Hopp til innhold

Krangler videre om Ringeriksbanen: – Han er villig til å kaste bort 2 milliarder kroner

Høyre mener regjeringen ikke lytter på faglige råd, og er villige til å kaste bort 2 milliarder kroner. Ministeren mener de gjør politiske vurderinger og prioriterer liv og helse.

Markering, Ringeriksbanen, Hønefoss

På Ringerike har man i mange år kjempet for å få Ringeriksbanen. Den skal gjøre det lettere for folk å pendle ved at reisetiden med tog blir kortere på strekningen Oslo og Hønefoss, og dermed også Bergensbanen.

Foto: Anders Haualand / NRK

– Fagetatene har sagt på jernbanesiden at dersom man skal starte opp et prosjekt knyttet til Bergensbanens forkortelse, så er det Ringeriksbanen som ligger først i løypa.

Det sier stortingsrepresentant Trond Helleland (H), som sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen.

– I stedet velger Nygård å gå for K5, et prosjekt som er veldig bra, men som er et prosjekt som har en lavere nytte. Husk at Ringeriksbanen vil korte ned reisetiden med én time, poengterer Helleland.

Høgre meiner regjeringa pyntar på sanninga og leverer mindre enn dei gir inntrykk av i Nasjonal transportplan. Men kor mykje kan Høgre ause av pengebingen?

Høgre meiner regjeringa pyntar på sanninga og leverer mindre enn dei gir inntrykk av i Nasjonal transportplan. Men kor mykje kan Høgre ause av pengebingen?

Fellesprosjektet foreslås oppløst – ingen penger til jernbanen

Bakgrunnen for Hellelands utspill er at i Nasjonal transportplan er fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen foreslått oppdelt. Mens det loves opp mot 14 milliarder kroner til ny E16 gjennom Hole og Ringerike, så er jernbanen nok en gang satt på vent.

SV mener oppsplittingen er avtalebrudd, mens MDG kaller det for den verst tenkelige løsningen.

Forrige regjering, ledet av Høyres Erna Solberg, lovet også penger til oppstart av Ringeriksbanen, og feiret med kake på Sundvollen. Flere år senere er spaden fortsatt ikke satt i jorda.

Ringeriksbanen

Store ord og kake da regjeringa Solberg i 2015 lovet satsing på Ringeriksbanen. Her med daværende partileder i KrF, Knut Arild Hareide, Siv Jensen og Trine Skei Grande.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Helleland sier at K5 fra Arna til Stanghelle i mye større grad er et rassikringsprosjekt.

Trond Helleland (H)

Trond Helleland er stortingsrepresentant for Høyre i Buskerud.

– Jeg ville forsøkt å følge rådene fra fagetatene. Det har ikke Nygård gjort i denne sammenheng, sier Helleland før han legger til:

– Han er villig til å kaste bort 2 milliarder kroner. Det er det som er brukt nå i planlegging på Ringeriksbanen. Det synes jeg er et veldig uheldig signal.

Les også Her er dei største «NTP-bløffane» – slik opposisjonen ser det

E18 ved Timenes i Kristiansand

Samferdselsministeren: – Det er jo politiske prioriteringer

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård mener derimot at både nåværende og forrige regjering lytter til faglige råd, men at man må legge politikken på toppen.

Jon-Ivar Nygård, samferdselsminister før Nyhetsmorgen 22.03.24

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Det er jo politiske prioriteringer. På vestlandssiden så er dette det prosjektet som ligger på topp på deres prioriteringsliste. Det handler om liv og helse, ras- og skredsikring. Og så gjør vi en vurdering av at vi ønsker å starte opp det prosjektet først, sier Nygård.

– Det betyr jo ikke at man ser bort fra alle faglige råd og anbefalinger, men det er nå en gang sånn at når man skal lage en nasjonal transportplan så skal man også lage en plan som binder hele landet sammen, forklarer Nygård.

– Nå er det jo sånn at Bergensbanen starter i Bergen og slutter i Oslo, svarer Helleland på poenget om å binde landet sammen.

Les også Reagerer på oppsplitting av E16 og Ringeriksbanen: – Den verst tenkelige løsningen

Markering Ringeriksbanen Hønefoss

Samferdselsministeren påpeker at prosjektet på Vestlandet også handler om å forkorte reisetiden og gjøre den strekningen bedre.

– Vi begynner med Bergensbanen, men vi begynner på den siden av fjellet, sier Nygård.

– Hvor mye vil det forkorte reisetiden med? spør Helleland.

– Ja, det er kortere nedkorting enn på denne siden av fjellet. Det er det, svarer Nygård.

– Ja. Betydelig! poengterer Helleland.

Ringeriksbanen

Den planlagte Ringeriksbanen skal korte ned reisetiden mellom Oslo og Bergen med en time.

Foto: Illustrasjon

Fjerningen av jernbanen: – Det er ganske utrolig

På spørsmål om ikke Helleland også mener man bør ta politiske valg, og ikke stole blindt på faglige råd, er Høyre-politikeren enig.

– Absolutt. Da konstaterer jeg at han ofrer Ringeriksbanen, og så har han prioritert det som er høyest prioritert på vestsiden av fjellet, sier Høyre-politikeren.

Helleland forklarer at det er greit at vestsiden får prioritet, men at de hadde større forventninger.

– Når man bruker 2 milliarder kroner og stortingspresidenten har stått og garantert oppstart av denne banen, og så blir den rett og slett bare fjernet. Det er ganske utrolig, sier Helleland.

Samferselsminister Jon-Ivar Nygård og stortingspresident Masud Gharahkhani på Ringerike

Stortingspresident Masud Gharahkhani og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård presenterte planene for ny E16 i Hole.

Foto: Eivind Bulie / NRK

Da politikerne besøkte Hole for å legge frem planene om ny E16, fikk stortingspresident Masud Gharahkhani spørsmål fra NRK om hva han tenker om at han i valgkampen mer eller mindre lovte oppstart av Ringeriksbanen, dersom Arbeiderpartiet vant valget.

Jeg er opptatt av å løse hverdagsutfordringer for folk. Og det gjør vi. Da må man være konstruktive og si at det er dette lokalsamfunnet forventer å få. Og de krevde å få en løsning på Skaret (E16), riksvei 7 Ørgenvika og betydelige investeringer til utbedring av riksvei 7 og riksvei 52. Alt det kommer nå i en historisk veipakke, svarte Gharahkhani før han la til:

– Da skal vi være stolte av det vi får til, og så skal vi kjempe videre for nye saker.

Martin Lindal

– En myte at Ringeriksbanen er et klimaprosjekt