Barnelegen i Arendal granskes for feil takstbruk

Barnelege Håvard Skjærvik granskes av myndighetene fordi han tar spesialisttakst for behandling av voksne pasienter. Dette skjer etter flere advarsler over lang tid.

Arendal Spesialistsenter

REKORD: Arendalslegen kom i søkelyset etter at NRK Brennpunkts datakjøringer viste at han har flere takstrekorder.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Bestemmelsene er klare: En spesialist på barnesykdommer kan som hovedregel kun kreve spesialisttakst fra staten når han har barn til konsultasjon.

Men barnelege Håvard Skjærvik ved Arendal Spesialistsenter krever rutinemessig taksten som gir over dobbelt så mye utbetalt også for sine voksne pasienter.

Det viser NRK Brennpunkts gjennomgang av 12 millioner regninger som norske legespesialister har sendt inn til staten de fire siste årene.

Refusjoner fra Helfo

ALENE PÅ TOPPEN: Håvard Skjærvik tok ut nesten ni millioner mer i refusjon fra Helfo i fjor enn neste barnelege på lista.

Foto: Grafikk: Ole-Morten Ødegaard / NRK

Ukjent side

Arendalslegen er den avtalespesialisten i landet som har absolutt flest konsultasjoner i året. I 2018 var tallet 12.400. Dermed kunne han hente ut over 14 millioner kroner i refusjon fra staten gjennom Helfo-systemet.

Men spesialistpraksisen har en ukjent side.

I 2018 gjennomførte Skjærvik over to tusen konsultasjoner der pasienten var voksen. Han krevde spesialisttakst for samtlige.

Denne taksten gir inntil 351 kroner per konsultasjon, mer enn dobbelt så mye som en vanlig fastlege henter ut fra refusjonssystemet.

Selv hevder barnelegen at han behandler stadig færre voksne pasienter.

– Andelen er avtagende og i tråd med normaltariffen. Vi behandler mange færre voksne nå enn tidligere, sier han.

Brennpunkts datamateriale viser et annet bilde. Der kommer det fram at antall voksne pasienter hos barnelegen i Arendal er økende:

I 2015 hadde Skjærvik 148 voksne enkeltpasienter. I de neste årene vokste denne andelen jevnt, og i 2018 var det 506 voksne enkeltpasienter innom hos barnelegen.

Antallet konsultasjoner på disse voksne pasienter har også økt de fire siste årene.

For fire år siden krevde Skjærvik spesialisttakst for voksne pasienter 428 ganger. I 2018 var tallet mer enn fire ganger så høyt, totalt 2006 takster.

Blir gransket

Gry Hege Ahlgren

GRANSKER: Avdelingsdirektør Gry Hege Ahlgren i Helfo Kontroll bekrefter at etaten gransker barnelegens bruk av spesialisttakster på voksne pasienter.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Det høye antallet voksne pasienter har nå fått myndighetene til å reagere.

Helfo Kontroll, som skal sjekke om legespesialistene sender inn korrekte refusjonskrav, har åpnet sak mot barnelegen.

– Helfo har en pågående kontrollsak mot denne legen, opplyser avdelingsdirektør Gry Hege Ahlgren.

Hun bekrefter at de ser på barnelegens regninger for pasienter over 18 år.

– Takstbruk knyttet til voksne pasienter er et tema i denne kontrollsaken, sier hun til NRK.

Neste barnelege på lista hadde 39 voksne pasienter hvor spesialisttaksten ble brukt, mens han hadde over 500. Hva slags signal gir disse tallene til Helfo?
– Vi ønsker ikke å kommentere innholdet i kontrollsaken på dette stadiet, sier Ahlgren.

Tviler på tall

NRK har spurt Håvard Skjærvik hvorfor antallet voksne pasienter og antallet spesialisttakster brukt på disse pasientene har økt de siste årene.

– Datakjøringene NRK viser til, stemmer ikke med de tallene som fremkommer i mitt system og Norsk Pasientregister, hevder Skjærvik.

– Ifølge disse tallene har andelen voksne pasienter falt jevnt fra 2012 til 2017. I 2018 hadde vi en liten økning knyttet til økt diagnostisering og behandling av matallergier.

Håvard Skjærvik

NEKTER: Håvard Skjærvik hevder at han behandler færre voksne pasienter.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

NRKs datakjøringer baserer seg på det eksakte antall regninger som barnelegen har sendt inn til Helfo. Tallene er kontrollert mot Helsedirektoratets database.

Allerede i 2005 advarte Helfo barnelegen mot å bruke spesialisttakst på voksne pasienter.

Dette ble gjentatt i en kontrollsak fra 2016. Da slo Helfo fast at «pasienter over 18 år skal som hovedregel ikke behandles i en pediaterpraksis». Like fullt har praksisen fortsatt.

– Jeg er spesialist, ikke allmennlege, og bruker derfor takster ment for spesialister. Det pågår en dialog med HELFO om bruk av ulike takster, skriver Skjærvik i en e-post til NRK.

Den barnelegen som brukte nest mest spesialisttakster på voksne pasienter holder til i Bærum og brukte denne taksten 122 ganger i 2018.

Anbefalt videre lesning:

Hvert år deler en liten gruppe legespesialister over to milliarder kroner fra Staten. Brennpunkt har undersøkt pengestrømmen, og møtt barn som har blitt overbehandlet og pasienter som er blitt skadet.

VIDEO: Se Brennpunkt-dokumentaren «Pengespesialistene».