Hopp til innhold

Spillet med Taliban

Norske myndigheter oppfordret Kjetil Johnsen, Pål Refsdals arbeidsgiver, til å reise til Kabul for å delta i forhandlingsspillet med Taliban. Dette skulle være en del av strategien for å forhandle løs Pål Refsdal.

Kjetil Johnsen måtte ta ut løsepenger i afghanske minibanker.

Norsk politi kjørte Kjetil Johnsen rundt i Kabul for å ta ut kontanter til løsepenger i de lokale minibankene.

Foto: Kjetil Johnsen

Kjetil Johnsen oppfattet at norsk politi ønsket å bruke ham som en slags pengekurer, for å overbringe løsepenger. Tanken var ifølge Johsen at han skulle gi pengene til afghanere, som ville ta pengene videre til Taliban.

Tar opp telefonsamtalene

Johnsen, daglig leder i Novemberfilm as, ble oppringt av politiet den fredagen kidnappingen var et faktum. Søndag kveld ble han oppfordret til å reise.

Johnsen oppfatter situasjonen som uoversiktelig. Etter konsultasjon med NRK velger han under sterk tvil å gjøre opptak av noen av telefonsamtalene med UDs krisestab for å dokumentere det som skjedde.

Deler av samtalene danner grunnlag for fremstillingen av gisseldramaet i Brennpunkt-dokumentaren "Kidnappet av Taliban":

Video Kjetil Johnsen om Kidnappet av Taliban 1

Av samtalene gikk det frem at politiet la opp til at Kjetil Johnsen skulle ha en rolle under forhandlingene, og overlevere løsepenger på 20.000 dollar, vel 115.000 norske kroner. Pengene skulle ifølge Johnsen være gitt av en hjelpeorganisasjon.

Ny strategi

Men mandag morgen, like før avreise til Kabul, skal organisasjonen ha trukket seg fra saken og Johnsen forsøkte da å få ut penger fra sin egen konto i Afghanistan.

Tirsdagen kjørte norsk politi Johnsen rundt til minibanker i Kabul for at han skulle ta ut pengene, men uten hell. Johnsen fikk kun ut småpenger.

Han opplevde at forhandlerne ved den norske ambassaden hadde endret strategi:

Video Kjetil Johnsen om Kidnappet av Taliban 1

UD om løsepenger

Underdirektør Ragnhild Imerslund i Utenriksdepartementet sier til NRK Brennpunkt at staten Norge aldri vil betale ut løsepenger til kidnappere på grunn av signaleffekten overfor andre potensielle kidnappere. Hun presiserer at det i denne saken ikke er utbetalt noen løsepenger.

Hun sier imidlertid at UD opererer etter flere spor, deriblant også et pengespor når slike situasjoner oppstår, og at hver situasjon er unik.

UD har vært urolig for at NRK Brennpunkt skal blottlegge alle detaljene fra forhandlingene.

Men Kjetil Johnsen frykter ikke at valget om å publisere deler av UDs metoder kan komme til å skade forholdet mellom UD og norske journalister i framtidige situasjoner:

Video Kjetil Johnsen om Kidnappet av Taliban 4

Unikt innsyn

Målet med filmen var å komme på innsiden av Taliban, å få møte dem vi kriger mot i Afghanistan på nært hold.

Selv om opptakene ble avbrutt på grunn av kidnapping etter halvgått løp, mener Johnsen at filmen er et unikt innsyn i livet på den andre siden:

Video Kjetil Johnsen om Kidnappet av Taliban 5