Hopp til innhold

Var redde for å bli bombet

Lokalbefolkningen gikk inn i forhandlinger med opprørerne fordi de fryktet kidnappingen av Pål Refsdal og tolken kunne føre til at landsbyen deres ville bli bombet.

En gruppe Talibansoldater har rådsmøte, shura.

Pål Refsdal tilbragte ni dager sammen med en Talibangruppe for å lage dokumentar (bildet). På neste tur ble han bortført i seks dager i november 2009.

Foto: Pål Refsdal / NRK

— Vi sa til Taliban at hvis de ikke løslot journalisten, ville det bli lagt mer press på landsbyen vår, og det kunne bli bestemt at den skulle bli bombet, sier Haji Hamidullah.

Han er medlem av eldrerådet som var med på å forhandle fri Refsdal og tolken. Vi treffer Hamidullah i Jalalabad i Øst-Afghanistan. Han gir en detaljert beskrivelse av hvordan de eldre gikk fram.

Eldrerådet kontaktet Tailban

Det var de lokale myndighetene i Asadabad som kontaktet de eldre i landsbyen Bar Kandi og fortalte dem at en norsk journalist hadde blitt kidnappet i området deres. De eldre sa ja til å bistå og kontaktet den lokale Taliban-kommandanten Dawran.

Dawran hevdet først at han ikke visste noe om kidnappingen, men etterhvert gikk han med på å undersøke saken. Senere bekreftet Dawran at Refsdal og tolken hadde blitt kidnappet av en annen Taliban-kommandant.

Gjennom seks dager hadde de eldre daglig kontakt med Dawran og ba ham sørge for løslatelse. De la vekt på hvilken ytterligere fare kidnappingen kunne sette hele området i.

Stadige kamper

Hamidullah beskriver området der Refsdal og tolken ble kidnappet som svært utrygt. Samme dag som han treffer oss i Jalalabad, hadde amerikanske helikoptre skutt mot opprørere ved landsbyen hans.

— Det er veldig tøft for sivilbefolkningen. Etter at folk har låst døren om kvelden, åpner de ikke for noen, uansett hvem som banker på. Ingen går ut om natten, det er så farlig da. Hver natt er det kamper. Men folk er fattige og er nødt til å gå og arbeide på jordene om dagen selv om det er farlig. Mange uskyldige er blitt drept. Folk blir skutt på jordene, og ingen vet hvem som har drept dem, sier Hamidullah.
(Artikkelen fortsetter under videoklippet)

Haji Hamidullah

Haji Hamidullah fraråder journalister å møte opprørere der han bor.

Ugyldig æreskodeks

Hamidullah sier den etniske gruppen pasthunere har en æreskodeks om å beskytte gjester. Han gir flere eksempler på at den har blitt overholdt i Kunar-provinsen der han bor.

Men han mener det nå er for utrygt å stole på slike løfter. Journalister som får løfte om beskyttelse av en lokal Taliban-kommandant og drar på besøk til ham i Kunar, vil bli kidnappet, mener han.

Han sier at de eldre selv måtte dekke alle utgiftene til kidnappingsforhandlingene. De trodde det ville bli refundert i etterkant. Men de er skuffet fordi de ikke har fått noen kompensasjon.

Anklaget for spionasje

Det var den afghanske parlamentarikeren Syed Mahmood Gailani som ledet kidnappingsforhandlingene. Hans familie er kjent for å ha et stort nettverk i Taliban-kontrollerte områder i Sør- og Øst-Afghanistan.

Gailani forteller at han ikke møtte opprørerne selv: All direkte kontakt gikk gjennom de lokale eldre.

Gailani sier Taliban trodde Refsdal var spion eller så brukte de det som unnskyldning for å prøve å få løslatt fanger og få penger. Han sier de eldre kunne gå inn i forhandlinger fordi Afghanistan er et stammesamfunn der de eldre nyter stor respekt.

— Talibanerne følte presset fra de lokale eldre. Og vi beviste for dem at han var en journalist som bare var der for å gjøre sin jobb og intervjue folk. Han var ikke involvert i spionasje eller noen form for militær aktivitet. Det var dette som i kombinasjon førte til at han ble løslatt, sier Gailani.

Han sier han ikke kjenner til at penger ble utbetalt eller fanger ble utvekslet.
— De eldre ønsket å unngå militæraksjoner som kunne føre til at sivile ble drept, derfor presset de Taliban for at han skulle bli løslatt raskt, sier Gailani.

Han forteller at da det ble klart at de eldre kunne forhandle med de lokale talibanerne, var det ikke nødvendig å kontakte Taliban-ledere andre steder, og han kjenner ikke til at dette ble gjort.

Gailani har deltatt i en rekke kidnappingsforhandlinger. Han var blant annet med i forhandlingsteamet da 23 sørkoreanere ble kidnappet av opprørere sommeren 2007. Sørkoreanerne var mistenkt for å ha kommet til Afghanistan for å misjonere. To av gislene ble drept av opprørerne, og de resterende 21 ble løslatt etter forhandlinger. Ulike talsmenn for Taliban hevdet de fikk mellom fire og 20 millioner dollar i løsepenger.

Video Parlamentarikeren Syed Mahmood Gailani

Parlamentarikeren Syed Mahmood Gailani sier at det ikke holder med sikkerhetsgarantier fra Taliban for journalister som vil intervjue opprørerne.