Hopp til innhold

Frp om Ringeriksbanen: – Hvis man bare bygger vei, vil banen aldri komme

Fremskrittspartiet vil ha Ringeriksbanen prioritert og mener det ikke er noe i veien for at Stortinget kan framskynde prosjektet i Nasjonal transportplan.

Markering, Ringeriksbanen, Hønefoss

På Ringerike har de i mange år kjempet for å få Ringeriksbanen. Folk og folkevalgte markerte foran rådhuset i Hønefoss i januar i år.

Foto: Anders Haualand / NRK

– Vår frykt er at hvis man først bare bygger veien, så vil banen aldri komme. Det vil øke politikerforakten, for nå har Stortinget to ganger vedtatt at Ringeriksbanen skal bygges. Vi har kjempa hardt for dette nå i lang tid.

Det sier stortingsrepresentant Morten Wold (Frp) fra Buskerud. Han er redd banen i hjemfylket aldri blir bygget, dersom ikke både den og ny E16 får oppstart i første periode av ny nasjonal transportplan.

Det er mange som er fortvilet over at banen, som kan forkorte togreisen mellom Bergen og Oslo med én time, forsinkes. Ansvarlig redaktør i lokalavisa Ringerikes Blad, Christian Senning Andersen, skrev på lederplass at samferdselsminister Nygård må gå av som følge av prioriteringene.

Morten Wold og Morten Stordalen står sammen og smiler til kamera. Begge har på seg en mørk dress, hvit skjorte og blå slips.

Wold og Stordalen er overrasket over at regjeringen ikke lenger vil bygge Ringeriksbanen som et fellesprosjekt med firefeltsvei til Hønefoss.

Foto: Privat

Wold og kollega Morten Stordalen fra Frp er blant de som reagerer. De vil ha oppstart for bygging av både bane og E16 i 2025.

Det er brukt 9 milliarder kroner fra stat og aktuelle kommuner til planlegging, investeringer i infrastruktur som vann- og kloakk, skoler og barnehager for å bygge banen i et fellesprosjekt med ny vei. Eiendommer er innløst, folk er tvunget til å flytte fra hus og hjem de var glade i – fordi samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) vil ha togtrasé på kvikkleire i sitt eget nabolag i Østfold. Det er ikke til å tro, sier Wold.

Fremskrittspartiet ønsker å sette av 37,9 milliarder kroner til utbygging av Ringeriksbanen.

Tror du Ringeriksbanen kommer til å bli bygget før 2040?

Les også Føler seg lurt – nå vil kommunen saksøke staten

Ringeriksbanen

Splitting av bane og vei har skapt reaksjoner

I mars i år ble den Nasjonal Transportplan (2025–2036) lagt fram av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Her ble det satt av 18 milliarder kroner til samferdselsprosjekter i Buskerud som gjaldt disse strekningene:

Veipakke Buskerud:

E16 Nymoen – Eggemoen: Kostnad: 2,1 milliarder. Statlig andel: 1,3 milliarder

RV7 Ørgenvika – Kittilsvik: Kostnad 2 milliarder. Statlig andel: 0,7 milliarder

E16 Skaret – Hønefoss: Kostnad 13,9 milliarder

Forslaget om å ha ulik startdato på banen og veien har skapt reaksjoner både blant folk og de folkevalgte. For ved forrige korsvei ble vei og bane splittet opp, før det ved neste anledning ble slått sammen til et fellesprosjekt igjen.

Les også Sp om Ringeriksbanen: – Et overgrep

Ringeriksbanen

Men i ny NTP er det satt av penger til å sette i gang arbeidet med E16, ikke Ringeriksbanen.

SV mener oppsplittingen er avtalebrudd, mens MDG kaller det for den verst tenkelige løsningen. Høyres Trond Helleland sa i politisk kvarter på NRK at samferdselsminister Nygård ikke lytter på faglige råd, og er villige til å kaste bort 2 milliarder kroner.

