Minst kreft i Finnmark

I Finnmark er det påvist minst krefttilfeller i Norge, likevel tar kreften livet av de fleste unge.

CT-undersøkelse

Her gjennomgår en pasient CT-undersøkelse. Dette er den fremste og mest avanserte billeddiagnostiske undersøkelsesmetoden som finnes i dag, og er et svært nyttig verktøy innenfor kreftområdet. Illustrasjonsbilde.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

4 av 10 får diagnosen kreft en gang eller flere ganger i løpet av livet, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Totalt sett har Finnmark lavest antall kreftpasienter i Norge, men menn fra Finnmark, Troms og Nordland er på toppen av lungekreft pasienter.

Finnmark har de fleste lungekreftsyke i Nord. I Norge er det bare Aust-Agder som har flere.

Selv om Finnmark totalt sett har færrest krefttilfeller per innbygger, er det også kreftformer der dette fylket kommer dårligere ut. Det er for eksempel her vi finner den høyeste forekomsten av magekreft fordelt på antall innbyggere.

Oanehaččat

  • Riddolihkadus sáhttá heaittihuvvot

    Riddolihkadus doallá jahkečoahkkima borgemánu vuosttaš beaivve. Dan muitala jođiheaddji Trond Einar Olaussen. Jahkečoahkkimis searvvi boahtte áigi galgá mearriduvvot. Jođiheaddji Trond Einar Olaussen, ja golbma eará stivrralahtu leat ovddalgihtii dieđihan ahte sii eai šat searvva stivrraláhttun. Jus sadjásaččat eai gávdno, de jođiheaddji lea evttohan heaittihit riddolihkadussearvvi.

  • Váidala guoros ruhtaseahka

    NSR sámediggeáirras Kirsti Guvsám ii loga leat dohkálaš go Finnmárkku Meahcceduopmostuollu lea gártan ruđahisdillái. Guoros ruhtaseahkka mearkkaša ahte duopmostuolus ii leat vejolašvuohta nu njuovžilit go dárbu, čuovvolit eananvuoigatvuođa gažaldagaid, oaivvilda Guvssám. Danin son lea NSR ovddas,váldán ášši bajás Norgga stáhtaministariin, Erna Solbergain.

På forsiden av NRK Sápmi nå