Hopp til innhold

Ringeriksbanen utsatt igjen: – Det er helt uakseptabelt

Regjeringen forslår å splitte fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Forslaget, samt beskjeden om nye utsettelser, møter sterke reaksjoner.

Ringeriksbanen

Ringeriksbanen skal gjøre det lettere for folk å pendle ved at reisetiden med tog blir kortere på strekningen Oslo og Hønefoss, og dermed også Bergensbanen.

Foto: Illustrasjon / NRK

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 deles opp og fordeles på Bane Nor og Nye Veier. Det er regjeringens forslag i statsbudsjettet.

– Det er et av de store prosjektene som nå utsettes, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til NRK.

Jon Ivar Nygård

Jon-Ivar Nygård (Ap) er samferdselsminister.

Foto: Jon Petrusson / NRK

Det har lenge vært en forutsetning at utbyggingen av Ringeriksbanen og E16 mellom Skaret og Hønefoss skulle skje sammen – i et fellesprosjekt. Men nå får Bane Nor igjen ansvaret for Ringeriksbanen, etter at de måtte gi det fra seg til nettopp Nye Veier i 2021.

Både Bane Nor og Nye Veier sier til NRK at de ikke ønsker å kommentere saken.

Usikkert når Ringeriksbanen kan bli realisert

– Det er et prosjekt som har vært planlagt over lang tid, sier Nygård som mener det er riktig at Bane Nor skal ta tak i prosjektet, siden de har best jernbanefaglig kompetanse i Norge.

– De skal da håndtere jernbaneprosjektet innenfor sin portefølje. Når det ligger i porteføljen betyr det at det er et prioritert prosjekt, men det betyr at det må jobbes mer med før det kan bli modent for bygging.

– Så det betyr at det er usikkert når dette blir realisert?

– Det er en usikkerhet knyttet til det, for vi er i en tid hvor de store prosjektene ikke kan starte opp på den måten som det var tenkt i Nasjonal Transportplan forklarer samferdselsministeren.

Les også Slik er satsingene på samferdsel: Dropper store prosjekter

Mia Elvina Moland Børresen sitter i vinduet og ser toget passere rett foran henne.

I en pressemelding utdyper han:

– Vi står i en situasjon med stramme økonomiske rammer. Samtidig ser vi at fordelene ved å bygge jernbane og vei som et fellesprosjekt er lavere enn antatt og vi mener det er viktig å samle jernbanekompetansen. Derfor velger vi å føre Ringeriksbanen tilbake til Bane Nor slik at det kan vurderes opp mot andre jernbaneprosjekter. Samtidig velger vi å legge veidelen inn i Nye Veiers ordinære portefølje slik at de kan vurderes opp mot andre veiprosjekter.

Stor skuffelse på Ringerike: – Redd dette nullstiller hele prosjektet

– Jeg blir jo veldig skuffa. Det må jeg si.

Vi er på kontoret til ordfører i Ringerike kommune, Kirsten Orebråten (Ap). Hun har akkurat sett fremleggingen av statsbudsjettet, og innrømmer at hun er skuffet over sin egen regjering.

Ordfører i Ringerike kommune, Kristin Orebråten.

Kristin Orebråten, ordfører i Ringerike, er skuffet over regjeringens forslag om ny utsettelse av Ringeriksbanen.

Foto: Christine Breivik Øen / NRK

Orebråten har forståelse for at det må gjøres grep, slik situasjonen er i Norge og i Europa. Men mener det er uakseptabelt at prosjektet nå splittes opp.

– Det er helt uakseptabelt å splitte det prosjektet slik det blir stående nå. Jeg hadde håpet de hadde sagt noe om oppstart, sier Orebråten som lover at de vil jobbe videre med å få prosjektet realisert.

– Vi kan jo ikke slutte med å jobbe for dette her. Vi forventer at prosjektet prioriteres, for det er gryteklart.

Les også Miljøkutt gir lågare fartsgrense på ny E16 til Hønefoss

Utsikt over Sundvollen i Hole kommune. Det er litt is på Steinsfjorden og Tyrifjorden, og få biler på brua.

Varaordfører Dag E. Henaug (H) går enda lenger i sin beskrivelse.

– Dette var enda verre enn fryktet. Jeg er redd for at dette nullstiller hele prosjektet, sier han.

Varaordfører Rinerike, Dag E Henaug

Dag E Henaug er varaordfører i Ringerike kommune.

Foto: Christine Breivik Øen / NRK

– Dette er så godt knadd allerede. Nye Veier har sagt at vårt prosjekt er gryteklart. Så det er utrolig skuffende det som kommer nå.

– Var det likevel ventet?

– Ikke dette resultatet. At man kunne vente en utsettelse, det er greit. Men at man på denne måten muligens nullstiller hele prosjektet, det er det verste utfallet vi kunne få, sier Henaug som nå håper at Stortinget vil stanse mindretallsregjeringens forslag.

– Utfallet av dette kan jo bli, dersom dette står seg, at man bygger vei og utsetter jernbanen til evig tid.

Les også Ny rapport om Ringeriksbanen: – Ta eit steg tilbake!

Ringeriksbanen

Mener Nye Veier har gjort en god jobb

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 ble overført som et eget prosjekt til Nye Veier under Solberg-regjeringen. Nye Veier skulle se med friske øyne om det var mulig å få et billigere og bedre prosjekt.

