria, så er det veldig høyt, sier Skjerdal.

Listeria er en bakterie som finnes naturlig i miljøet. Men den formerer seg fort. Og er en utfordring i matproduksjon. Bakterien er særlig farlig for gravide, eldre og folk med underliggende sykdommer.

Grunnlaget for hele tilsynssaken ved Lerøys slakteri, er et varsel som kom fra de svenske helsemyndighetene i 2023. Svenskene fastholdt at kilden til det alvorlige smitteutbruddet av listeria sannsynligvis fantes hos Lerøy Midt. Mattilsynet gjennomførte et tilsyn ved slakteriet i november. Inspektørene anslo at listeriabakteriene var blitt bofaste:

«Prøvetakingsresultater kan tyde på at dere ikke klarer å nullstille utstyret gjennom vask/desinfeksjon og at det kan ha etablert seg husstammer».

Ikke tilstrekkelig mattrygghet

Listeria-bakterien

Slik ser en ultraforstørrelse av listeriabakterien ut.

Foto: Illustrasjonsfoto

Mattilsynet skriver nå i januar:

«Etter vår vurdering, så tyder prøveresultatene på at dere ikke har tilstrekkelig styring med identifisert fare. »

I varselet kommer Mattilsynet med flere punkter hvor det er kritisk til Lerøy Midt:

  • Da Mattilsynet varslet om meldingen fra Sverige, skulle den vært håndtert som et avvik. At Lerøy ikke har gjort dette, er å betrakte som et regelbrudd.
  • Lerøy har ikke fått bedre kontroll på tilstedeværelse av listeria i produksjonen.
  • Lerøy ivaretar ikke mattryggheten på en tilstrekkelig måte.
  • Lerøy bør ha tiltak overfor neste ledd ved påvisning av listeria.

Lakseadvokatene vant fram

Særlig det siste punktet har vært omstridt i oppdrettsbransjen. I 2021 ønsket Mattilsynet å innføre en generell varslingsplikt for lakseslakteriene. Det vil si at dersom de påviste listeria på produkt eller i miljø, skulle det varsles til neste ledd i matkjeden. Altså til de som foredler fisken, for eksempel til røykelaks. Lakseindustrien brukte mange hundre tusen kroner på advokater for å bekjempe dette. Til slutt snudde Mattilsynet.

Ivar Eiken, avdelingssjef Mattilsynet, Trondheim og omegn

– Dette er mye, sier avdelingssjef Ivar Eiken i Mattilsynet om listeriafunnene hos Lerøy Midt.

Foto: Mattilsynet

Veldig spesiell sak

Funnene hos Lerøy Midt på Hitra gjør spørsmålet brennaktuelt igjen.

– Vi snakker ikke om en generell varslingsplikt, sier Ivar Eiken.

– Dette er en veldig spesiell sak, sier han. Og viser til det som står i varselet til Lerøy:

«Dere bør vurdere å innføre ytterligere tiltak ovenfor mottakere som produserer spiseferdig sjømat.

Dessuten: «Alle har et ansvar for å bidra til at maten de produserer er trygg»

Les også Norsk laks, en dødssjuk gruvearbeider og svenske detektiver

Sigmund Hillstad v kjøkkenbordet

Vil ikke svare

NRK har punktvis bedt Lerøy svare på kritikken som kommer fram i varselet fra Mattilsynet. Det ønsker selskapet ikke.

«Mattilsynet har ikke fattet noen vedtak i saken. Dette er en pågående prosess og vi skal svare Mattilsynet innen fristen.»

Dette skriver kommunikasjonsdirektør Aina Valland i Lerøy til NRK. Hun mener at varselet inneholder flere feil. Men på spørsmål fra NRK, vil hun ikke utdype hvilke feil det er snakk om. Hun henviser til en pressemelding som Lerøy sendte ut 28. november i fjor. Der står det blant annet:

«Vi er svært lei oss for at mye tyder på at noen har blitt syke etter å ha spist røkte produkter fra vårt svenske anlegg. Det kan ikke utelukkes at Listeria har kommet inn i fabrikken i Smögen, med råvare fra et av Lerøys laksepakkerier i Norge. Lerøy samarbeider nå med Mattilsynet i Norge for å komme til bunns i dette.»

Aina Valland, kommunikasjonsdirektør Lerøy Seafood

Aina Valland, kommunikasjonsdirektør i Lerøy

Foto: Lerøy

I forbindelse med utbruddet i Sverige skrev Valland følgende til NRK rett før jul:

«Regelverket er laget for å maksimere mattryggheten, og slakterier/pakkerier har ikke krav til å varsle videre i verdikjeden. Lerøy har likevel iverksatt tiltak ved anleggene i Norge og det blir gitt informasjon til mottaker av laks som kan være knyttet til listeria slik at de gjør nødvendige tiltak i sin videre produksjon for å sikre trygge produkter ut i markedet.»

Hei!

Vi jobber for tiden mye med saker om oppdrettsnæringen. Har du tips til oss, eller vet noe om næringen som du synes vi bør kjenne til eller sjekke ut? Send oss gjerne en e-post! Eventuelt kan du ringe oss på 95.22.30.63. Det samme nummeret kan du bruke på den krypterte appen Signal.