Fyllekjøring i Harstad

En fyllekjøring i Harstad er stort sett det eneste som har skjedd i Troms og Finnmark natt til 2. påskedag.

En mann i 30-årene er siktet for promillekjøring i Harstad sentrum ved fire-tiden i natt. Blodprøve er sikret og førerkortet er beslaglagt. Det melder politiet i Midtre Hålogaland politidistrikt.

Ellers har det vært en stille og rolig påskefeiring natt til 2. påskedag lengst i nord.

Skadet rein og elg

Det eneste politiet i Østfinnmark melder om av hendelser natt til 2. påskedag er en rein som ligger hardt skadet ved veien i Torskefjorddalen mellom Bekkarfjord og Hopseidet. Den har fallt fra et 15 m høyt stup. Reineieren er forsøkt varslet.

Politiet i Midtre Hålogaland melder i tillegg at en bilist meldte ved ett-tiden i natt at han hadde kjørt på en elg ved Buksnes i Andøy. Elgen var skadd og viltnemnda ble tilkalt.

Promillekjøring i Takelvdalen

Første påskedag gjennomførte politiet på Nyrud utmarkspatrulje. Åtte skuterførere ble kontrollert og det endte med ingen reaksjoner.

Første påskedag hadde også politiet i Troms promillekontroll i Takelvdalen. Der ble det avdekket promillekjøring på en fører, født i -92.

To snøras, ingen tatt

Ved 14.30-tiden første påskedag mottok politiet i Troms melding om snøras ved Lille Blåmann på Kvaløya. Det ble raskt avklart at ingen mennesker var tatt i raset.

Like etter, klokken kvart på tre, fikk politet i Troms igjen melding om snøras. Denne gangen var de ved Gårdselvtinden, Andersdalen. Dette raset var naturlig utløst og ingen ble tatt.

Beruset mann på flyplassen

Klokken 16.30 første påskedag ble politiet i Troms tipset om en godt bedugget mann på flyplassen.

Tipset stemte, og mannen ble sjekket inn i drukkenskapsarresten.

Førerkortbeslag

En patrulje fra UP meldte at de hadde foretatt et førerkortbeslag. Dette skjedde ved 17-tiden første påskedag i Lavangsdalen.

Kjøretøyet ble målt til 117 km/t i 80-sonen.

Oanehaččat

  • Dál juo sáhtat jienastit

    Suoidnemánu 1. beaivve rájes lea vejolašvuohta jienastit, boahttevaš čavčča gieldda- ja fylkkagieldda válggaide. Dus geas lea dát dárbu, sáhtát váldit oktavuođa gielddain, ja soahpat jienastanáiggi. Ná sáhtát dahkat vaikko guđe gielddas háliidat Norggas, nu guhká go dus lea legitimašuvdna mielde. Dát ordnet lea eará go dat dábálaš «ovddalgihtiijienasteapmi», mii ges rahpo borgemánu 10. beaivve. Dát boahtá ovdan Gieldda- ja ođasmahttindepartemeanta almmuheamis.

     Ovdalgihtiijienasteapmi
    Foto: Gieldda- ja ođasmahttindepartemeanta
  • Áhčči ja bárdnis gávdnon

    Áhčči-olmmoš ja bárdnis geat ievttá eahket dieđihuvvuiga láhppon gaskal ruoŧarájá ja Femunden-jávrri, Hedmárkkus, leaba dál gávdnon. Soai leigga vánddardan meahcis máŋgga beaivvi. Soai bijaiga johtui ruoŧabeale rájá, muhto eaba joavdan šihttojuvvon báikái, Norgga bealde, lohpiduvvon áigái. Ruoŧa politiijat ledje dáhtton norggabeale politiijaid veahkkin ohcat. Lei ovtta gaskka garra hastalus gávdnan dán guoktá, go helikopter mii galggai viežžat dán guoktá vulos váris, ii gávdnan sunno. Áhčči-olmmoš buohccái meahcis, ja ii stánden dasto veahki haga beassat vulos.Sihke Norgga- ja Ruoŧabeale gádjunolbmot ohce dán guoktá.

På forsiden av NRK Sápmi nå