Minst kreft i Finnmark

I Finnmark er det påvist minst krefttilfeller i Norge, likevel tar kreften livet av de fleste unge.

CT-undersøkelse

Her gjennomgår en pasient CT-undersøkelse. Dette er den fremste og mest avanserte billeddiagnostiske undersøkelsesmetoden som finnes i dag, og er et svært nyttig verktøy innenfor kreftområdet. Illustrasjonsbilde.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

4 av 10 får diagnosen kreft en gang eller flere ganger i løpet av livet, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Totalt sett har Finnmark lavest antall kreftpasienter i Norge, men menn fra Finnmark, Troms og Nordland er på toppen av lungekreft pasienter.

Finnmark har de fleste lungekreftsyke i Nord. I Norge er det bare Aust-Agder som har flere.

Selv om Finnmark totalt sett har færrest krefttilfeller per innbygger, er det også kreftformer der dette fylket kommer dårligere ut. Det er for eksempel her vi finner den høyeste forekomsten av magekreft fordelt på antall innbyggere.

Oanehaččat

  • Bahčásan guovžža goddon

    Guovžža mii báhčasii suovveávžžis Unjárggas, goddui ikte eahkedis. Dat lei okta eanadat guovžža mii dettii sullii 160 kilo. Dan dieđiha Finnmárkku stáhta luonddubearráigeahčču Eliid regionálaovddasvástideaddji Magne Asheim. Stáhta luonddubearráigeahčču ovttasbargái báikkálaš gielda- bivdojoavkun gávdnan dihtte guovžža, ja maŋŋit maŋŋágaskabeaivve válde atnui helikoptera, ja nu dat gávdnui. Asheim lohká vel ahte lea lohpi goddit ovtta guovžža vel dán guovllus.

  • Miellačájeheapmi Kárášjogas

    Odne lágiduvvo miellačájeheapmi Kárášjogas báikkálašpolitihkkárii mearrádusa vuostá, go eai áigu váldit vuostá Syria báhtareaddjit. Gieldda mearridii jo giđđat ahte eai áigu báhtareaddjit váldit vuostá, muhtto okta akšuvdnajoavkku álggaheaddjin, Pål Hivand lohká ahte ášši lea sturron dan rájes, ja politihkkárat berrejit dál váldit ovddasvástádusa ja veahkehit olbmuid mat leat heađis.