Hopp til innhold

Gir NRK de høyreekstreme en talerstol?

Den nazistiske organisasjonen som kaller seg «Den nordiske motstandsbevegelsen» vokser. Selv om organisasjonen har få medlemmer i Norge, mener NRK at det er en viktig journalistisk oppgave å følge med på – og vise offentligheten – hva de sentrale personene i denne bevegelsen gjør og står for.

Den nordiske motstandsbevegelsen

Høyreekstreme partier og bevegelser er i framvekst i Europa.

Foto: Henrik Evertsson / NRK

I over to år har Brennpunkt-redaksjonen fulgt noen av lederskikkelsene i organisasjonen. NRKs team har vært med på demonstrasjoner, på interne møter og på treningsleir.

Redaksjonen har vært opptatt av å gi publikum et innblikk. Hvordan jobber lederne i organisasjonen? Hva står de for, og hvorfor ønsker de å bruke demokratiske rettigheter som ytringsfrihet og åpent politisk arbeid til å styrte vårt samfunnssystem?

PST har i sine trusselvurderinger skrevet at de vurderer trusselen fra de høyreekstreme miljøene i Norge som økende. Begrunnelsen er blant annet økende innvandringsmotstand etter den store flyktningtilstrømmingen til Norge høsten 2015. PST mener at antall sympatisører som ikke er en del av et organisert miljø også er i vekst.

Tar dem på alvor

Mange kan hevde at vi med denne Brennpunkt-dokumentaren gir de høyreekstreme en talerstol der de får slippe relativt ufiltrert til med sitt samfunns- og menneskesyn. Det samme ble hevdet da redaksjonen fulgte sentrale aktører i den islamistiske bevegelsen Profetens Ummah.

Redaksjonen mener at publikum selv kan vurdere substansen i de meningene som framkommer. De som har ekstreme synspunkter har i dag en helt annen mulighet enn tidligere til å fremme sine oppfatninger.

De framstiller ofte de tradisjonelle mediene som løgnpresse. De hevder at vi bedriver sensur og at vi jobber i «PK-media» - i politisk korrekte medier. Gjennom egne kanaler og i sosiale medier bygger de ekkokamre der motforestillinger er helt fraværende.

Ved å ta bevegelsen på alvor og la maktpersonene få resonnere rundt samfunnssynet sitt, så kan ikke debatten som følger avfeies som «fake news».

Journalistisk dilemma

For å få tilgang til dette miljøet har NRK inngått avtaler hvor aktørene får se gjennom dokumentaren før den sendes. Det er vanlig praksis i Brennpunkt. Det betyr ikke at NRK har frasagt seg redaksjonell kontroll. Avtalen har ikke påvirket den journalistiske behandlingen av dette temaet.

Det er et dilemma at bilder av voldelige demonstrasjoner ofte er mer spennende enn bilder av mennesker på en talerstol. Vi vet at ekstremister spiller på dette, og at det er en utfordring for oss å balansere dekningen. På den andre siden er det en naturlig oppgave for oss å speile det som skjer når voldelige demonstrasjoner påvirker hverdagslivet til folk i byene.

NRK mener at vi har balansert disse hensynene i vår dokumentar. Det er ingen fagpersoner eller myndighetspersoner som er intervjuet i selve dokumentarfilmen. Motstemmene og debatten følger vi opp på andre flater i NRK.

De vil styrte demokratiet og kaste ut folk som de mener ikke tilhører den nordiske rase. Den nazistiske organisasjonen Den Nordiske motstandsbevegelsen har de siste årene blitt kjent for sine ekstreme holdninger. Brennpunkt har vært på innsiden av organisasjonen og fulgt sentrale aktører i to år.

VIDEO: Se Brennpunkt-dokumentaren «Rasekrigerne»