Hopp til innhold

Barnelege må betale tilbake fem millioner

Staten krever at barnelege Håvard Skjærvik må betale tilbake over fem millioner kroner på grunn av feil takstbruk. Blant annet fordi legen bruker så lite som 15 sekunder per pasient.

Håvard Skjærvik, barnelege går mot en parkert bil mens han ser strengt inn mot kamera

Barnelege Håvard Skjærvik ved Arendal Spesialistsenter bruker ofte ikke mer enn 15 sekunder per pasient. Nå får det høye tempoet konsekvenser.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Kravet betyr at barnelegen ikke kan ta seg betalt for sine særdeles korte konsultasjoner. Skjærvik ligger på norgestoppen i å sette allergisprøyter.

Nå mener Helfo at han har tatt nesten to millioner kroner for mye i refusjoner på dette området. Fordi pasientene sjelden er inne hos legen i mer enn ett minutt, kan det ikke betraktes som en konsultasjon hos spesialist.

Helfo vurderer at 3/4 av Skjærviks allergikonsultasjoner er unødvendige.

Usedvanlig høyt

Det er Helfo som betaler for undersøkelser og behandling når du har vært hos fastlegen eller en spesialist. Men de sjekker også jevnlig om legene utnytter det tillitsbaserte systemet.

Nå har etaten gransket praksisen ved Arendal Spesialistsenter i over to og et halvt år, fra 2016 til 2019.

Konklusjon: Innehaver Håvard Skjærvik må betale tilbake totalt 5,3 millioner, inkludert renter.

Jan Frich

Jan Frich er fagdirektør i Helse Sør-Øst. Det regionale helseforetaket gir Skjærvik over én million i driftsstøtte hvert år.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Tall som NRK Brennpunkt har systematisert, viser at Skjærvik hadde 3380 ulike pasienter innom i 2018. De var hos ham til sammen 12.400 ganger.

– Det er et usedvanlig høyt tall, sier fagdirektør Jan Frich i Helse Sør-Øst.

Det er det regionale helseforetaket som inngår driftsavtale med spesialistene, og skal følge opp denne.

Det høye tempoet ga barnelegen i Arendal en inntekt fra Helfo på over 14 millioner i 2018. Skjærvik tok ut nesten ni millioner mer enn neste barnelege på lista i fjor.

Hvert år deler en liten gruppe legespesialister over to milliarder kroner fra Staten. Brennpunkt har undersøkt pengestrømmen, og møtt barn som har blitt overbehandlet og pasienter som er blitt skadet.

SE DOKUMENTAREN: Hvert år deler en liten gruppe legespesialister over to milliarder kroner fra Staten. Brennpunkt har undersøkt pengestrømmen, og møtt barn som har blitt overbehandlet og pasienter som er blitt skadet.

15 sekunders konsultasjon

Dokumentene i saken viser at Helfo nå har sjekket Skjærvik for akkurat det samme som forrige gang han ble kontrollert. I 2016 krevde etaten ham for 533.000 kroner. Nå er tallet ti ganger høyere.

Da som nå handler det om den svært korte pasientkontakten i forbindelse med allergivaksiner. Men også om at han tar spesialisttakst når han behandler voksne pasienter. Dette har han som barnelege ikke lov til.

Bare her mener Helfo at Skjærvik har krevd nesten tre millioner for mye i refusjon.

Dette ble omtalt av NRK allerede i mai i år.

Det kommer fram av vedtaket at Skjærvik i snitt bruker mellom 15 og 40 sekunder på pasientene som får allergivaksine. Resten av pasientkontakten overlater han til andre ansatte. Helfo mener at dette går så fort at det ikke gir grunnlag for å kreve spesialisttakst.

«Både dine forklaringer, våre analyser og øvrige opplysninger i saken, viser at du tilser pasientene som er på legekontoret for allergivaksinering i svært kort tid», heter det vedtaket om tilbakebetaling.

Arendal Spesialistsenter

Arendal Spesialistsenter eies av Håvard Skjærvik som rekrutterer pasienter fra hele Sørlandet og Telemark.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Norgesrekord

Brennpunkts datakjøringer viser at Håvard Skjærvik utførte over 6800 allergiinjeksjoner i fjor, 5294 av dem på barn.

Det er ingen andre barneleger som har et like høyt antall allergisprøyter i snitt per pasient som Skjærvik.

Helfo påpeker at Skjærvik ikke har endret policy siden 2016.

«Vi kan ikke se at du har endret din praksis», skriver etaten når den omtaler barnelegens bruk av spesialisttaksten.

Enorm påkjenning

Nils Grytten

Håvard Skjærvik overlater til advokat Nils Grytten å svare på NRKs spørsmål

Foto: Synnøve Hole / NRK

– Håvard Skjærvik er sterkt uenig i de fremsatte kravene fra Helfo, inkludert det siste. Dette er også grunnen til at vedtakene er påklaget og at vedtaket fra 2016 er brakt inn for domstolen for overprøving. Han har likevel innrettet seg etter de takstanvisninger som Helfo har gitt i sine vedtak, sier barnelegens advokat, Nils Grytten.

– Skjærvik har solid faglig dokumentasjon for sin praksis og takstbruk, som i det vesentlige samsvarer med takstbruken til andre spesialister som tilbyr samme behandlingsopplegg, fremholder advokaten. Han legger til at hans klient opplever vedtaket som en usaklig forskjellsbehandling.

– Det er en enorm påkjenning for Skjærvik, hans familie og hans ansatte som opplever arbeidsplassen truet, å motta krav i slik størrelsesorden, sier Grytten til NRK.