Forsvaret solgte hus i fjor – nå vil de kjøpe brakker for inntil 100 mill. kr

Forsvaret mangler overnattingskapasitet ved Sola i Rogaland når de skal trene piloter for nye redningshelikoptre. Derfor vil de kjøpe brakker for 50–100 millioner kroner – ett år etter at de solgte overnattingsbygg som kunne løst oppgaven.

NRK har gått gjennom alle Forsvarets eiendomssalg siden 1989, og funnet at etaten - som nå krever milliarder i budsjettøkning - har brukt store summer på investeringer som aldri har kommet til nytte.
På Sola må Forsvaret nå kjøpe brakker for opp mot 100 millioner kroner - ett år etter at de solgte bygg som kunne løst oppgaven.

FORSVARSSALG: Bak disse dørene er overnattingsrommene som tidligere ble brukt av Forsvaret. Nå bor det studenter og universitetsansatte der selv om noen av dørene fortsatt har forsvarsdørskilt (foto: Øyvind Bye Skille | videofotograf: Odd Rune Kyllingstad, redigering: Roy Pettersen).

– Bygningene er i god stand og av god kvalitet. Så disse husene er det ingenting i veien med, forteller Rolf Ljøner Ringdahl mens han viser rundt i det som inntil januar 2014 var Forsvarets befalsforlegninger på området Sola sjø.

Rolf Ljøner Ringdahl

Rolf Ljøner Ringdahl ved Universitetet i Stavanger kan fortelle at de er fornøyde med byggene som tidligere var Forsvarets eiendom.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

I gangene og flere andre steder er det ennå mange spor av hvem som egentlig eide husene. På dørene henger våpenskjoldet til en av Forsvarets underavdelinger, og i inngangspartiet møtes man av en metallplakett

«Forsvarets bygningstjeneste, oppført 1988-89»

Nå bor det ikke lenger offiserer her.

Husene rommer internasjonale studenter og ansatte fra Universitetet i Stavanger. Prosjektleder for universitetsbygg, Rolf Ljøner Ringdahl, er svært fornøyd med å få bruke husene som nå eies av Sola kommune.

– Ja, det er gode hus for dem som nå bor her, sier han til NRK.

Ett år etter: «Underdekning»

En omfattende gjennomgang NRK har gjort av Forsvarets salg av eiendommer, nedleggelser av anlegg og baser og flytting av virksomhet viser at det siden 1989 er solgt rundt 4200 eiendommer.

Se hele oversikten: 900 salg og nedleggelser i interaktivt kart

Befalsforlegningene på Sola sjø som ble brukt til overnatting er ett av flere tusen eiendomssalg i basen NRK publiserer i dag.

Utendørs ved tidligere befalsforlegning på Sola sjø

De tidligere forsvarsbyggene ligger i et rolig område, men likevel veldig nært flystasjonen og flyplassen på Sola.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Bygningene ble i 2013 lagt ut for salg, og i januar 2014 var det klart at Sola kommune kjøpte både forlegningene og befalsmessen for totalt 36,9 millioner kroner.

Vedlikehold av motor på Seaking redningshelikopter på Sola

De 40 år gamle redningshelikoptrene av typen Seaking må ofte skrus på av Forsvarets flymekanikere, men snart skal de byttes ut med helt nye.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Men allerede året etter viser det seg at Forsvaret likevel har behov for mer overnattingskapasitet for befal i området – «det er underdekning i regionen på befalsforlegninger» kan man lese i ei utredning fra Forsvarsbygg.

Årsaken er at Sola flystasjon er blitt valgt som hovedbase for mottak av Norges splitter nye redningshelikoptre, som staten kjøper for over 6 milliarder kroner. Det er ved denne flystripa at opptreningen av mannskapene for de nye redningshelikoptrene skal skje.

For å kunne trene opp piloter og mannskap fra alle landets redningshelikopterbaser på Sola trengs det derfor overnattingsplasser.

