Hopp til innhold

Flyktningbråket i Drammen: Mener Støre opptrer som «overdommer»

Ett døgn etter kommunestyrevedtaket i Drammen, koker det i norsk innvandringsdebatt. Frp går hardt ut mot det de mener er en innblanding fra statsministeren.

Jon Helgheim

Jon Helgheim (Frp) reagerer sterkt på statsminister Jonas Gahr Støres uttalelser.

Foto: Balsharan Pal Kaur / NRK

Drammen bestemte tirsdag kveld at de kun ønsker å ta imot ukrainske flyktninger. Det kan de ikke, mener statsråd Tonje Brenna.

– Dette er et prinsipielt verdispørsmål, mener Simon Nordanger (Sp).

– Hvordan man skal behandle mennesker og åpne for å sortere mennesker på den måten. Når lovverket allerede er såpass tydelig, så mener vi at det må ha en eller annen konsekvens, sa han til NRK på vei inn til Drammen politistasjon, hvor han anmeldte kommunen.

Statsforvalteren opplyser onsdag ettermiddag at de skal se på saken:

«I dette tilfellet har vi kommet til at det er grunn til å kontrollere om bystyrets vedtak har et lovlig innhold. Vi har bedt kommunedirektøren om å redegjøre for vedtakets rettslige sider innen 28. februar.»

Les også Stemte mot egen mening i omstridt flyktningvedtak: – Føler meg som en lort

Turid Solberg Thomassen (KrF)

Ønsker juridisk vurdering

Nordanger ønsker en juridisk vurdering av vedtaket. Han mener det bryter med både diskrimineringsloven og Grunnloven.

Simon Nordanger på politihuset i Drammen. Anmelder Drammen kommune.

Her er Simon Nordanger på vei inn til politiet for å anmelde kommunen.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Og grunnen til at det ligger i Grunnloven er jo nettopp for å sikre de grunnleggende verdiene som folk skal ha. Det ser man jo totalt bort ifra her, mener Sp-politikeren.

– Hvordan forventer du at politiet følger opp dette nå?

– Jeg forventer at saken blir tatt seriøst, at den ikke henlegges på grunn av bevisets stilling eller kapasiteter i politiet. For det kan jo fortsette med at det er noe som kommer trillende på ei fjøl relativt kjapt.

Bør kommunene få lov til å bestemme hvilke flyktninger de tar imot?

Reagerer på Støre

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener vedtaket i Drammen om at kommunen kun ønsker å ta imot ukrainske flyktninger, er ulovlig.

– For det første er dette et vedtak som ikke er lovlig. Det er ikke noe kommunene kan gjøre. Kommunene må vurdere hvor mange de kan motta, og så er det en avtale med staten at vi tar imot på en god måte. Det ligger en grunnleggende verdi at vi respekterer at folk på flukt skal behandles likeverdig, sier Støre.

Dette får Jon Helgheim (Frp) til å reagere.

Det som er uheldig nå er at vi har en statsminister som plutselig gikk inn og lekte statsforvalter og overdommer samtidig, og brukte fem minutter på å slå fast at vedtaket er ulovlig, og satte med det statsforvalteren sjakk matt, ved å komme med sterke føringer om at det er ulovlig. Dette er en innblanding i lokalpolitikken fra landets statsminister vi ikke har sett før, sier Helgheim.

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon mener det er «umulig å se for seg at dette er en saklig forskjellsbehandling».

– Så vidt meg bekjent har staten Norge aldri sagt de bare vil ta imot ukrainske flyktninger. Det er vktig at vi viser solidaritet, og at kommunene tar det kollektive ansvaret. Det ville vært lurt av Drammen kommune å sjekke lovligheten på forhånd, sier Thon.

I en E-post til NRK presiserer Støre følgende:

– Bosetting av flyktninger er en avtale mellom staten og kommunene. Lovlighetskontroll av kommunale vedtak er det Statsforvalteren som gjør, og jeg forstår at Statsforvalteren i Oslo og Viken skal se på denne saken.

Simon Nordanger på politihuset i Drammen. Anmelder Drammen kommune.
Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– PR-stunt

Jon Helgheim har forsvart vedtaket med et ønske om god integrering, og at ukrainere er «enklere» å bosette enn en del andre flyktninger.

Han har lite sans for politianmeldelsen.

– Jeg ser på det som et PR-stunt og jeg synes det er synd for den politiske debatten. Opposisjonen har nektet å holde seg saklig til det politiske i denne saken. De har brukt stråmannsargumentasjon og beskyldninger om grunnlaget for dette, som ikke har rot i virkeligheten, sier Helgheim.

Han mener at opposisjonspolitikerne ikke ønsker en saklig debatt.

– De snakker om at vi ikke vil ta imot folk som vi ikke er like. De snakker om rasisme. Jeg synes det er skremmende at enkelte politikere i Drammen opptrer sånn, sier Frp-politikeren.

Hestehandlet

Vedtaket gikk gjennom kommunestyret med 29 mot 28 stemmer.

– Det er 29 representanter som har hestehandlet om et eller annet og sagt fra seg grunnleggende verdier som vi vet at de står innenfor. Jeg har ikke tro på at de 29 representantene i utgangspunktet mener at dette her er greit, sier Nordanger.

Høyre, det største partiet i Drammen, vet at de presset staten.

– Vi utfordrer den prioriteringen staten Norge gjør, og det er vi ærlige på, sa gruppeleder Kristin Surlien (H) til NRK mandag.

Les også Er ønsket, men: – Dette skader Ukrainas sak

nnn

– Ikke uvanlig

Erna Solberg (H) mener noe av medieomtalen i denne saken gir inntrykk av at Drammen kommune har vedtatt noe annet enn de faktisk har.

– At Norge fordi det nå er krig i våre nærområder, skal prioritere ukrainske flyktninger er både høyre- og venstresiden enige om i den nasjonale politikken. Regjeringen har selv tatt ned antall kvoteflyktninger med 2000 fordi det kommer svært mange asylsøkere til Norge, hovedsakelig fra Ukraina, sier Solberg.

Ingen kommuner kan velge at de «kun» ønsker å motta flyktninger fra bestemte land, men at kommunene har ulike ønsker til IMDi for å få sitt mottaksapparat og integreringsopplegg til å fungere best mulig, er ikke uvanlig.