NRK Meny
Normal

Krever økonomisk oppreisning

Internatbarn krever erstatning fra misjonsorganisasjonene etter barndom med omsorgssvikt og overgrep. Organisasjonene har begynt ny kartlegging av misjonærbarnas oppvekst.

Grete Salomonsen Hynnekleiv sender brev til misjonsorganisasjonene og krever oppreisning.

Grete Salomonsen Hynnekleiv sender brev til misjonsorganisasjonene og krever oppreisning.

Foto: Leif Kristian Hatland / NRK

Filmskaper Grete Salomonsen Hynnekleiv fra Kristiansand var elev ved den norske skolen i Japan i fem år. Hun mener undersøkelsen som Det Norske Misjonsselskap (NMS) og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) nå gjennomfører vil bidra til å åpne mange sår.

Erstatning, ikke kartlegging

I et brev til NMS ber hun organisasjonen om heller å tilby en vederlagsordning slik flere norske kommuner har gjort for tidligere barnehjemsbarn. Hun vil slippe å måtte brette ut livet sitt og rippe opp i vanskelige forhold fra sin barndom for å få oppreisning fra misjonen.

I brevet skriver Salomonsen Hynnekleiv at organisasjonene er godt kjent med at mange misjonærbarn ble utsatt for omsorgssvikt, overgrep og seksuelle overgrep. Misjonsorganisasjonene har også erkjent sin skyld.

Det er utgitt bøker, skrevet høyskoleoppgaver og enkeltindivider har stått frem i media. Informasjonsgrunnlaget er der og har vært kjent i snart 20 år skriver hun i sitt brev til NMS.

Salomonsen Hynnekleiv sier at ingen vederlag kan utmåle erstatning for gjentatte seksuelle overgrep, men en kompensasjon vil uansett fungere som en symbolsk og økonomisk kompensasjon for det hun har blitt påført.

Lover ikke penger

Kjetil Aano

Generalsekretær Kjetil Aano i NMS lover ikke erstattning

Generalsekretær i Det norske Misjonsselskap, Kjetil Aano vil ikke ta et standpunkt til om organisasjonen skal gi tidligere misjonærbarn økonomisk erstatning for overgrepene.

Aano viser til at organisasjonen tilbød en oppreisning på 25.000 kroner for to år siden og at Grete Salomonsen Hynnekleiv ikke ønsket å ta i mot dette, enda det var innenfor vanlige rammer for oppreisning, sier Aano til NRK Brennpunkt.

Symbolsk sum

Tilbudet som NMS gav tidligere elever ved skolen i Japan kom sommeren 2007 skulle være en symbolsk sum, hva skulle denne summen symbolisere?

— Det skulle være et utrykk for at vi tok ansvar for det systemet som vi i samarbeid med foreldrene hadde, som vi nå erkjenner at ikke var godt nok, og som faktisk førte til handlinger som ingen av oss forutsatte at skulle skje. Det lå ikke i systemet. Og det var et forsøk på å gi et håndslag og si at vi ønsker å ta dem på alvor.

Aano sier videre at NMS ikke har tatt stilling til om organisasjonen vil betale erstatning fordi det ikke har vært et spørsmål til nå. Men det blir sikkert et spørsmål, men da er ikke dette plassen til å diskutere dette sier Aano til NRK Brennpunkt.

Ny undersøkelse

NMS har ikke satt av penger til et økonomisk oppgjør med misjonærbarna
— Det må vi eventuelt gjøre fremover, men jeg ønsker ikke å gi noe svar på det, men det med økonomi er selvsagt en del av bildet sier Aano.

I brevet NMS og NLM har sendt til over 2500 tidligere elever ved organisasjonenes internatskoler i utlandet skriver de at de ønsker at spørreundersøkelsen skal danne grunnlag for eventuell oppfølging og nødvendig oppgjør med de ordninger og forhold som har hatt negative konsekvenser.