Helge Lolland

Oberst Helge Lolland i Luftforsvaret gleder seg til å kunne ta i bruk helt nye redningshelikoptre, men det vil også kreve en del for mottak og trening.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Det vil kreve mer plass. Vi trenger overnattingskapasitet for personellet som kommer på kurs, sier oberst Helge Lolland i Luftforsvaret som jobber med mottaket av de nye helikoptrene.

Redningshelikoptertjenesten anslår at de vil trenge overnatting for 75 personer. Byggene som ble solgt i 2014 hadde kapasitet til å huse 86 personer ifølge salgsprospektet fra Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Luftforsvaret har vært tydelige internt i Forsvaret på at de ønsker seg overnatting nært flystasjonen. Dette fordi de mener det vil kunne spare staten for penger til transport og hotell, og Lolland forklarer at det også er knyttet til treningen som skal gjennomføres.

– Vi må være tilgjengelige og kunne utnytte hele døgnets spenn, både til flyvning og til opplæring. For mye av den treningen vi skal gjøre er nattopplæring av besetningene, og da sier det seg selv at da må vi ha en annen fleksibilitet enn å bo langt unna, sier obersten.

Befalsforlegningene ligger under én kilometer fra flystripa på Sola flyplass i Rogaland, men nå er de ikke lenger eid av Forsvaret.

Laster kart, vennligst vent...

Befalsforlegningen som ble solgt til Sola kommune for 36,9 millioner kroner i januar 2014 (markert med rødt) ligger svært nært flyplassen og den militære flystasjonen.

– Kunne de befalsforlegningene som lå like i nærheten vært brukt, etter deres vurdering?
– Ja, de kunne nok det. Det hadde vært såpass nær stasjonen at vi ville nok kunnet brukt dem. Men nå ser vi på andre løsninger fordi det er ikke noe alternativ lenger, dessverre, så der er vi, svarer Lolland i Luftforsvaret.

Kostnad på 50–100 mill. kr over fem år

De andre løsningene Luftforsvaret, Forsvarsbygg og Justisdepartementet nå ser på innebærer store kostnader.

Forsvarsbygg har blitt bedt av Forsvaret om å utrede ulike alternativer for overnatting til mottaks- og treningsorganisasjonen. Det er vurdert både hotellovernatting, leie og kjøp av boligbrakker.

I utredningen ligger det an til kostnader på mellom 50 og 100 millioner kroner over en femårsperiode for å leie eller kjøpe en midlertidig borigg bestående av moderne brakker.

NRK har vært i kontakt med både Justisdepartementets prosjekt for innkjøp av nye redningshelikoptre, Luftforsvaret og Forsvarsbygg. De ulike etatene bekrefter at det pågår en prosess for å se på muligheten for å kjøpe overnattingsbrakker, men at innkjøp ennå ikke er besluttet og at endelig pris derfor ikke kan gis.

At det ligger an til en kostnad på 50 til 100 millioner kroner bekreftes likevel av Justisdepartementet.

Selv om tallene er foreløpige skaper de reaksjoner.

Tillitsvalgt:–Elendig bruk av penger

Tillitsvalgt på Sola flystasjon, Rolf Lund, reagerer sterkt på pengebruken.

Rolf Lund

Tillitsvalgt Rolf Lund for BFO på Sola reagerer sterkt på pengebruken Forsvaret ser ut til å ende opp med på grunn av salg av eiendommer de egentlig kunne brukt.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Det er jo penger kastet rett ut i himmelen, altså langt ut på dypt vann. I dagens samfunn hører det ikke hjemme noen plass i mine øyne. Det er elendig bruk av penger–rett og slett, sier Lund som er tillitsvalgt for de ansatte gjennom Befalets fellesorganisasjon.

Han er svært kritisk til en del av prosessene som har vært rundt Sola flystasjon de senere årene. Lund mener at det ikke tenkes nok systematisk.

