Historisk opprør i departementene

Fagforeningene i alle departementene går nå sammen om et opprop mot regjeringen.

Adapt

Arealbegrensningen på 23 kvadratmeter per ansatt skaper bekymring blant dem som skal jobbe i det nye regjeringskvartalet.

Foto: Statsbygg/Team Urbis

De ansatte krever at regjeringen går bort fra begrensningen av kontorareal.

Erik Øverland

Erik F. Øverland i Akademikerne ber regjeringen revurdere størrelsen og løsningene på kontorer i regjeringskvartalet.

Foto: Privat

– Vi vet at det er oppsiktsvekkende at departementsbyråkratiet går mot regjeringen. Så vidt jeg vet har dette aldri skjedd før, men her må regjeringen snu. Vi har krav på akseptable arbeidsforhold, sier Erik F. Øverland i Akademikerne.

Fagforeningene Unio, Parat, Norsk Tjenestemannslag og Akademikerne frykter at det ikke blir gode arbeidsplasser i det nye regjeringskvartalet og krever at regjeringen går bort fra arealbegrensningen på 23 kvadratmeter.

Utspillet kommer etter Brennpunkt-dokumentaren «Kontoret», der det kom fram at eksperter mener arealbegrensningen er et eksperiment som kan slå feil.

En innstendig bønn

– Arealbegrensningen som ligger til grunn for kontorløsningene i regjeringskvartalet er basert på ensidig utvalgt forskning, sier Erik F. Øverland i Akademikerne.

Statssekretær Paul Chaffey

Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey, forsvarer arealnormen i Brennpunkt-dokumentaren «Kontoret».

Foto: Henrik Bøe / NRK

Statssekretær Paul Chaffey har tidligere uttalt at arealbegrensningen er grundig utredet, og at de ansatte har hatt gode muligheter til å delta i prosessen rundt planleggingen av regjeringskvartalet.

Dette aviser Øverland.

– Det har vært en kvasimedvirkningsprosess og vi ber innstendig regjeringen revurdere størrelsen og løsningene på kontorer i regjeringskvartalet, sier han.

Fagforeningene står samlet bak et opprop som nå går ut til de ansatte.

Byråkrater mot regjeringen

Den 2. mai blir alle ansatte i alle departementer bedt om å signere på følgende utspill:

  1. Faste plasser til alle ansatte – ingen underdekning eller «clean desk».
  2. Tilrettelegging for konsentrasjonsarbeid.
  3. Øke arealnormen på 23 kvadratmeter per ansatt, for å sikre nok areal til både faste plasser til alle og nødvendige fellesarealer.
Bjørn Halvorsen

– Jeg håper regjeringen tar til fornuft, sier tillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag, Bjørn Halvorsen.

Foto: Marie Gjerver / NRK

– Vi regner med at medlemmene vil signere, sier Bjørn Halvorsen i NTL.

Han viser til at medlemmene har vært tydelige på hva de mener. Det samme sier Erik F. Øverland i Akademikerne.

Oppropet skal deretter overleveres statsråd, Monica Mæland.

En kamp for alle

Arealnormen på 23 kvadratmeter er blitt standard for alle nye statlige kontorarbeidsplasser.

– Dette oppropet er derfor også viktig for langt flere enn oss som skal inn i nytt regjeringskvartal, skriver de fire fagforeningene i begrunnelsen for oppropet.

Forskere ved en rekke høyskoler og universitet har ved flere anledninger protestert mot åpne kontorløsninger som følge av arealnormen på 23 kvadratmeter. Den skal også gjelde for NAV og andre statlige etater.

Støtte fra politikere

Karin Andersen

Karin Andersen (SV) er kritisk til planene for det nye regjeringskvartalet, og vil ta opp dette i Stortinget.

Foto: Stig Weston / SV

– Stortinget må sikre at regjeringen ikke planlegger for løsninger som både gir oss mindre igjen for pengene og et dårligere arbeidsliv for de ansatte, sier Karin Andersen (SV), leder for Stortingets kommunal- og forvaltningskomite.

Hun gir støtte til de ansatte i departementene, og understreker at det er viktig å sikre god nok plass i det nye regjeringskvartalet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil ikke kommentere oppropet fra byråkratene:

– KMD kjenner ikke innholdet i denne eventuelle henvendelsen, og da blir det nok ikke riktig av oss å kommentere på den heller, svarer departementet i en e-post.

Det er eventyrlige dager for arkitekter, designere og møbelprodusenter. Alle statlige kontorer er i endring. Det handler om åpne løsninger, clean desk og free seating. Men hvorfor skjer dette? Virker det? Og gjør vi jobben vår bedre?

Se Brennpunkt-dokumentaren «Kontoret» her.