Ringeriksbanen

Store ord og kake da regjeringa Solberg i 2015 lovet satsing på Ringeriksbanen. Her med daværende partileder i KrF, Knut Arild Hareide, Siv Jensen og Trine Skei Grande.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Helleland trakk også frem at stortingspresident Masud Gharahkhani mer eller mindre lovet oppstart av Ringeriksbanen, dersom Arbeiderpartiet vant valget. Da Gharahkhani fikk spørsmål om dette etter fremleggelsen av NTP, svarte han: – Jeg er opptatt av å løse hverdagsutfordringer for folk. Og det gjør vi. Da må man være konstruktive og si at det er dette lokalsamfunnet forventer å få. Og de krevde å få en løsning på Skaret (E16), riksvei 7 Ørgenvika og betydelige investeringer til utbedring av riksvei 7 og riksvei 52.

Han lovte også å kjempe videre for andre saker.

Samferdselsministeren har presisert at arbeidet med Ringeriksbanen ikke er skrinlagt, bare utsatt.

– Den vil være et prosjekt som har fremtiden for seg. Nå har vi startet opp Bergensbanen, med det som heter K5, på vestlandssiden av fjellet. Og så skal vi gjøre en fjernstudie, og i den sammenhengen skal vi se på hvordan vi kan komme videre med jernbaneprosjektet, sa Nygård til NRK da han presenterte planene for E16 på Sundvollen.

Les også Reagerer på oppsplitting av E16 og Ringeriksbanen: – Den verst tenkelige løsningen

Markering Ringeriksbanen Hønefoss

Mener banen ikke kan karakteriseres som et prosjekt kun for Ringerike

Morten Stordalen, som er jernbaneansvarlig for Frp i transport- og kommunikasjonskomiteen, er krystallklar:

Morten Stordalen er Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet

Å bygge ut fellesprosjektet vil gi nye arbeidsplasser og næringer i kommunene langs strekningen, samt økt bosetting, mener Stordalen.

At regjeringen vil skrote jernbanebiten av prosjektet fra Nye Veiers portefølje er en skandale. Bygges veien alene, kommer aldri banen. Veien vil også kunne bli mange år forsinket, i tillegg vil det medføre ekstra kostnader knyttet til nye traseer og reguleringsplaner med mer, sier Stordalen.

Fremskrittspartiet foreslår oppstart av E16 Skaret-Hønefoss, også omtalt som «dødsveien», sammen med utbyggingen av Ringeriksbanen.

Dette er ikke et samferdselsprosjekt kun for Ringeriksregionen, vi snakker om forbindelsen Bergen-Oslo, med redusert reisetid på én time. I tillegg handler det om å bygge ny og sikker vei. Dagens vei er pr. nå landets mest trafikkfarlige strekning, sier Stordalen, som representerer Vestfold på Stortinget.

Les også Ministeren omtaler det som «dødsveien» – gir milliarder til utbedring

Skiltprotest ved E-16 i Hole

Kostnaden for veien alene er 13,9 milliarder kroner, og totalkostnaden for fellesprosjektet med vei og bane vil være 51,8 milliarder, ifølge partiet.

NTP-avgjørelse kommer i juni

Den 19. juni behandles NTP på Stortinget.

Wold og Stordalen håper at oppstart for bygging av banen kan starte i 2025, og ikke i 2031 som foreslått.

– Vi mener at dette er et så stort og viktig prosjekt at det må på plass så raskt som mulig. Og det er liksom ikke gjort i en håndvending heller å bygge en jernbanestrekning og en firefelts vei ved siden av, sier Wold.

Ringeriksbanen

Den nye togstrekningen vil korte ned reiseveien til Oslo og Bergen.

Foto: Illustrasjon

Nå ligger Nasjonal Transportplan til behandling i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite fram til den 12. juni.

– Hva som skjer der, kan jeg naturligvis ikke si noe om før innstillingen er avgitt, men jeg håper jo at flere partier ser håpløsheten i regjeringens forslag, sier Stordalen.

Martin Lindal

– En myte at Ringeriksbanen er et klimaprosjekt