– Jeg tror det er mangel på planlegging, langtidsplanlegging. Vi klarer å bruke penger på en sånn måte at det stort sett er bortkastet. Vi selger noe selv om vi har behov for det, og ja da må vi kjøpe noe nytt eller leie noe nytt for å få det til å gå rundt, sier den tillitsvalgte.

Forsvaret: Ville selge etter flytting av hovedkvarter

NRK har bedt om en kommentar fra Forsvaret sentralt til hvordan det var mulig å selge byggene på Sola–for så å ende med å måtte planlegge innkjøp av brakker til opp mot 100 millioner kroner.

Forsvarsstaben opplyser til NRK at salget av befalsforlegningene på Sola sjø ble gjort som en konsekvens av at Forsvarets operative hovedkvarter ble flyttet fra Jåttå ved Stavanger, til Reitan ved Bodø, og at det dermed ble et betydelig mindre behov for slike bygg i området.

Salgsprosessen skal ha startet så tidlig som i 2009, og de mener rekkefølgen gjorde at man ikke visste om behovet fra redningshelikoptertjenesten knyttet til mottak av nye helikopter.

– På det tidspunktet vi bestemte oss for å kvitte oss med forlegningskapasitet der gjorde vi det fordi det da ikke var noe behov på stedet lenger. Bygningsmassen ble gradvis solgt, og det var gjort før det var besluttet å legge en midlertidig implementeringsbase for nye redningshelikoptre til Sola. Så det er noe med rekkefølgen som gjør at vi får denne situasjonen, sier brigader Trond Lundberg i Forsvarsstabens organisasjonsavdeling.

– Kunne man ikke underveis i prosessen sagt stopp?

– Det kunne man kanskje, men det var så store uklarheter om lokalisering av redningshelikopterbasen i 2009, og dermed hadde man ikke muligheter for å avverge det, svarer Lundberg.

Trond Lundberg

Brigader Trond Lundberg i Forsvarsstaben forklarer at man ikke visste alt man vet nå, da det ble besluttet å selge byggene på Sola sjø.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Lundberg understreker at det generelt sett er viktig for Forsvaret å omsette bygg og eiendommer de ikke lenger bruker. Slike salg gir både penger rett inn på konto, og store besparelser i driftsbudsjettene ifølge Forsvarsstaben.

Ifølge Forsvarsstaben har Forsvaret solgt bygningsmasse tilsvarende 2,8 millioner kvadratmeter siden 2001. Fra dette har de fått inntekter på ca. 3,4 milliarder kroner og årlige driftsbesparelser skal ifølge Lundberg være på over 2 milliarder kroner.

Selv om det i tilfellet med bygningene på Sola kan ende med en ny utgift på mellom 50 og 100 millioner kroner, vil ikke Lundberg være med på at bruken av skattepenger er ufornuftig.

– Jeg synes ikke det kan kalles unormalt eller ufornuftig. Jeg går ikke god for de eksakte beløpene i Forsvarsbygg sine anslag, men et slikt behov ved innføringen av nye redningshelikoptre ville man fått uansett hvor basen ble lagt om det ikke er ledige bygg der, svarer brigaderen.

Lundberg ønsker ikke å kommentere påstandene fra tillitsvalgte om at det sløses med penger, og viser til at avgjørelsene ble tatt før man visste alt man nå vet.

– Dette ble besluttet på ulike tider og stadium med den kunnskapen man hadde da. I ettertid kan man se at det ideelt sett skulle vært annerledes, men slik er det ikke. Det er behovet der og da som styrer, sier Lundberg.

Pressetalsmann for Forsvarssjefen, brigader Dag Aamoth, svarer på hvorfor Forsvaret nå vil kjøpe brakker på Sola i Rogaland.

Se intervjuet i Dagsrevyen av forsvarssjefens pressetalsmann Dag Aamoth om Forsvarets salg av eiendommer.