Minst kreft i Finnmark

I Finnmark er det påvist minst krefttilfeller i Norge, likevel tar kreften livet av de fleste unge.

CT-undersøkelse

Her gjennomgår en pasient CT-undersøkelse. Dette er den fremste og mest avanserte billeddiagnostiske undersøkelsesmetoden som finnes i dag, og er et svært nyttig verktøy innenfor kreftområdet. Illustrasjonsbilde.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

4 av 10 får diagnosen kreft en gang eller flere ganger i løpet av livet, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Totalt sett har Finnmark lavest antall kreftpasienter i Norge, men menn fra Finnmark, Troms og Nordland er på toppen av lungekreft pasienter.

Finnmark har de fleste lungekreftsyke i Nord. I Norge er det bare Aust-Agder som har flere.

Selv om Finnmark totalt sett har færrest krefttilfeller per innbygger, er det også kreftformer der dette fylket kommer dårligere ut. Det er for eksempel her vi finner den høyeste forekomsten av magekreft fordelt på antall innbyggere.

Oanehaččat

  • Lobihis helikopter seaivun

    Oarje-Finnmárkku politiijat lea áššáiduhttán dievddu riegádan 1978s go lea rihkkon luonddu- ja mohtorjohtolatlága. Dievdu galgá leat 2013s seivon helikopterin Rávttošvuopmái, Porsáŋggus, vaikko ii lean seaivonlohpi. Son sáhkohallui 15.000 ruvnnuin, dahje geavvá 30-beaivái giddagassii jus ii mávsse sáhku. Diggi lea boahtte mánu gaskamuttus.

Laster Twitter-innhold

På forsiden av NRK Sápmi nå