Hopp til innhold

Føler seg lurt – nå vil kommunen saksøke staten

Løftebrudd, milliardinvesteringer og narrespill. Ringerike kommune er frustrert over staten etter at Ringeriksbanen ble utsatt på ubestemt tid.

Ringeriksbanen

Ringerike kommune vil gå til søksmål etter det de mener er løftebrudd fra staten.

Foto: NRK

«Staten holder kommunen for narr, og holder ikke sine løfter».

Det sa Dag Henaug (H) i formannskapet tirsdag. Nå ønsker varaordføreren i Ringerike kommune å saksøke staten for løftebrudd om Ringeriksbanen og ny E16.

Med unntak av to representanter (MDG), sier han det er tverrpolitisk enighet om dette i kommunestyret.

– I hele år og vel så det har vi argumentert for vårt prosjekt. Særlig overfor Samferdselsdepartementet med statsråd og statssekretærer. Vi har opplevd at det praktisk talt har vært umulig å komme frem med rasjonelle argumenter, sier Henaug.

Ringerike kommune

Kommunen har brukt milliarder av kroner for å legge til rette for den befolkningsveksten de mener staten ba dem om å legge til rette for.

Foto: Tina Brock / NRK

Bakgrunnen for utspillet, forklarer Henaug, var at de folkevalgte diskuterte de store avgifts- og gebyrøkningene for innbyggerne i kommunen for neste år.

– Siden 2015 har vi lagt til rette for etablering av det som nå heter Ringeriksporteføljen. Vi har bygget ut kapasiteten på vår infrastruktur for å ta imot den veksten som Ringeriksbanen og ny E16 skulle gi. Da har vi tatt en risiko på innbyggernes vegne selvfølgelig, begrunner varaordføreren.

Det var Ringerikes Blad som omtalte saken først.

Kommunen har brukt milliarder av kroner

Han sier at når banen og veien ser ut til å skrinlegges som forslaget til statsbudsjettet indikerer, så blir det færre å dele de regningene på.

Dag Henaug (H)

Dag Henaug (H) er varaordfører i Ringerike kommune.

Foto: Ringerike kommune

– Og da blir det uforholdsmessige store økninger i disse avgiftene og gebyrene.

– Hva har dere konkret investert i de siste årene?

– Utvidelse av renseanlegg og vannforsyningsanlegg, skoler og barnehager blant annet. Det beløper seg til nærmere 3 milliarder kroner.

– Er ikke dette investeringer dere uansett ville vært nødt til å ta?

– Jo, en del av investeringene hadde vært nødvendig å gjøre. Men det er ikke gitt at det hadde vært nødvendig å gjøre det i det tempoet som vi har gjort, svarer Henaug.

Han påpeker videre at kommunen i 2015 mottok et oppdragsbrev fra daværende regjering om at dersom Ringeriksbanen og ny E16 skulle bygges, måtte kommunen gjøre nødvendige investeringer for å legge til rette for befolkningsvekst.

Les også Ringeriksbanen utsatt igjen: – Det er helt uakseptabelt

Ringeriksbanen

Mener kommunen har holdt sin del av avtalen

Henaug sier at kommunen nå føler seg lurt av staten.

– Det er ingen god følelse.

Nå mener Henaug at Ringerike kommune har holdt sin del av avtalen med milliardinvesteringer, og at staten ikke holder sine løfter.

Derfor foreslås søksmål.

– Nå har det kun stått på politisk vilje. Da er det svært frustrerende å oppleve en samferdselsminister som overhodet ikke tar innover seg dette i det hele tatt, konstaterer Henaug.

Les også Ny rapport om Ringeriksbanen: – Ta eit steg tilbake!

Ringeriksbanen

– Ikke besluttet ennå

Det er forståelig at ringeriksordførerne er bekymret, begynner samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Han sier at det begrensede økonomiske handlingsrommet har ført til at Regjeringen har måttet ta vanskelige og ansvarlige beslutninger om å utsette viktige samferdselsprosjekter.

Det er mange rundt om i landet som er skuffet. Siden budsjettet ennå ikke er behandlet i Stortinget, er dette formelt ennå ikke besluttet.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mener det er åpenbare fordeler med å velge kollektivt over el-biler.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier at oppstart av planlegging ikke er et løfte eller en avtale.

Foto: Pål Hansen

Ikke et løfte eller en avtale

Henaug sier at kommunen i 2015 mottok et oppdragsbrev fra daværende regjering om at dersom Ringeriksbanen og ny E16 skulle bygges måtte kommunen gjøre nødvendige investeringer for å legge til rette for befolkningsvekst.

Brevet fra 2015 er et oppdragsbrev der Samferdselsdepartementet ber Jernbaneverket og Statens vegvesen om å sette i gang formell planlegging av fellesprosjektet jamfør plan- og bygningsloven, svarer samferdselsministeren og fortsetter:

I tråd med det som er rimelig å forvente når staten vurderer å investere i store prosjekter, understreker også departementet viktigheten av at lokale myndigheter bygger opp under de planlagte investeringene gjennom aktuelle virkemidler. Slik sørger man for at nytten av prosjektet blir best mulig.

Han sier at «selv om det å starte planlegging av et prosjekt naturlig nok gir politiske forventninger om at prosjektet skal realiseres, kan ikke oppstart av planlegging oppfattes som et løfte eller en avtale før regjering og storting har fattet beslutning om investering og kostnadsramme for prosjektet».

Det er derfor urimelig å påstå at staten har inngått en avtale med kommunene som de ikke følger opp når Regjeringen nå foreslår å stanse Fellesprosjektet, avslutter Nygård.

Les også Norges mest undervurderte samferdselsprosjekt

Ingressbilde