Samferdselsministeren mener Nye Veier har gjort en god jobb med å optimalisere prosjektet og finne løsninger for å redusere kostnadene for både vei og bane.

– Vi er nødt til å se på hvordan vi kan løse de utfordringene vi har i samferdselsnorge med de midlene vi har til rådighet. Derfor mener vi det er lurt å overføre vei- og banedelen i fellesprosjektet til hvert sitt statlige selskap for videre utvikling og vurdering av oppstart, sier Nygård.

Gorm Frimannslund, konsernsjef Bane Nor

Gorm Frimannslund er konsernsjef i Bane Nor.

Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

– Den store overraskelsen i budsjettforslaget er regjeringens ønske om å tilbakeføre jernbanedelen av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, fra Nye Veier til Bane Nor. Vi benytter derfor anledningen til å ønske alle som jobber med jernbanedelen av Ringeriksbanen hjertelig velkommen tilbake til Bane Nor til neste år, sier konsernsjef i Bane Nor, Gorm Frimannslund, i en pressemelding.

sine nettsider skrev Nye Veier i mai i år:

«Før starten på anleggsarbeidet må prosjektet ha en finansiering, som er langsiktig. Derfor er fremdriften direkte knyttet finansieringen.

Prosjektet kan få sin finansiering gjennom en avtale mellom Samferdselsdepartementet og Nye Veier, og gjennom brukerfinansiering. Stortinget vedtar finansiering av prosjektet.

Prognosen for hele prosjektet er på 36,4 milliarder kroner, eks mva. på bane, i 2020-kroner. Nye Veier har redusert omfanget av prosjektet uten å redusere nytten for de reisende.

Strekningen E16 fra Skaret til Høgkastet lå tidligere utenfor rammen av prosjektet FRE16. Nye Veier skal finansieres denne strekningen innenfor rammen av prosjektet.

Nye Veier er klare til å starte anleggsarbeidet i løpet av 2024. Forutsetningen er langsiktig finansiering av prosjektet. Nye Veier kan sende de første kontraktene ut i markedet når planen for finansiering er moden. Det kan ta ni til tolv måneder fra anbudskonkurransene starter til en totalentreprenør er valg. Det tar ytterligere noen måneder for totalentreprenøren å mobilisere utstyr og folk før anleggsstart.

Åpning av E16 og Ringeriksbanen er avhengig av mange faktorer. Planen for finansiering over statsbudsjettet er avgjørende for fremdriften og når prosjektet er ferdig.»

Ringeriksbanen

Store ord og kake da regjeringa Solberg i 2015 lovet satsing på Ringeriksbanen. Her med daværende partileder i KrF, Knut Arild Hareide, Siv Jensen og Trine Skei Grande.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Godkjent, utsatt, lover penger, utsatt igjen, forsinket og utsatt

Ett skritt frem og to tilbake. Nei, det er ikke danselærerens oppfordring. Det er en oppsummering av 150 år med forsøk på å bygge Ringeriksbanen.

Det som tidligere gikk under navnet Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 ble i 2021 overtatt av selskapet Nye Veier. Den gigantiske veg- og jernbaneutbyggingen mellom Sandvika og Hønefoss skal kutte reisetiden på Bergensbanen med en time. Parallelt med jernbanen skal det gå firefelts motorvei.

Prosjektet har vært en slags «evig hodepine» for flere regjeringer, og ingen har klart å få til en fullstendig prioritering av Ringeriksbanen. Ideen om Ringeriksbanen er over 150 år gammel, og byggingen av det om lag fire mil lange dobbeltsporet mellom Sandvika og Hønefoss kommer til å være Norges største jernbaneprosjekt.

I mai 2020 varslet Solberg-regjeringen at det ett år senere skulle komme et endelig investeringsvedtak om Ringeriksbanen. Et prosjekt kostnadsberegnet til 26 milliarder kroner.

I februar i år ble det kjent at byggingen kan starte tidligst i 2025. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet lovet i valgkampen at de ville starte byggingen i 2022 hvis de vant valget.

Årsaken til forsinkelsen var ifølge statssekretær Johan Vasara (Ap) i Samferdselsdepartementet at Nye Veier jobber med å gjøre prosjektet billigere, et oppdrag de fikk av Solberg-regjeringen. Høyre svarte den gang at det er Ap/Sp-regjeringen som mangler evne til å prioritere.

Les også Norges mest undervurderte samferdselsprosjekt

Ingressbilde

Og det er ikke første gang Ringeriksbanen blir skjøvet ut i tid:

  • 1992: «Hestehandel» mellom SV og Arbeiderpartiet endte med at Ap fikk Lærdalstunnelen, men SV aldri fikk Ringeriksbanen.
  • Desember 2019: Planen er åpning av banen i 2028.
  • Mars 2020: Reguleringsplanen endelig godkjent, men sen politisk behandling utsetter åpning til 2029.
  • Mai 2020: Revidert nasjonalbudsjett varsler investeringsvedtaket først i 2021, banen blir ikke ferdig før i 2030.
Plankart for Ringeriksbanen og ny E16 Sandvika-Hønefoss.
Grafikk: Nye Veier