En samisk pionér har gått bort

Foregangsperson for samisk samfunnsutvikling, Juho Niillas, Nils Jernsletten har gått bort.

Nils Jernsletten

Harald Gaski, Nils Jernsletten (i midten) og John Trygve Solbakk. Bildet ble tatt i forbindelse med at Jernsletten ble utnevnt som æresmedlem i Samisk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening.

Foto: John Trygve Solbakk / SFS

Kilde: Store norske leksikon, NRK Sápmi

Forsker og professor i samisk språkvitenskap, Nils Jernsletten, døde i går etter en sykdomsperiode. Han ble født i 1934 i Tana, og ble 77 år.

Far for samisk ved Universitetet

Jernsletten var den første som ble ansatt i samisk språk ved Universitetet i Tromsø på midten av 70-tallet. Inntil 1983 var han den eneste ansatte i dette språket, med ansvar for undervisning og faglig virksomhet. Han har dermed lagt grunn for samisk som fag ved Universitetet i Tromsø.

Han var også første professor i samisk språk ved det samme Universitetet.

Harald Gaski

Harald Gaski

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Harald Gaski minnes Jernsletten som en inkluderende foreleser.

– Jeg husker hvor flink han var til å dele tankene sine med de få studentene han hadde. Jeg var selv en ung student på den tiden. Vi fikk følelsen av at vi var viktige i oppbyggingen av det samiske samfunnet, sier Gaski i sitt minneord om Jernsletten.

GULDAL (på samisk):

Viktig for samisk samfunnsutvikling

Juho Niillas hadde også vært samepolitisk engasjert siden 1960-tallet. I 16 år satt han som medlem i Samerettsutvalget. Hans engasjement i utvalget la noe av grunnlaget for sameloven og Sametinget.

I Sametingets første periode, 1989–1997, ble Jernsletten valgt inn for Midt-Troms valgområde. I årene 1969–71 var han formann i Tromsø Sameforening.

I 1965–73 var Jernsletten formann i Nordisk Sameråds Norges seksjon.

Kommandør av St. Olav Orden

Fra 1986 var Jernsletten prosjektleder og språklig ansvarlig for prosjektet «Nordsamisk bibelomsetting». Han var også den første lederen for Samisk kirkeråd i 1992.

Jernsletten ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden i 2005. Ordensrådet la vekt på Jernslettens betydelige bidrag til Den norske kirke som tolk, informant og ressursperson.

I tillegg skrev han både fag–og skjønnlitteratur på samisk. I 2006 ble han utnevnt til æresmedlem i Samisk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening.

Juho Niillas, Nils Jernsletten, etterlater seg kone og fem barn.

Oanehaččat

  • Bahčásan guovžža goddon

    Guovžža mii báhčasii suovveávžžis Unjárggas, goddui ikte eahkedis. Dat lei okta eanadat guovžža mii dettii sullii 160 kilo. Dan dieđiha Finnmárkku stáhta luonddubearráigeahčču Eliid regionálaovddasvástideaddji Magne Asheim. Stáhta luonddubearráigeahčču ovttasbargái báikkálaš gielda- bivdojoavkun gávdnan dihtte guovžža, ja maŋŋit maŋŋágaskabeaivve válde atnui helikoptera, ja nu dat gávdnui. Asheim lohká vel ahte lea lohpi goddit ovtta guovžža vel dán guovllus.

  • Miellačájeheapmi Kárášjogas

    Odne lágiduvvo miellačájeheapmi Kárášjogas báikkálašpolitihkkárii mearrádusa vuostá, go eai áigu váldit vuostá Syria báhtareaddjit. Gieldda mearridii jo giđđat ahte eai áigu báhtareaddjit váldit vuostá, muhtto okta akšuvdnajoavkku álggaheaddjin, Pål Hivand lohká ahte ášši lea sturron dan rájes, ja politihkkárat berrejit dál váldit ovddasvástádusa ja veahkehit olbmuid mat leat heađis.